Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

prof. dr hab. n. med.
Marek Jackowski

Kierownik Katedry

ul. Św. Józefa 53-59
87-100 Toruń
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Sekretariat:

Renata Roubo
tel. 56 679-31-99

Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Strona własna jednostki: http://www.wszz.torun.pl

W skład Katedry wchodzą:

 • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
    Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

 • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Zdjęcie kadry: Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski - Kierownik
 • dr hab. n. med. Jacek Szeliga - adiunkt, tel. 56 610-12-08
 • dr n. med. Jacek Piątkowski - asystent
 • lek. Łukasz Bereziak - asystent
 • lek. Wojciech Kupczyk - asystent

Na etacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu:

 • dr n. med. Marian Janowski - Z-ca Kierownika Kliniki, tel. 56 610-11-91
 • dr n. med. Paweł Drojecki - starszy asystent, tel. 56 610-11-92
 • dr n. med. Piotr Marcinkowski - starszy asystent, tel. 56 610-12-03
 • dr n. med. Mariusz Nowak - starszy asystent, tel. 56 610-11-92
 • dr n. med. Jacek Piątkowski - starszy asystent, tel. 56 610-12-04
 • dr n. med. Jarosław Redziński - starszy asystent, tel. 56 610-11-92
 • lek. Łukasz Brycht - starszy asystent
 • lek. Maciej Jaworski - starszy asystent, tel. 56 610-12-03
 • lek. Rafał Krzemiński - starszy asystent
 • lek. Wojciech Kupczyk - starszy asystent

 • lek. Łukasz Andracki - rezydent
 • lek. Łukasz Bereziak - rezydent
 • lek. Maciej Kozieł - rezydent
 • lek. Łukasz Olczak - rezydent
 • lek. Maciej Papierski - rezydent
 • lek. Maciej Załęski - rezydent

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • lek. Łukasz Brycht
 • lek. Arkadiusz Fabiszewski
 • lek. Jan Szczepański

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Jadwiga Puls, tel. 56 610-11-95
Tematyka badawcza:

 • Szybka diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie przy użyciu technik elektroforezy (współpraca z Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki)
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

 • Opracowanie nowych, fluoroscencyjnych metod endoskopowej diagnostyki nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

 • Kliniczne zastosowanie technik mikro- i makromacierzy DNA do badania molekularnych mechanizmów powstawania nowotworów żołądka, trzustki i jelita grubego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

 • Zastosowanie autofluorescencji komórek do wczesnego wykrywania i lokalizacji nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski

 • Prospektywna ocena powikłań po endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej i endoskopowej sfinkterotomii.
  Kierownik: dr n. med. Grzegorz Jarczyk

 • Badania fotoakustyczne we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego.
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Szeliga

 • Zastosowanie metod nieliniowych w medycynie.
  Kierownik: dr hab. n. med. Jacek Szeliga
Działalność dydaktyczna:

W Klinice odbywają się zajęcia ze studentami III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.Działalność lecznicza:

W Klinice wykonuje się procedury z zakresu chirurgii ogólnej, gastroenterologicznej, naczyniowej i onkologicznej ze szczególnym naciskiem na zabiegi małoinwazyjne:

OPERACJE MAŁOINWAZYJNE (LAPAROSKOPOWE):

 • kamicy pęcherzyka żółciowego (w tym procedury minimalnie inwazyjne, endoskopowo-laparoskopowe przy współistniejącej kamicy przewodowej)
 • guzów nadnerczy
 • torbieli wątroby i niewielkich guzów watroby
 • łagodnych guzów trzustki (obwodowe pankreatektomie, enukleacje)
 • patologii śledziony
 • guzów jelita cienkiego, grubego i odbytnicy (w tym TA-TME)
 • przepuklin rozworu przełykowego
 • achalazji przełyku
 • perforowanych wrzodów żołądka i dwunastnicy
 • nowotworów i zmian łagodnych żołądka
 • ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego
 • przepuklin brzusznych i pachwinowych
 • otyłości – zabiegi bariatryczne (sleeve gastrectomy, RY gastric bypass)
 • diagnostyczne laparoskopie w chorobach nowotworowych i urazach (w tym przy użyciu minilaparoskopu)
 • operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą SILS = Single Incision Laparoscopic Surgery (metoda z użyciem tylko 1 trokaru)
 • torakoskopowe sympatektomie, splanchnicektomie
 • przezskórne zabiegi drenażu zbiorników płynowych w obrębie jamy brzusznej

