Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

prof. dr hab. n. med.
Tomasz Drewa

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
IV i V piętro

tel. 52 585-45-00
fax 52 585-40-45


Sekretariat:

Elżbieta Rosin, Małgorzata Melerska, Dagmara Białecka

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej
z Zespołem Sal Endoskopowych i Zabiegowych
oraz z Pracowniami:
- Małoinwazyjnego Leczenia Kamicy Dróg Moczowych (ESWL)
- Badań Urodynamicznych
Przykliniczna Poradnia Urologiczna
Poradnia Urologii Dziecięcej

Certyfikat Jakości Europejskiej Rady Urologii – European Board of Urology (EBU)

Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Kierownik ds. pielęgniarstwa
mgr Renata Dądela, tel. 52 585-44-03

Zastępca Kierownika ds. pielęgniarstwa
mgr Zofia Grześ, tel. 52 585-44-02

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca Zespołu Sal Endoskopowych i Zabiegowych
Ewa Tysiączna, tel. 52 585-44-04

Klinika:

 • 32 łóżka
 • Własne sale operacyjne
 • Sala opieki pooperacyjnej

 

PRACOWNICY:

Asystenci:

 • dr n. med. Maciej Gruszczyński
 • dr n. med. Aleksander Łapuć - Zastępca Kierownika Kliniki

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Michał Bryczkowski
 • mgr Kwiryna Kijak
 • lek. Jarosław Leszniewski

Pracownicy na etacie Szpitala - specjaliści urolodzy:

 • dr n. med. Bartosz Misterek
 • lek. Michał Bryczkowski
 • lek. Imad Mohtar
 • lek. Krzysztof Rożnowski
 • lek. Andrzej Szymański

Lekarze w trakcie specjalizacji z urologii:

 • dr n. med. Łukasz Pokrywka
 • lek. Paweł Bartoszewski
 • lek. Cezary Kobajło
 • lek. Jarosław Leszniewski – specjalista chirurgii dziecięcej
 • lek. Maciej Tworkiewicz

 • Ponadto w Klinice specjalizuje się lekarz ze Szpitala Marynarki Wojennej w Gdyni
  lek. Robert Hałasa

Personel pielęgniarski:

 • Pielęgniarki dyplomowane - 22
 • w tym z wyższym wykształceniem - 6ZAKRES DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZEJ

PEŁNA DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH UKŁADU MOCZOWO – PŁCIOWEGO U DOROSŁYCH I DZIECI.

 • Radykalne wycięcie gruczołu krokowego z dostępu otwartego i laparoskopowego
 • Radykalne wycięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego u mężczyzn i kobiet
 • Radykalne wycięcie nerki z powodu raka metodą klasyczną i laparoskopową, częściowe wycięcie nerki, embolizacja tętnicy nerkowej u chorych z zawansowanym rakiem nerki
 • Radykalne wycięcie nerki, moczowodu z fragmentem pęcherza u chorych z nowotworami górnych dróg moczowych
 • Częściowe wycięcie moczowodu u chorych z rakiem moczowodu
 • Radykalne wycięcie prącia
 • Wycięcie jądra z powodu raka jądra
 • Radykalne wycięcie nowotworów łagodnych i złośliwych nadnerczy z dostępu otwartego i laparoskopowego

KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO

 • Leczenie kamicy metodą fal generowanych pozaustrojowo – ESWL
 • Kruszenie kamieni metodą przezskórnej litotrypsji – PCNL
 • Kruszenie kamieni w moczowodzie – URSL

NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET, MĘŻCZYZN I DZIECI

 • Pełna diagnostyka radiologiczna i urodynamiczna
 • Kobiety – zabiegi operacyjne z dostępu pochwowego (taśmy) oraz z dostępu nadłonowego
 • Operacyjne leczenie przetok pęcherzowo – pochwowych, moczowodowo – pochwowych.
 • Mężczyźni – implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej, implantacje taśmy

PRZEROST ŁAGODNY STERCZA, ZAPALENIA STERCZA

 • Elektroresekcja przezcewkowa stercza - TURP
 • Waporesekcja stercza – TUVP
 • Podanie leków dosterczowych pod kontrolą przezodbytniczej ultrasonografii

ZWĘŻENIA CEWKI MOCZOWEJ

 • Zabiegi metodą endoskopową
 • Zabiegi z dostępu otwartego
 • Implantacje stentów

DYSFUNKCJA NEUROGENNA PĘCHERZA, ZAPALENIE ŚRÓDMIĄŻSZOWE PĘCHERZA

 • Leczenie farmakologiczne oraz małoinwazyjne
 • Wstrzykiwanie toksyny botulinowej
 • Wlewki dopęcherzowe
 • Operacje rekonstrukcyjne pęcherza

DZIECI

 • Diagnostyka i leczenie wad układu moczowo – płciowego
 • Spodziectwo
 • Wnętrostwo
 • Wrodzone wodonercze
 • Odpływ wsteczny pęcherzowo – moczowodowy: operacyjnie i małoinwazyjne metody endoskopowe
 • Leczenie kamicy u dzieci: zabiegi endoskopowe i ESWL
 • Żylaki powrózka nasiennego – zabiegi laparoskopowe

