Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

prof. dr hab. n. med.
Alina Grzanka

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
II piętro

tel. 52 585-37-25
fax 52 585-37-34


Sekretariat:

mgr inż. Zofia Hensel

Prace naukowe pracowników Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii

2005

 • Ostrowski M., Izdebska M., Grzanka A., Żuryń A., Grzanka D.: Udział transglutaminazy 2 w chorobach autoimmunologicznych. Postępy Hig. Med. Dośw. 2005; 59: 334-339.
 • Izdebska M., Grzanka A., Ostrowski M.: Rak pęcherza moczowego - molekularne podłoże genezy i leczenia. Kosmos 2005; 2-3: 267-268.
 • Ostrowski M., Grzanka A., Izdebska M.: Rola aktyny w chorobie Alzheimera. Postępy Hig. Med. Dośw. 2005; 59: 224-228.
 • Stępień A., Grzanka A., Ostrowski M.: Białka kompleksu ADF/kofilina: regulacja dynamiki filamentów aktynowych. Kosmos 2005; 4: 381-389.
 • Grzanka D., Domaniewski J., Grzanka A.: Effect of doxorubicin on actin reorganization in Chinese hamster ovary cells. Neoplasma 2005; 1: 46-51.
 • Grzanka A., Grzanka D., Orlikowska M., Żuryń A., Grzanka A.: Estimation of taxol influence on changes in tubulin and vimentin systems in K-562 and HL-60 cell lines by immunofluorescence microscopy. Neoplasma 2005; 3: 193-198.
 • Welc A., Grzanka A., Ostrowski M.: Wpływ cytochalazyny D na reorganizację F-aktyny w linii komórkowej jajnika chomika chińskiego CHO AA8. Med. Biol. Sci. 2005; 1: 91-96.
 • Grzanka A., Dykiert P., Izdebska M., Grzanka D.: Udział F-aktyny w powstawaniu pęcherzyków apoptotycznych w komórkach CHO AA8 traktowanych doksorubicyną. Med. Biol. Sci. 2005; 19: 49-54.
 • Grzanka A., Żuryń A., Styczyński J., Grzanka A.A., Wiśniewska H.: The effect of doxorubicin on the expression of cyclin A in K-562 leukemia cell line. Neoplasma 2005; 52: 489-493.

2006

 • Izdebska M., Grzanka A., Ostrowski M.: Reorganizacja cytoszkieletu a różnicowanie się komórek linii ludzkich białaczek HL-60 i K-562. Postępy Hig. Med. Dośw. 2006; 60: 64-70.
 • Szpechciński A., Grzanka A.: Aptamery w diagnostyce klinicznej, Postępy Biochemii 2006; 52: 260-270.
 • Litwiniec A., Grzanka A., Stępień A.: Kompleks Arp2/3 jako kluczowy czynnik polimeryzacji aktyny. Kosmos 2006; 55: 287-293.
 • Łabędzka K., Grzanka A., Izdebska M.: Mitochondrium a śmierć komórki. Postępy Hig. Med. Dośw. 2006; 60: 439-446.
 • Stępień A., Grzanka A., Szpechciński A.: Struktury cytoszkieletu aktynowego formowane przy krawędzi wiodącej komórki, podczas pierwszego etapu migracji. Postępy Biol. Kom. 2006; 33: 381-392.
 • Litwiniec A., Grzanka A., Stępień A.: Zaburzenia funkcji lamin a patofizjologia laminopatii. Postępy Biol. Kom. 2006; 33: 753-769.
 • Grzanka A., Grzanka D., Żuryń A., Grzanka A.A., Safiejko-Mroczka B.: Reorganization of actin in K-562 and HL-60 cells treated with taxol. Neoplasma 2006; 53: 56-61.
 • Grzanka D., Domaniewski J., Żuryń A., Grzanka A.: Ultraviolet radiation (UV) induces reorganization of actin cytoskeleton in CHOAA8 cells. Neoplasma, 2006; 53: 328 - 332.
 • Grzanka A. A., Placek W., Grzanka A.: Immunogold detection of CD3 and CD4 antigens in patients with Mycosis fungoides. Neoplasma, 2006; 53: 424-427.

