Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

prof. dr hab. n. med.
Alina Grzanka

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
II piętro

tel. 52 585-37-25
fax 52 585-37-34


Sekretariat:

mgr inż. Zofia Hensel

INFORMACJE DLA STUDENTÓW - Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

          PROGRAMY NAUCZANIA

 1. docProgram nauczania z przedmiotu Biologia Komórki - kierunek Biotechnologia, I rok38.5 KB
 2. docProgram nauczania z przedmiotu Histologia - kierunek Analityka Medyczna, II rok41 KB
 3. docProgram nauczania z przedmiotu Histologia - kierunek Analityka Medyczna (studia podyplomowe)33.5 KB
 4. docProgram nauczania z przedmiotu Embriologia - kierunek Położnictwo (studia stacjonarne), I rok34.5 KB
 5. docProgram nauczania z przedmiotu Embriologia - kierunek Położnictwo (studia niestacjonarne), I rok34 KB
 6. docProgram nauczania z przedmiotu Histologia - kierunek Kosmetologia (studia stacjonarne), I rok33 KB
 7. docProgram nauczania z przedmiotu Histologia - kierunek Kosmetologia (studia niestacjonarne), I rok34 KB
 8. docProgram nauczania z przedmiotu Podstawy Histologii - kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii (studia stacjonarne), I rok39.5 KB
 9. docProgram nauczania zajęć fakultatywnych NOWOCZESNE METODY BIOOBRAZOWANIA – kierunek lekarski31 KB

  REGULAMINY

 10. docRegulamin - Histologia, kierunek Analityka Medyczna35 KB
 11. docRegulamin - Embriologia, kierunek Położnictwo, studia stacjonarne35 KB
 12. docRegulamin - Embriologia, kierunek Położnictwo, studia niestacjonarne27.5 KB
 13. docRegulamin - Histologia, kierunek Kosmetologia, studia stacjonarne i niestacjonarne35 KB

  SPIS PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH (do zaliczenia praktycznego ćwiczeń)

 14. docSpis preparatów histologicznych – kierunek analityka medyczna 27.5 KB