Katedra Urologii
Katedra Urologii

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Drewa, FEBU

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
IV i V piętro

tel. 52 585-60-80


Katedra Urologii

W skład Katedry wchodzą:

 1. Klinika Urologii Ogólnej i Onkologicznej >>
   
  kierownik: prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU
   
    adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
    Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, IV i V piętro
    e-mail: katurol@cm.umk.pl
    tel. 52 585-45-00

 2. Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek >>
    p.o. kierownika: dr n. med. Marta Pokrywczyńska

    adres: ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
    Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza, I piętro
    e-mail: zmr@cm.umk.pl
    tel. 52 585-60-80

 3. Zakład Inżynierii Tkankowej >>
    p.o. kierownika: dr n. med. Anna Bajek

    adres: ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
    e-mail: zit@cm.umk.pl
    tel. 52 585-38-23
    tel. 52 585-60-80Pracownicy Katedry Urologii

 • prof. dr hab. Tomasz Drewa, FEBU - kierownik Katedry Urologii oraz Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej
 • mgr Iwona Raszeja-Ossowska - specjalista - Manager Projektu, tel. 52 585-60-72
 • mgr Agata Gastecka - samodzielny referent


Aktywność zewnętrzna pracowników >>

Wydarzenia >>