2007

 • Włodarczyk R., Izdebska M., Grzanka A., Jaśkowski J.M.: Wpływ stresu cieplnego na rozwój zarodków bydła we wczesnym okresie przedimplantacyjnym. Med Weter. 2007; 63: 23-28.
 • Izdebska M., Łabędzka K., Włodarczyk R., Jaśkowski J. M., Grzanka A.: Molekularne aspekty procesów zachodzących w komórkach zarodków bydła w warunkach stresu termicznego. Med Weter. 2007; 63: 399-402.
 • Szpechciński A., Grzanka A., Stępień A., Izdebska M., Jaśkowski J.M.: Zastosowanie aptamerów w diagnostyce encefalopatii gąbczastyczch zwierząt. Postępy Med Weter. 2007; 63: 1159-62.
 • Stępień A., Grzanka A., Izdebska M.: Rodzaje śmierci komórki. Postępy Hig. Med. Dośw. 2007; 61: 463-468.
 • Kwiecińska J., Reśliński A., Gospodarek E., Grzanka A.: Rola pałeczek gram-ujemnych w indukcji/regulacji apoptozy. Post. Mikrobiologii 2007; 46: 125-137.
 • Szczepański M., Grzanka A., Izdebska M.: Mikrotubule - cel terapii przeciwnowotworowej. Nowotwory Journal of Oncology 2007; 57: 579-585.
 • Grzanka A., Izdebska M., Litwiniec A., Grzanka D. Safiejko-Mroczka B.: Actin filament reorganization in HL-60 leukemia cell line after treatment with G-CSF and GM-CSF. Folia Histochem. Cytobiol. 2007; 45: 191-197.
 • Krajniak E, Grzanka A., Wroński S., Izdebska M., Litwiniec A.: Próba wyprowadzenia linii komórkowej z komórek nabłonka przejściowego pęcherza moczowego. Med. Biol. Sci. 2007; 21: 39-45.
 • Żuryń A., Grzanka A., Stępień A., Grzanka D., Dębski R., Smoliński D.: Expression of cyclin A in human leukemia cell line HL-60 following treatment with doxorubicin and etoposide: The potential involvement of cyclin A in apoptosis. Oncol. Rep. 2007; 17: 1013-1019.
 • Piechowski R., Grzanka A., Żuryń A.: Ocena ekspresji cykliny A w komórkach linii białaczki ludzkiej K-562 po zastosowaniu taksolu. Med. Biol. Sci. 2007; 21: 119-125.

2008

 • Nowak J.M., Grzanka A., Żuryń A., Stępień A.: Rodzina białek Rho i ich rola w cytoszkielecie komórki. Postępy Hig. Med. Dośw. 2008; 62: 110-117.
 • Izdebska M., Grzanka A., Szczepański M.A., Litwiniec A.: Wybrane mechanizmy terapeutycznego oddziaływania trójtlenku arsenu w leczeniu nowotworów. Postępy Hig. Med. Dośw. 2008; 62: 463-467.
 • Litwiniec A., Izdebska M., Włodarczyk R., Grzanka A., Jaśkowski J.M.: Ghrelin - characterization, regulation of synthesis, release and possible role in reproduction. J ANIM FEED SCI. 2008; 17: 455-472.
 • Litwiniec A., Grzanka A.: Znaczenie starzenia na poziomie komórki w walce z chorobą nowotworową. Nowotwory. 2009; 59: 104-113.
 • Grzanka D., Stępień A., Grzanka A., Gackowska L., Helmin-Basa A., Szczepański M.A.: Hyperthermia-induced reorganization of microtubules and microfilaments and cell killing in CHO AA8 cell line. Neoplasma 2008; 5: 409-415.
 • Grzanka A., Szaflarska-Popławska A., Żuryń A., Grzanka D.: Expression of cyclin A in intestinal biopsies from children with celiac disease. Neoplasma 2008; 5: 507-512.
 • Wróblewska J., Gospodarek E., Bredow M., Grzanka A., Niewińska A.: L-form Staphylococcus hominis wywołane pod wpływem ampicyliny i cefazoliny. Med Rodz. 2008; 3: 82-85.