OPERACJE KLASYCZNE:

 • klasyczne operacje onkologiczne w nowotworach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, trzustka, wątroba, jelito cienkie, jelito grube, drogi żółciowe, przestrzeń zaotrzewnowa)
 • operacje naprawcze w kalectwie dróg żółciowych
 • termoablacje guzów wątroby

CHIRURGIA NACZYNIOWA:

 • małoinwazyjne zabiegi endowaskularne w zakresie tętnic obwodowych, trzewnych, szyjnych (angioplastyki, stentowanie)
 • tętniaki aorty i tętnic obwodowych (operacje klasyczne i stentgrafty)
 • zespoły ostrego i przewlekłego niedokrwienia kończyn
 • rekonstrukcje wad i zwężeń tętnic szyjnych
 • operacje rekonstrukcyjne w przypadkach zakażonych protez naczyniowych (w tym rekonstrukcje z użyciem żył własnych)
 • przetoki tętniczo-żylne do dializ
 • operacje żylaków kończyn i przewlekłej niewydolności żylnej (w tym z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych)
 • trombiliza, wykrzepianie tętniaków rzekomych

INNE:

 • wola tarczycy (w tym nowotwory)
 • nadnerczy (w tym laparoskopowo)
 • śledziony (w chorobach hematologicznych)
 • nowotworów piersi (w tym zabiegi oszczędzające pierś - BCT + SNLB, guzki piersi znakowane harpunem pod USG bądź MMGR, biopsje mammotomiczne)
 • SLNB - biopsje węzła wartowniczego z użyciem gamma-kamery
 • nowotworów skóry
 • przepuklin pachwinowych i brzusznych z użyciem najnowocześniejszych siatek syntetycznych i bez

ENDOSKOPIA:

 • gastrofiberoskopie diagnostyczne
 • ultrasonograficzna diagnostyka endoskopowa - EUS
 • polipektomie w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego w tym ESD (Endoscopic Submucosal Dissection)
 • ostrzykiwanie i podwiązywanie żylaków przełyku i krwawiących wrzodów trawiennych
 • poszerzanie zwężeń przełyku - achalazji
 • protezowanie/stentowanie przełyku
 • PEG
 • ECPW/ES
 • endoskopowe sfinkterotomie, usuwanie złogów z PŻW (w tym litotrypsje)
 • protezowanie dróg żółciowych
 • przezskórne drenaże dróg żółciowych PTC
 • stentowanie dwunastnicy
 • kolonoskopie diagnostyczne
 • polipektomie w obrębie jelita grubego
 • stentowanie zwężeń jelita grubego
 • tatuowanie zmian w obrębie przewodu pokarmowego
 • cystogastrostomieNajważniejsze publikacje od 2003 r.

