Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Pawłowska

Kierownik Katedry

ul. Św. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

tel. 52 32-55-605


Sekretariat:

mgr Izabela Kustra

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

W skład Katedry wchodzą:

 1. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota

 2. Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii Wieku Rozwojowego
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Małgorzata PawłowskaPracownicy:

Profesorowie:

 • prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Anita Olczak
 • dr n. med. Dorota Dybowska
 • dr n. med. Edyta Grąbczewska
 • dr n. med. Kornelia Karwowska
 • dr n. med. Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk

Asystenci:

 • dr n. med. Karolina Dulęba
 • dr n. med. Anna Pniewska
 • lek. Beata Smok

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Dorota KozielewiczDziałalność naukowa:

 • badania nad patogenezą oraz immunologią zakażeń wirusami hepatotropowymi ze szczególnym uwzględnieniem HCV oraz współistniejących zakażeń różnymi wirusami, szczególnie HIV-HCV;
 • badania patogenezy zakażeń HIV i AIDS z uwzględnieniem zakażeń oportunistycznych;
 • aspekty epidemiologiczno-kliniczne innych chorób zakaźnych.

Klinika bierze udział w wielu międzynarodowych programach badawczych dotyczących m.in. nowych metod leczenia przewlekłych zapaleń wątroby oraz HIV/AIDS. Obecnie Klinika jest ośrodkiem referencyjnym leczenia zakażeń HIV i AIDS, przewlekłych zapaleń wątroby oraz polio, siedzibą konsultanta wojewódzkiego w chorobach zakaźnych.Informacje dla studentów >>