Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

prof. dr hab. n. med.
Michał Szpinda

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
pokój 40

tel. 52 585-37-05


Sekretariat:

mgr Anna Szwesta

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

  1. Pracownicy

  2. Informacje dla studentów

  3. Działalność dydaktyczna

  4. Działalność naukowa

  5. Wirtualny spacer po Katedrze

  6. Program Świadomej Donacji

  7. English Division

  8. Publikacje i działalność zjazdowa

  9. Kujawsko-Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Anatomicznego
Scapula Aurea 2017
Studenci studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK znaleźli się na czwartym miejscu w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea/Golden Scapula”.
więcej informacji >>Scapula Aurea 2016 - stanowisko PTAScapula Aurea 2016 
Studenci Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odnieśli sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2016, który odbył się na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w dniach 3-5 czerwca 2016 r.
więcej informacji >>Scapula Aurea 2015 
Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea 2015 oraz Golden Scapula 2015 został zorganizowany w Bydgoszczy w dniach 29-31 maja 2015 r.
Strona konkursu >>Scapula Aurea 2014
Studenci polskojęzyczni i anglojęzyczni I roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK odnieśli ogromny sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula Aurea i Golden Scapula Anatomy Competition 2014, zorganizowanym w Katowicach w dniach 29-30 maja 2014 r.
więcej informacji >>