2009

 • Szczepański M.A., Grzanka A.: Chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe właściwości kurkuminy. Nowotwory 2009; 59: 377-384.
 • Krawczyk A., Izdebska M., Grzanka A.: Wpływ hiperglikemii na funkcje endotelialnych komórek progenitorowych. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 153: 245-247.
 • Izdebska M., Grzanka D., Gackowska L., Żuryń A., Grzanka A.: The influence of Trisenox on actin organization in HL-60 cells. Central Eur. J. Biol. 2009; 4: 351-361.
 • Zegarska B., Jóźwicki W., Placek W., Grzanka A.: Ocena stopnia ekspresji białek Bcl-2 i Bcl-XL w przebiegu różnego typu starzenia się skóry. Dermatol. Klin. 2009; 11: 203-210.
 • Izdebska M., Grzanka A., Ostrowski M., Żuryń A., Grzanka D.: Effect of arsenic trioxide (Trisenox) on actin organization in K-562 erythroleukemia cells. Folia Histochem. Cytobiol. 2009; 47: 453-459.
 • Nowak J.M., Grzanka A., Gagat M., Żuryń A.: The influence of cotinine on the non-small-cell lung cancer line A549. Postępy Hig. Med. Dośw. 2009; 63: 1-7.

2010

 • Pawlik A., Grzanka A.: Molekularne podłoże replikacji i endoreduplikacji. Postępy Biol. Kom. 2010; 37: 363-380.
 • Stępień A., Grzanka A., Grzanka D., Szczepański M.A., Helmin-Basa A., Gackowska L.: Taxol-induced polyploidy and cell death in CHO AA8 cells. Acta Hist. 2010; 112: 62-71.
 • Szczepański M.A., Grzanka A., Litwiniec A., Gackowska L., Kubiszewska I., Grzanka D.: Cytoskeletal changes during cellular response of the A549 lung cancer cells to continuous cisplatin treatment. Cell Biol. Int. 2010; 34: 197-211.
 • Grzanka D., Marszałek A., Gagat M., Izdebska M., Gackowska L., Grzanka A.: Doxorubicin-induced F-actin reorganization in cofilin-1 (nonmuscle) down-regulated CHO AA8 cells. Folia Histochem. Cytobiol. 2010; 48: 377-386.
 • Litwiniec A., Grzanka A., Helmin-Basa A., Gackowska L., Grzanka D.: Features of senescence and cell death induced by doxorubicin in A549 cells: organization and level of selected cytoskeletal proteins. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 2010; 136: 717-736.
 • Gagat M., Grzanka A.A., Grzanka A.: Evaluation of the effect of mild hyperthermia on morphology in CHO AA8 cell line. Med. Biol. Sci. 2010; 24: 25-32.
 • Nowak J.M., Grzanka A., Żuryń A., Wroński S., Dybowska-Skarzyńska B.: The influence of cotinine on the cell line derived from the urinary bladder transitional epithelium (urothelium). Med. Biol. Sci. 2010; 24: 49-55.
 • Grzanka A.A., Placek W., Grzanka A., Sokołowska-Wojdyło M., Żuryń A.: Immunoelectron microscopy in mycosis fungoides and benign dermatoses. Expression of CD3, CD4 and CD7 receptors. Neoplasma 2010; 57: 41-46.
 • Grzanka D., Grzanka A., Izdebska M., Gackowska L., Stępień A., Marszałek A.: Actin reorganization in CHO AA8 cells undergoing mitotic catastrophe and apoptosis induced by doxorubicin. Oncol. Rep. 2010; 23: 655-663.

2011

 • Grzanka D., Marszałek A., Izdebska M., Gackowska L., Szczepański M.A., Grzanka A.: Actin cytoskeleton reorganization correlates with cofilin nuclear expression and ultrastructural changes in CHO AA8 cell line after apoptosis and mitotic catastrophe induction by doxorubicin. Ultrastruct. Pathol. 2011; 35: 122-130.
 • Klimaszewska A. , Izdebska M., Gagat M. , Grzanka D., Grzanka A.: The influence of arsenic trioxide on the reorganization of the tubulin protein in CHO AA8 cell line. Med. Biol. Sci. 2011; 25: 17-23.
 • Stenzel A., Żuryń A., Pawlik A., Grzanka A. A.: The expression of cyclin B1 in the HL-60 cell line after induction of senescence with doxorubicin. Med. Biol. Sci. 2011; 25: 67-74.

