Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med.
Jacek Manitius

Kierownik Katedry

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
parter

tel. 52 585-45-40
tel./fax 52 585-40-30


Sekretariat:

Maria Rudnicka, Małgorzata Kaliszewska, Katarzyna Karaszewska
tel. 52 585-44-50

Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

Lekarz dyżurny Kliniki tel. 502-375-771
Stacja Dializ tel. 52 585-44-54, 52 585-45-54

FUNDACJA NERKADAR NA RZECZ ZAPOBIEGANIA I LECZENIA CHORÓB NEREK >> 

W skład Katedry wchodzą:

 • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
      Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Manitius

 • Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

 • Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Nadciśnienia TętniczegoPracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Paweł Stróżecki
 • dr hab. n. med. Beata Sulikowska
 • dr n. med. Rafał Donderski
 • dr n. med. Mariusz Flisiński
 • dr n. med. Ilona Miśkowiec-Wiśniewska

Wykładowcy:

 • lek. Rafał BednarskiZasadnicze kierunki badań naukowych:

 • Ocena zależności między zaburzeniami metabolicznymi a budową i czynnością serca i tętnic u chorych z przewlekłą chorobą nerek leczonych nerkozastępczo.

 • Wpływ wybranych czynników metabolicznych, genetycznych, morfometrycznych oraz dietetycznych na przebieg przewlekłej choroby nerek z uwzględnieniem zaburzeń czynnościowych w obrębie śródmiąższu nerek.

 • Wpływ zaburzeń metabolicznych indukowanych fruktozą na budowę mięśni szkieletowych oraz mikrokrążenia u szczurów z przewlekłą chorobą nerek.

Badania prowadzone są wspólnie z następującymi jednostkami:

 • Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CM UMK
 • Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej CM UMK

Działalność dydaktyczna: 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych w formie ćwiczeń przy łóżku chorego, seminariów oraz wykładów. Ze studentami Wydziału Lekarskiego, prowadzone są: wykłady z propedeutyki chorób wewnętrznych – rok III, ćwiczenia i seminaria z zakresu nefrologii – rok IV, ćwiczenia i lekcje kliniczne z zakresu chorób wewnętrznych – rok V, ćwiczenia z zakresu nadciśnienia tętniczego w ramach bloku medycyny rodzinnej – rok V.

Kształcenie podyplomowe:

Klinika prowadzi szkolenie podyplomowe: lekarzy stażystów (staże podyplomowe) oraz lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i nadciśnienia tętniczego.

Wyróżnienia:

Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych posiada tytuł Hypertension Excellence Centre.


pdfPublikacje w latach 2007-2011 >> 153.30 KBPolskie Towarzystwo Nefrologiczne
(Klinika jest siedzibą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego w latach: 2010-2013)
http://ptnefro.org/pt/komunikaty/news/ 

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
(Klinika jest siedzibą Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego)
http://www.nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/komunikaty/news/