Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

prof. dr hab. n. med.
Janusz Kowalewski

Kierownik Katedry i Kliniki

ul. dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
Centrum Onkologii
parter

tel. (52) 374-35-73


Sekretariat:

Ewa Lehmann

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów

Pracownicy:

 • Kierownik Katedry i Kliniki:
  • prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

 • Adiunkt:
  • dr hab. n. med. Marzena Lewandowska

 • Asystenci:
  • dr n. med. Mariusz Bella
  • dr n. med. Przemysław Bławat

 • Starsi wykładowcy:
  • dr n. med. Maciej Dancewicz
  • dr n. med. Tomasz Szczęsny

 • Uczestnicy studiów doktoranckich:
  • lek. Aleksandra Chrząstek
  • mgr Katarzyna Kamińska

 • Kierownik Opieki Medycznej:
  • mgr Ewa Madajewska

Kadra Lekarska Kliniki   

Kadra lekarska Kliniki
na zdjęciu od lewej:
Asystent - dr Mariusz Bella
Asystent - dr Przemysław Bławat
Kierownik Kliniki - prof. Janusz Kowalewski
Starszy wykładowca - dr Maciej Dancewicz
 


Tematyka badawcza:

 • Wykorzystanie metod biologii molekularnej w indywidualizowaniu leczenia chorych na raka gruczołowego płuca w stadium IIIb i IV.
 • Analiza profilu ekspresji miRNA we krwi chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca
 • Wskaźniki angiogenezy i przerzutowania nowotworowego jako czynniki rokownicze u chorych na raka płuca.
 • Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych i lizosomalnych we krwi i w miąższu guza u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
 • Obecność i charakterystyka receptorów opioidowych w zdrowej i zmienionej chorobowo tkance płucnej.
 • Znaczenie metod molekularnych, bronchoskopii fluorescencyjnej oraz pozytonowej tomografii emisyjnej metodą PET/CT we wczesnym wykrywaniu raka płuca.
 • Ocena przydatności wykorzystania wybranych cytokin jako markerów nowotworowych u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca poddanych zabiegom chirurgicznym.
 • Znaczenie badań cytologicznych, biochemicznych i immunohistochemicznych wysięku opłucnowego w potwierdzeniu jego nowotworowego charakteru.
 • Ekspresja genu p53 i BCL-2 u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca.
 • Ocena stężęń naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu oraz metaloproteinazy macierzy 9 w surowicy krwi u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.Działalność lecznicza:

 • Diagnostyka guzów i innych schorzeń płuc, opłucnej i śródpiersia w oparciu o: pozytonową emisyjną tomografię, biopsję przezskórną guzów płuca pod kontrolą USG i tomografii komputerowej
 • Szeroki zakres diagnostyki i leczenia bronchoskopowego:
  • bronchoskopia sztywna z możliwością protezowania dróg oddechowych
  • bronchofiberoskopia z pobraniem wycinków, biopsji szczoteczkowych, popłuczyn
  • bronchofiberoskopia autofluorescencyjna (AFI)
  • przezoskrzelowa ultrasonografia (EBUS), także z biopsją przezoskrzelową zmian w płucach i węzłach chłonnych środpiersia (EBUS/TBNA)
 • Kompleksowe leczenie guzów nowotworowych i nienowotworowych płuca, chorób śródpiersia, wola zamostkowego, wad rozwojowych i guzów ściany klatki piersiowej - także z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych (videotorakoskopia, videomediastinoskopia, VATS- lobektomia)
 • Leczenie przerzutów nowotworowych do płuc przy użyciu lasera, pozwalające maksymalnie oszczędzić zdrowy miąższ płuca.

zdjęcie podczas operacji w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów zdjęcie podczas operacji w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworówzdjęcie pracowni bronchoskopowejUdział członków zespołu w działalności krajowych i zagranicznych organizacji chirurgicznych >>

Najważniejsze publikacje >>