2012

 • Klimaszewska A., Stenzel A., Nowak J.M., Grzanka A.: Białka Rho - kluczowe regulatory cytoszkieletu w przebiegu mitozy i cytokinezy. Postępy Hig. Med. Dośw. 2011; 65: 704-713.
 • Bajek A., Drewa T., Joachimiak R., Marszałek A., Gagat M., Grzanka A.: Stem cells for urinary tract regeneration. Central Eur. J. Urol. 2012; 65: 7-10.
 • Stenzel A., Żuryń A., Grzanka A.A., Grzanka A.: Cykliny jako markery chorób nowotworowych. Nowotwory 2012; 62: 27-34.
 • Nowak J. M., Żuryń A., Grzanka A.: Kotynina - metabolizm, zastosowanie jako biomarker i wpływ na organizm człowieka. Postępy Hig. Med. Dośw. 2012; 66: 996-1005.
 • Żuryń A., Litwiniec A., Gackowska L., Pawlik A., Grzanka A. A., Grzanka A.: Expression of cyclin A, B1 and D1 after induction of cell cycle arrest in the Jurkat cell line exposed to doxorubicin. Cell Biol. Int. 2012; 36: 1129-1135.
 • Bajek A., Drewa T., Joachimiak R., Spóż Ż., Gagat M., Bodnar M., Dębski R., Grzanka A., Marszałek A.: Myogenic differentation of mesenchymal stem cells is induced by striated muscle influences in vitro. Curr. Signal Transduct. Ther. 2012; 7: 220-227.
 • Żuryń A., Gagat M., Grzanka A. A., Gackowska L., Grzanka A.: Expression of cyclin B1 after induction of senescence and cell death in non-small cell lung carcinoma A549 cells. Folia Histochem. Cytobiol. 2012; 50: 58-67.
 • Pawlik A., Szczepański M.A., Klimaszewska A., Gackowska L., Żuryń A., Grzanka A.: Phenethyl isothiocyanate-induced cytoskeletal changes and cell death in lung cancer cells. Food Chem. Toxicol. 2012; 50: 3577-3594.
 • Kloskowski T., Gurtowska N., Olkowska J., Nowak J. M., Adamowicz J., Tworkiewicz J., Dębski R., Grzanka A., Drewa T.: Ciprofloxacin is a potential topoisomerase II inhibitor for the treatment of NSCLC. Int. J. Oncol. 2012; 41: 1943-1949.
 • Grzanka A., Grzanka D., Gagat M., Tadrowski T., Sokołowska-Wojdyło M., Marszałek A., Placek W.: Correlation of SATB1 expression with clinical course of cutaneous T-cell lymphomas. Pol J Pathol. 2012; 63: 101-5
 • Kałużny J. J., Grzanka D., Wiśniewska H., Niewińska A., Kałużny B. J., Grzanka A.: Intrascleral outflow after deep sclerectomy with absorbable and non-absorbable implants in the rabbit eye. Med. Sci. Monitor 2012; 18: BR402-BR408.
 • Izdebska M., Gagat M., Grzanka D., Grzanka A.: Ultrastructural localization of F-actin using phalloidin and quantum dots in HL-60 promyelocytic leukemia cell line after cell death induction by arsenic trioxide. Acta Hist. 2013; 115: 487-95.

2013

 • Klimaszewska-Wiśniewska A., Nowak J. M., Żuryń A., Grzanka A.: Udział białek Rho w regulacji postępu fazy G1 cyklu komórkowego. Postępy Hig. Med. Dośw. 2013; 67: 15-25.
 • Grzanka D, et al. Actin is required for cellular death. Acta Hist. 2013; 115: 775–782
 • Pawlik A., Nowak J. M., Grzanka D., Gackowska L., Michałkiewicz J., Grzanka A.: Hyperthermia induces cytoskeletal alterations and mitotic catastrophe in p53-deficient H1299 lung cancer cells. Acta Hist. 2013; 115: 8-15.
 • Drewa T., Joachimiak R., Bajek A., Gagat M., Grzanka A., Bodnar M., Marszałek A., Dębski R., Chłosta P.: Hair follicle stem cells can be driven into a urothelial-like phenotype: An experimental study. Int. J. Urol. 2013; 20: 537-542.
 • Litwiniec A., Gackowska L., Helmin-Basa A., Żuryń A., Grzanka A.: Low-dose etoposide-treatment induces endoreplication and cell death accompanied by cytoskeletal alterations in A549 cells: does the response involve senescence? The possible role of vimentin. Cancer Cell Int. 2013; 9: 1-22.