Klinika urologii posiada dostęp do wszystkich możliwych metod diagnostycznych:

 • Badania USG
 • Badania radiologiczne
 • Badania scyntygraficzne
 • Tomografia komputerowa
 • Rezonans magnetyczny
 • Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa - PET

Klinika w ścisłej współpracy z Kliniką Nefrologii prowadzi leczenie chorych z przewlekłą lub/i ostrą niewydolnością nerek wymagających leczenia operacyjnego.
Klinika pełni codziennie, całodobowo dyżury – przyjmując i lecząc chorych z zagrożeniem zdrowia i życia.
Klinika współpracuje z Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie leczenia systemowego raka pęcherza moczowego, stercza (chemioterapia) oraz brachyterapii i napromieniania z pól zewnętrznych (EBRT) raka stercza.

Lekarz w trakcie wykonywania badania usg  Zdjęcie dwóch pielęgniarek przy łóżkach pacjentów

TEMATYKA NAUKOWO – BADAWCZA

 • Apoptoza i stany przedrakowe w gruczole krokowym
 • Komórki macierzyste i ich zastosowanie w inżynierii tkankowej
 • Hodowle komórkowe nabłonka dróg moczowych i stercza
 • Ocena biernego i czynnego palenia tytoniu na progresję raka pęcherza moczowego
 • Ocena skuteczności leczenia raka pęcherza radykalną i oszczędzającą narząd rodny cystektomią u kobiet
 • Ocena rozległości wycięcia węzłów chłonnych podczas cystektomii
 • Ocena skuteczności leczenia nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn przy zastosowaniu sztucznego hydraulicznego zwieracza i różnego rodzaju taśm

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Jednostka, dzięki ścisłej współpracy z European Board of Urology (EBU) jest miejscem corocznych egzaminów testowych z zakresu urologii organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology).
Jako jeden z czterech ośrodków w Polsce posiada akredytację do prowadzenia szkolenia w urologii wg zasad EBU – co pozwala przyjmować do szkolenia adeptów z całej Europy. Tu też organizowane są kursy CMKP, których odbycie jest warunkiem zaliczenia stażu do specjalizacji. Organizuje coroczne szkolenia adeptów urologii. Jednostka organizuje szkolenia dla lekarzy innych specjalności m.in. dla lekarzy rodzinnych, chirurgów, ginekologów, nefrologów, endokrynologów, którzy w ramach programu specjalizacji odbywają staż w Klinice Urologii.

WSPÓŁPRACA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

 • Uniwersytet Dalhousie – Halifax, Kanada
 • Uniwersytet Rosenberg – Niemcy
 • Lyon – Francja
 • Uniwersytet Stanowy – Floryda, USA

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE Z OSTATNICH LAT:

 1. The influence of α1–antagonist on the expression pattern of TNF receptor family in primary culture of prostate epithelial cells from BPH patients. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2008 Vol. 11 nr 1 s. 88-93
 2. Podwieszenie cewki moczowej taśmą wyprowadzoną przez kanały zasłonowe jako nowa metoda leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn. Urol. Pol. 2008 T. 61 nr1s. 37–39
 3. Atypowy rozrost drobnozrazikowy (ASAP) i nowotworowy rozrost śródnabłonkowy (PIN) jako stany przedrukowe u pacjentów z podejrzeniem raka stercza i rakiem stercza. Urol. Pol. 2008 T. 61 nr3 s. 220-225
 4. Muscle – invasive urothelial cell carcinoma of the human bladder: multidirectonal differentiation and ability to metastasize. Hum. Pathol. 2007 Vol. 38 s. 741-746
 5. Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej. Urol. Pol. 2007 T. 60 nr 1 s. 38-41
 6. Wpływ częstomoczu nocnego na sen i jakość życia polskich mężczyzn. Urol. Pol. 2007 T. 60 nr 1 s. 54-59
 7. Zaburzenia erekcji u chorych hospitalizowanych z nadciśnieniem, cukrzycą i dializowanych (doniesienie wstępne). Seksuol. Pol. 2006 T. 4 nr 1 s. 1-5
 8. Wznowa raka w cewce moczowej u kobiet z zastępczym pęcherzem jelitowym po radykalnej cystektomii. Urol. Pol. 2006 T. 59 nr 1 s. 30-33
 9. Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza. Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 3
 10. Leczenie przewlekłe chorych na zapalenie stercza oraz przewlekły zespół bólowy miednicy lekami blokującymi receptory alfa adrenergiczne. Urol. Pol. 2005 T. 58 nr 2
 11. Blond and tissue selenium concentrations and glutathione peroxidase activities in patients with prostate cancer and benign prostate hyperplasia. Neoplasma. 2005;52(3):248-54
 12. Brachyterapia wysokodawkowa wraz z napromienianiem z pól zewnętrznych w leczeniu chorych z rakiem stercza. Urol. Pol. 2003 T. 56 nr 1 s. 40-44
 13. The use of fibryn glue in the endoscopic treatment of vesicovaginal fistulae. Endoskopie 2002R. 11 nr 1 s. 8-11
 14. Naciekanie narządu rodnego u kobiet z rakiem pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii. Urol. Pol. 2002 T. 55 nr 3