Klinika Neurologii
Klinika Neurologii

dr hab. n. med.
Grzegorz Kozera

kierownik Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
parter

tel. 52 585-47-40
tel./fax 52 585-40-32


Sekretariat:

Hanna Pestka
mgr inż. Joanna Mermela-Wiśniewska

Klinika Neurologii

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Grzegorz Kozera - Kierownik Kliniki
 • dr n. med. Magdalena Nowaczewska
 • dr n. med. Piotr Rajewski

Asystenci: tel. 52 585-47-41

 • dr n. med. Małgorzata Wichlińska-Lubińska
 • lek. Katarzyna Piec
 • lek. Robert Princ
 • lek. Maciej Szumny
 • lek. Adam Wiśniewski

Specjaliści:

 • mgr Marlena Puchowska (starszy specjalista)

Pielęgniarz Oddziałowy: Jan Słysz
Pielęgniarka koordynująca: mgr Elżbieta Grzechowiak


Działalność dydaktyczna:

Dydaktyka dla studentów V roku Wydziału Lekarskiego prowadzona jest w formie 3-tygodniowego cyklu seminariów (40 godzin) i ćwiczeń (40 godzin). Celem zajęć jest zapoznanie studentów z objawami zaburzeń struktury i funkcji układu nerwowego, nabycie umiejętności badania neurologicznego oraz zdobycie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia i różnicowania najczęstszych chorób układu nerwowego. W klinice prowadzone są również zajęcia Studenckiego Koła Naukowego.

Dydaktyka podyplomowa obejmuje kształcenie specjalizacyjne w zakresie neurologii oraz szkolenie dla neurologów dotyczące diagnostyki i leczenia chorób mózgowo-naczyniowych, prowadzone we współpracy z Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu, Sekcją Neurosonologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz klinikami Collegium Medicum UMK. W klinice prowadzone jest również kształcenie podyplomowe dla lekarzy rodzinnych oraz zajęcia z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego.

Działalność badawczo-naukowa:

Praca badawczo-naukowa kliniki ukierunkowana jest na problematykę chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Prace koncentrują się na nieinwazyjnej diagnostyce zaburzeń przepływu mózgowego, w szczególności wykorzystaniu technik ultrasonograficznych i spirograficznych. Obiektem działalności naukowej są także zaburzenia biochemiczne zachodzące w ostrej fazie udaru mózgu oraz epidemiologia udaru mózgu.
Klinika Neurologii jest siedzibą Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu.

Działalność lecznicza:

W Centrum Leczenia Udarów Mózgu Kliniki Neurologii co roku leczonych jest około 1000 pacjentów, ponadto w Klinice prowadzone są m.in.: diagnostyka i leczenie padaczki, chorób demielinizacyjnych, polineuropatii oraz diagnostyka i prewencja powikłań poudarowych. W Klinice znajdują się pracownie USG, EEG oraz prowadzona jest diagnostyka elektrofizjologiczna (EMG).

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Intravenous thrombolysis and three-year ischemic stroke mortality.
  Chwojnicki K, Kozera G, Sobolewski P, Fryze W, Nyka WM.
  Acta Neurol Scand. 2016
 2. Statin Use and Cognitive Impairment in Patients with Type 1 Diabetes: an Observational Study.
  Moryś JM, Kozera GM, Neubauer-Geryk J, Kruszewski P, Wolnik B, Nyka WM, Bieniaszewski L.
  Clinical Neuropharmacol. 2016
 3. Follow-up of cerebral aneurysm embolization with hydrogel embolic system: Systematic review and meta-analysis.
  Serafin Z, Di Leo G, Pałys A, Nowaczewska M, Beuth W, Sardanelli F.
  Eur J Radiol. 2015
 4. Podstawy kliniczne neurologii dla studentów medycyny.
  red. R. Mazur, W. Kozubski, A. Prusiński
 5. Neurologia - myślenie kliniczne.
  red. R. Mazur, W. Nyka11 grudnia 2015 r.
Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Klinika Neurologii
Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sympozjum naukowo-szkoleniowe
„Jak zapobiec udarowi mózgu u pacjenta z migotaniem przedsionków?”

więcej informacji o sympozjum 11.12.2015 r. >>23-24 września 2016 r.
XIV Interdyscyplinarne Forum Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
"Udar mózgu w zaburzeniach endokrynnych."
pdfwięcej informacji >>1.4 MB
www forum >>STN Neurologii

19.01.2016 r.
Spotkanie Koła Naukowego Kliniki Neurologii 
Temat: Stwardnienie rozsiane

17.11.2015 r. 
spotkanie organizacyjne