Klinika Kardiochirurgii
Klinika Kardiochirurgii

dr hab. n. med.
Lech Anisimowicz, prof. UMK

Kierownik Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
II piętro

tel. 52 585-47-01
tel. 52 585-40-26


Sekretariat:

mgr Michał Głazowski
lic. Agata Tecław
tel. 52 585-47-00

Klinika Kardiochirurgii

Pracownicy:

 • Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lech Anisimowicz, prof. UMK
 • Adiunkt: dr n. med. Wojciech Pawliszak (Zastępca Kierownika Kliniki)
 • Asystent: dr n. med. Remigiusz Tomczyk

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Adam Wodecki
 • lek. Jakub Piotrowski
 • lek. Damian PerlińskiZatrudnieni przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza:

 • Zastępca Kierownika Kliniki: lek. Grzegorz Lau

 • Kardiolog: dr n. med. Michał Ruchalski

 • Asystenci:
  • dr n. med. Remigiusz Tomczyk
  • lek. Marek Bokszański
  • lek. Jarosław Kołakowski
  • lek. Andrzej Gniłka
  • lek. Mirosław Gozdek
  • lek. Przemysław Kuliński
  • lek. Tomasz Romaniuk

 • Rezydenci:
  • dr n. med. Mariusz Kowalewski
  • lek. Jakub Piotrowski
  • lek. Damian Perliński

 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Iwona Leszczyńska, tel. 52 585-46-03Główne tematy badawcze:

 • Pooperacyjne zaburzenia funkcji poznawczych.
 • Zaburzenia w układzie hemostazy u chorych operowanych kardiochirurgicznie.
 • Zapobieganie powikłaniom infekcyjnym.
 • Kardiochirurgia małoinwazyjna – operacje bez krążenia pozaustrojowego.
 • Kardiochirurgia małoinwazyjna – z mini dostępu lub dostępu przeznaczyniowego.

Od października 2003 roku prowadzone są zajęcia dla studentów medycyny z zakresu kardiochirurgii.Działalność operacyjna Kliniki obejmuje:

 • Pomostowanie tętnic wieńcowych, głównie bez krążenia pozaustrojowego.
 • Operacje tętniaków lewej komory i pozawałowych uszkodzeń serca.
 • Chirurgiczne leczenie wad nabytych serca:
  • wszczepianie mechanicznych i biologicznych protez zastawkowych,
  • operacje naprawcze (plastyka) zastawek serca.
 • Operacje zastawkowe z małego dostępu oraz TAVI (przez naczyniowe).
 • Chirurgiczne leczenie tętniaków i rozwarstwień aorty wstępującej i łuku aorty.
 • Zaopatrzenie endowaskularne aorty piersiowej (stenty i stentgrafty).
 • Operacje śluzaków serca.
 • Chirurgiczne leczenie wybranych wad wrodzonych serca.