Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

prof. dr hab. n. med.
Olga Haus

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny patomorfologii, II piętro
sekretariat - pokój 364

tel. 52 585-35-67
tel. 52 585-35-77
tel./fax 52 585-35-68


Sekretariat:

Bogumiła Szneider
Barbara Łasut

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej

  1. Pracownicy

  2. Działalność naukowa

  3. Działalność dydaktyczna

  4. Laboratorium Genetyczne

  5. KontaktKatedra i Zakład Genetyki Klinicznej istnieje od 1997 roku, od samego początku pod kierownictwem Profesor Olgi Haus. Początkowa grupa badawcza, licząca wówczas zaledwie 4 osoby, rozrosła się znacznie i stanowi obecnie cały sztab ludzi prowadzących badania w wielu dziedzinach genetyki.

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK jest obecnie najbardziej wszechstronnym i najlepszym ośrodkiem zajmującym się badaniami genetycznymi w regionie. W trosce o utrzymanie tej pozycji, pracownicy regularnie uczestniczą czynnie w zjazdach i konferencjach, co pozwala na utrzymanie potencjału naukowego. Ponadto zdobywają tytuły naukowe i stopnie zawodowe (specjalisty genetyki klinicznej, diagnosty laboratoryjnego, specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej. Obecnie dwie osoby mają otwarte przewody doktorskie.

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej, wymieniając się swoją wiedzą i doświadczeniem, współpracuje z wieloma ośrodkami genetycznymi, onkologicznymi i hematologicznymi w Polsce i za granicą, co czyni ją multidyscyplinarnym ośrodkiem Collegium Medicum w Bydgoszczy, otwartym na nowe perspektywy.20 maja 2017 r.
Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
organizowała konferencję:
I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa
więcej informacji o konferencji >>