Katedra Psychiatrii
Katedra Psychiatrii

prof. dr hab. n. med.
Aleksander Araszkiewicz

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

tel. 52 585-42-60
tel. 52 585-40-39
tel./fax 52 585-37-66


Sekretariat:

Lekarz dyżurny: tel. 52 585-42-56, 52 585-42-86
Sekretariat: tel. 52 585-42-60

Katedra Psychiatrii

W skład Katedry wchodzi:

 • I Klinika Psychiatrii
     kierownik: prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz

 • II Klinika Psychiatrii - w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
     kierownik: dr hab. n. med. Wiktor DróżdżPracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Wiktor Dróżdż
 • dr hab. n. med. Ewa Ogłodek
 • dr hab. n. społ. Monika Wiłkość-Dębczyńska
 • dr n. med. Anna Szota

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Mirosław Dąbkowski

Starsi wykładowcy:

 • lek. Edyta Kruszyńska-Pilecka

Asystenci:

 • dr n. med. Małgorzata Dąbkowska
 • dr n. med. Bożena Kawiecka-Dziembowska
 • lek. Maurycy Araszkiewicz
 • lek. Michał Danek
 • lek. Lech Giziński
 • lek. Przemysław Grudzka
 • lek. Beata Kowalewska
 • lek. Anna Walczak

Pozostali pracownicy:

 • mgr prawa January Gralik - st. technik

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Anna Dudzic-Koc
 • mgr Magdalena IzydorczykW skład struktury Kliniki wchodzą:

 • oddział psychoz dzienny i stacjonarny,
 • oddział nerwic dzienny i stacjonarny,
 • oddział leczenia uzależnień,
 • oddział terapii uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych,
 • oddział leczenia domowego,
 • oddział interwencji kryzysowej,
 • oddział leczenia dzieci i młodzieży,
 • poradnie przykliniczne.Działalność dydaktyczna:

W Klinice odbywa się szkolenie studentów medycyny, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i psychologii, a także szkolenie podyplomowe lekarzy oraz szkolenie rezydentów w ramach staży specjalizacyjnych.
Klinika Psychiatrii jest jedynym w województwie Kujawsko-Pomorskim akredytowanym przez Ministra Zdrowia ośrodkiem szkolenia specjalistycznego z psychiatrii.
W roku 2003 zostały przeprowadzone 2 kursy specjalizacyjne z zaburzeń lękowych akredytowane przez CMPK.

Zespół Kliniki wraz z wydawnictwem ViaMedica wydaje kwartalnik "Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej", adresowany do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy o specjalizacji innej niż psychiatria. Klinika współpracuje z organizacjami pozarządowymi wspierającymi psychiatrię i osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj. z Fundacją Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Most".
Klinika jest siedzibą władz Fundacji i Stowarzyszenia.