Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego
Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

dr hab. n. med.
Krzysztof Buczkowski

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek E, I piętro
pokój 1058

tel. 52 585-36-04


Sekretariat:

mgr Aleksandra Klimek
tel. 52 585-36-60

Katedra i Zakład Lekarza Rodzinnego

1. Pracownicy:

  • dr hab. n. med. Krzysztof Buczkowski - starszy wykładowca, p.o. Kierownika
  • lek. Dorota Łuszkiewicz - asystent
  • lek. Magdalena Dachtera-Frąckiewicz - wykładowca
  • lek. Katarzyna Klucz - wykładowca

2. Działalność naukowa:

  • badanie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu
  • analiza niepowodzeń w zaprzestaniu palenia u osób uzależnionych od nikotyny
  • stopień przestrzegania przez lekarzy rodzinnych rekomendacji dotyczących leczenia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego

3. Informacje dla studentów

4. Informacje dla lekarzy

5. Najważniejsze publikacje z ostatnich lat

6. Konferencje

7. English Division