2014

 • Klimaszewska-Wiśniewska A., Redzimska M., Izdebska M., Grzanka A.: Ultraviolet radiation (UV) induces F-actin rearrangement and cel death in the A549 human lung cancer cel line. Med. Biol. Sci. 2014; 28: 17-21.
 • Gagat M., Grzanka D., Izdebska M., Sroka W.D., Marszałł M.P., Grzanka A.: Tropomyosin-1 protects endothelial cell-cell junctions against cigarette smoke extract through F-actin stabilization in EA.hy926 cell line. Acta Hist. 2014; 116: 606-18.
 • Chrustek A., Izdebska M., Hałas M., Klimaszewska-Wiśniewska A., Gagat M., Grzanka A.: The influence of doxorubicin on nuclear and cytoplasmic pool of F-actin in the A549 cell line. Med. Biol. Sci. 2014; 28: 11-17.
 • Hałas M., Izdebska M., Klimaszewska-Wiśniewska A., Gagat M., Krajewski A., Puczkarska M., Skrzydlewski P., Wiśniewski K., Grzanka A.: The effects of caffeine on cytoskeleton in CHO AA8 cell line. Med. Biol. Sci. 2014; 28: 25-32.
 • Nowacki M., Pietkun K., Pokrywczyńska M., Rasmus M., Warda K., Kloskowski T., Jundziłł A., Gagat M., Grzanka A., Bodnar M., Marszałek A., Drewa T., Czajkowski R.: Filling Effects, Persistence, and Safety of Derma Fillers Formulated With Stem Cells in an Animal Model. Aesthet. Surg. J. 2014; 34:1261-1269
 • Żuryń A., Litwiniec A., Klimaszewska-Wiśniewska A., Nowak J.M., Gackowska L., Myśliwiec B.J., Pawlik A., Grzanka A.: Expression of cyclin D1 after treatment with doxorubicin in the HL-60 cell line, Cell Biol Int, 2014; 38: 857-867.
 • Żuryń A, Litwiniec A, Gagat M, Drzewucka J, Gackowska L, Grzanka A.: The influence of arsenic trioxide on the cell cycle, apoptosis and expression of cyclin D1 in the Jurkat cell line. Acta Hist. 2014; 116: 1350-1358.
 • Izdebska M., Klimaszewska-Wiśniewska A., Lewandowski D., Nowak J.M., Gagat M., Grzanka A.: Arsenic trioxide preferentially induces nonapoptotic cell death as well as actin rearrangement in the CHO AA8 cell line. Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 1492-1500
 • Izdebska M., Gagat M., Grzanka D., Hałas M., Grzanka A.: The role of exportin 6 in cytoskeletal-mediated cell death and cell adhesion in human non-small-cell lung carcinoma cells following doxorubicin treatment. Folia Histochem Cytobiol. 2014; 52: 195-205.
 • T. Kloskowski, M. Uzarska, N. Gurtowska, J. Olkowska, R. Joachimiak, A. Bajek, M. Gagat, A. Grzanka, M. Bodnar, A. Marszałek, T Drewa.: How to isolate urothelial cells? Comparison of four different methods and literature review. Human Cell. 2014; 27: 85-93.
 • Grzanka D., Gagat M., Izdebska M.: Involvement of the SATB1/F-actin complex in chromatin reorganization during active cell death. Int J Mol Med. 2014; 33: 1441-50.

2015

 • Nowak J.M., Klimaszewska-Wiśniewska A., Izdebska M., Gagat M., Grzanka A.: Gelsolin is a potential cellular target for cotinine to regulate the migration and apoptosis of A549 and T24 cancer cells. Tissue Cell. 2015; 47: 105-14.

Editorial:

 • Ghibelli L., Grzanka A.: Organelle cross-talk in apoptotic and survival pathways. Int. J. Cell Biol. 2012; Vol. 2012: 1-2.