Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

dr hab. n. med.
Henryk Witmanowski, prof. UMK

p.o. Kierownika Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Budynek Poradni Przyklinicznych
III piętro

tel. 52 585-40-17
tel./fax 52 585-46-69


Sekretariat:

Alina Kirstan

Katedra Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

W skład Katedry wchodzi:

 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
      Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Witmanowski, prof. UMK

 

Działalność dydaktyczna:

 • Klinika posiada akredytację i prowadzi szkolenie specjalistów z zakresu chirurgii plastycznej,
 • prowadzi kursy specjalizacyjne dla chirurgów ogólnych i urologów,
 • prowadzi staże specjalizacyjne dla lekarzy specjalizujących się w zakresie dziedzin zabiegowych.

Działalność naukowa:

 • badania nad oceną wyników zabiegów rekonstrukcyjnych części twarzowej czaszki,
 • opracowywane są optymalne metody rekonstrukcyjne powiek oraz warg górnych i dolnych po operacjach onkologicznych, urazach i oparzeniach,
 • Klinika specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym przewlekłych owrzodzeń, odleżyn i trudno gojących się ran,
 • W Klinice leczone są niemowlęta, małe dzieci i dorośli z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki, kończyn i zewnętrznych części układu moczowo-płciowego,
 • W Klinice wykonuje się korekcje zniekształceń pourazowych twarzoczaszki i kończyn, a także po leczeniu chirurgicznym nowotworów piersi oraz pełny zakres zabiegów z chirurgii estetycznej.

Publikacje:

 1. Blizny przerostowe i keloidy. Cz. 2. Zapobieganie i leczenie
  Tomasz Zieliński, Henryk Witmanowski, Edward Lewandowicz, Magdalena Łuczkowska, Julia Kruk-Jeromin.
  Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 z. 3 s. 116-124.

 2. Blizny przerostowe i keloidy. Cz. 1. Patogeneza i patomechanizm powstawania
  Henryk Witmanowski, Edward Lewandowicz, Tomasz Zieliński, Magdalena Łuczkowska, Julia Kruk-Jeromin.
  Post. Derm. Alerg. 2008 T. 25 z. 3 s. 107-115.

 3. Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa
  Edward Lewandowicz, Henryk Witmanowski, Daria Sobieszek.
  Post. Derm. Alerg. 2009 T. 26 z. 3 s. 126-133.

 4. Diagnostyka fotodynamiczna nowotworów skóry – doświadczenia własne
  Jan Rykała, Cezary Peszyński-Drews, Henryk Witmanowski, Julia Kruk-Jeromin.
  Post. Derm. Alerg. 2009 T. 26 z. 4 s. 197-200.

 5. Pierwotne nowotwory skóry – wyniki terapii fotodynamicznej
  Jan Rykała, Cezary Peszyński-Drews, Henryk Witmanowski, Julia Kruk-Jeromin.
  Post. Derm. Alerg. 2009 T. 26 z. 4 s. 194-196.

 6. Świadomość zdrowotna pacjentów lekarza rodzinnego i onkologa na temat zmian barwnikowych i czerniaka
  Jan Rykała, Agnieszka Kołacińska, Henryk Witmanowski, Julia Kruk-Jeromin.
  Post. Derm. Alerg. 2009 T. 26 z. 4 s. 190-193.
 7. Przydatność diagnostyki fotodynamicznej do określania rozległości zmian nowotworowych skóry
  Jan Rykała, Cezary Peszyński-Drews, Henryk Witmanowski, Julia Kruk-Jeromin.
  Leczenie Ran 2009 T. 6 z. 2. s. 37-40.

 8. Selection of surgical technique in treatment of pressure sores
  Edward Lewandowicz, Henryk Witmanowski, Daria Sobieszek.
  Post. Derm. Alerg. 2011 T. 28 z. 1 s. 23-29.

 9. Różne techniki operacyjne w kompleksowym leczeniu odleżyn
  Maria Czternastek, Jan Talar, Małgorzata Łukowicz, Agnieszka Żurada.
  Ortop. Traumatol. hab.. 2001 Vol. 3 nr 4 s. 557-561.

 10. Przypadek zaawansowanego raka kolczystokomórkowego okolicy skroniowej
  Robert Bilewicz, Magdalena Doroszyńska-Tomczyk, Krzysztof Dalke, Andrzej Świątkiewicz, Andrzej Zieliński.
  Przegl. Dermatol. 2009 T. 96 nr 3 s. 221-225.

 11. Leczenie chirurgiczne nowotworów złośliwych ucha
  Józef Mierzwiński, Krzysztof Dalke, Henryk Kaźmierczak, Paweł Burduk, Andrzej Świątkiewicz.
  W: XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. Lublin 7-9 VI 2007. Program. Streszczenia. s. 231.

 12. Ocena wyników chirurgicznego leczenia wywiniętych powiek dolnych
  Andrzej Zieliński, Andrzej Świątkiewicz, Jarosław Markowicz, Agnieszka Żurada-Zielińska.
  Leczenie Ran 2007 T. 4 z. 3 s. 106.

 13. Ocena wyników leczenia chirurgicznego wywiniętych powiek dolnych
  Andrzej Zieliński, Andrzej Świątkiewicz, Jarosław Markowicz, Agnieszka Żurada-Zielińska.
  Med. Biol. Sci. 2008 T. 22 nr 1 s. 77-81.

 14. Rany pourazowe – leczenie operacyjne, powikłania i wyniki na podstawie doświadczeń własnych
  Krystyna Szmytkowska, Andrzej Świątkiewicz, Jarosław Markowicz, Maria Czternastek, Andrzej Zieliński.
  Pol. Med. Paliat. 2003 T. 2 nr 4 s. 288.

 15. Wykorzystanie poprzecznego płata skórno-mięśniowego z mięśnia prostego brzucha do zamknięcia zakażonego, rozległego ubytku przedniej ściany klatki piersiowej. Opis przypadku
  Andrzej Zieliński, Jarosław Markowicz, Andrzej Świątkiewicz, Adam Kruk, Lech Anisimowicz, Marek Bokszański, Wojciech Ogorzeja, Wojciech Pawliszak.
  Med. Biol. Sci. 2006 T. 20 nr 4 s. 211-214.

 16. Antytrombina III, białko C, białko S i inne wybrane parametry krzepnięcia i fibrynolizy we krwi chorych z nawracającą zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych
  Andrzej Świątkiewicz.
  Ann. Acad. Med. Bydg. 1997 T. 11 s. 23.

 17. Zastosowanie uszypułowanych płatów skórno-powięziowych i mięśniowych w leczeniu powikłanych złamań otwartych kości goleni
  Andrzej Zieliński, Maria Czternastek, Agnieszka Żurada, Tomasz Zieliński.
  Nowiny Lek. 2004 T. 73 nr 3 s. 231-233.

 18. Leczenie ran odleżynowych u chorych po urazach pnia mózgu, w warunkach oddziału rehabilitacyjnego
  Maria Czternastek, Jarosław Markowicz, Andrzej Podhrebelny, Edward Szymkowiak, Małgorzata Łukowicz.
  Fizjoter. Pol. 2004 Vol. 4 nr 1 s. 40-46.

 19. Sposoby zaopatrywania ubytków przyśrodkowego kąta szpary powiekowej i bocznej ściany nosa po resekcjach nowotworowych
  Andrzej Zieliński, Andrzej Świątkiewicz, Jarosław Markowicz, Sylwester Dratwa.
  Leczenie Ran 2009 T. 6 z. 2 s. 81.