Zakład Optometrii
Zakład Optometrii

dr hab. n. med.
Bartłomiej Kałużny

Kierownik Zakładu

ul. Dębowa 3
85-626 Bydgoszcz
II piętro

tel. 52 585-54-01
tel. wew. 52


Sekretariat:

Magdalena Raczyńska
tel. wew. 23
tel. 52 585-54-01

Zakład Optometrii

Pracownicy:

  • dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny - adiunkt, Kierownik Zakładu
  • dr n. med. Małgorzata Seredyka-Burduk - adiunkt
  • lek. Jagoda Rzeszewska - asystent
  • lek. Joanna Stachura - asystent
  • mgr Waldemar Błoch - asystent

Uczestnicy studiów doktoranckich:

  • lek. Magdalena Kaszuba-Modrzejewska
  • lek. Ilona Piotrowiak
  • lek. Joanna Stachura


Zasadnicze kierunki badań naukowych: 

  • Metody diagnostyczne w ocenie przedoperacyjnej i pooperacyjnej pacjentów poddawanych chirurgii refrakcyjnej.
  • Zastosowanie optycznej tomografii OCT w kontaktologii.

Granty
W Zakładzie Optometrii realizowany jest grant Narodowego Centrum Nauki:
"Zastosowania okulistyczne pomiarów in vitro za pomocą prototypowego tomografu optycznego OCT".

Działalność:
Zakład Optometrii został utworzony 1 stycznia 2014 r.
Zakład Optometrii prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w zakresie optyki okularowej, optometrii oraz okulistyki w zakresie korekcji wad wzroku.