Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

prof. dr hab.
Henryk Kaźmierczak

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
III piętro

tel. +48 52 585 47 10
tel. +48 781 446 740
tel./fax +48 52 585 40 35


Sekretariat:

Renata Smarzewska,
Izabela Słysz
tel. +48 52 585 47 10

Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej:
prof. dr hab. n. med. Henryk Kaźmierczak


W skład Katedry Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej wchodzi:

 • Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Kaźmierczak
  sekretariat: tel. 52 585-47-10

 • Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi
  Kierownik: dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
  prodziekan Wydziału Lekarskiego
  tel. 52 585-47-17
  sekretariat: Hanna Bardyan tel. 52 585-47-16
Pracownicy

Aktualności

Działalność naukowa

Działalność lecznicza

Kształcenie przeddyplomowe / also STUDIES IN ENGLISH /

Kształcenie podyplomowe

Konferencje, zjazdy

Studenckie Koło Naukowe

HistoriaLekarz dyżurny - otolaryngolog Izby Przyjęć:
tel. 52 585-42-34, tel. kom. +48 781 446 837