 1. Jackowski M, Szeliga J, Szachta K, Jędrzejczyk W. Endoskopowi diagnostyka zmian patologicznych w obrębie śluzówki przewodu pokarmowego wspomagana biopsją optyczną Videochirurgia, 2003, 8, 1/2, 13-15
 2. Szeliga J, Jackowski M, Karbowski A. Ocena przydatności klinicznej biopsji optycznej w endoskopowej diagnostyce stanów patologicznych śluzówki jelita grubego. Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom I, 2003, 63-78
 3. Jackowski M, Jędrzejczyk W, Piątkowski J, Szeliga J, Radziszewski W, Drojecki P. Chirurgiczne leczenie raka trzustki w materiale własnym 1993-2002. . Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom I, 2003, 39-48
 4. Janowski M, Jarczyk G, Szeliga J, Jackowski M, Jędrzejczyk W. Chirurgia tętniaków aorty brzusznej w materiale Kliniki Chirurgii w Toruniu w latach 1992-2001. Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom I, 2003, 95-102
 5. Leczenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych w materiale Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej AM Bydgoszcz z siedziba w Toruniu. Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom I, 2003, 49-56
 6. Szeliga J.,Jackowski M., Karbowski A. Nonlinear methods used for analysis of tissue autofluorescence spectra – the first experience of an interdisciplinary team for application of nonlinear methods in medicine at Nicolas Copernicus University in Toruń. Prog Med Res, 2004; 2: 40
 7. Jackowski M, Jędrzejczyk W, Szeliga J, Janowski M, Nowak M, Drojecki P. Wczesne powtórne otwarcie jamy brzusznej – analiza 45 lat doświadczeń – Pol Przeg Chir, 2005,77,7,707-716
 8. Szeliga J., Janowski M., Jackowski M. Przewlekłe, ograniczone pęknięcie tętniaka aorty – problem diagnostyczny. Pol Przeg Chir, 2005,77,8,853-860
 9. Buszewski B, Kłodzińska E, Dahm H, Różycki H, Jackowski M, Szeliga J. Kapilarna elektroforeza strefowa w analizie medycznej. Analityka, 2005, 4, 24-27
 10. Tretyn A, Budzyński T, Szeliga J, Jackowski M, Drojecki P, Jarkiewicz-Tretyn J, Szczepanek J. Badania profili ekspresji genów w guzach nowotworowych i zdrowych tkankach żołądka, trzustki i jelita grubego. Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom III, 2005, 17-41
 11. Szeliga J, Jarkiewicz-Tretyn J, Brycht Ł, Sońdka Z, Jackowski M, Tretyn A. Występowanie mutacji 3020insC w genie NOD2/CARD15 u chorych z rozpoznanym gruczolakorakiem odbytnicy – doniesienie wstępne. Acta Medica, red. Bieganowski, Jackowski, Tom III, 2005, 43-53
 12. Kłodzińska E, Dahm H, Różycki H, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B, Rapid identification of Escherichia coli and Helicobacter pylori in biological samples by capillary zone electrophoresis, J Sep Sci 2006;29(8):1180-7
 13. Jarczyk G. Biochirurgia: Lucilia sericata – mały, wielki chirurg. Pol Przeg Chir 2006;78;12:1513-29
 14. Jarczyk G. Jackowski M, Marcinkowski P. Zmiana profilu leczenia kamicy żółciowej w klinice chirurgii. Analiza dwóch okresów 5-letnich. Pol Przeg Chir, 2006, 5, 583-
 15. Szczepanek J, Budzyński T, Jackowski M, Tretyn A. Budowa, zasady działania i zastosowanie chipów DNA w biologii i medycynie Medical and Biological Sciences, 2006, 20/1, 47-56
 16. Sońdka Z. Tretyn A. Szeliga J. Jackowski M. Udział białek zawierających powtórzenia bogate w Lucynę (LRR) w molekularnych mechanizmach odporności wrodzonej roślin i zwierząt. Postępy Biologii Komórki 2006;33(4):635-655
 17. Buszewski B, Kłodzińska E, Dahm H, Różycki H, Szeliga J, Jackowski M: Rapid identification of Helicobacter pylori by capillary electrophoresis: an overview. Biomed Chromatogr 2007;21(2):116-122
 18. Szeliga J, Sońdka Z, Jackowski M, Jarkiewicz-Tretyn J, Tretyn A. Zarys immunopatogenezy choroby Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem roli polimorfizmu genu NOD2/CARD15. Gastroenterologia Polska 2007; 14(2):129-133
 19. Szeliga J, Sońdka Z, Jackowski M, Jarkiewicz-Tretyn J, Tretyn A. Zarys immunopatogenezy choroby Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem roli polimorfizmu genu NOD2/CARD15. Gastroenterologia Polska 2007; 14(2):129-133
 20. Ligor T, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B; Preliminary study of volatile organic compounds from breath and stomach tissue by means of solid phase microextraction and gas chromatography–mass spectrometry. J. Breath Res. 2007; 1(1):1-6 doi:10.1088/1752-7155/1/1/016001
 21. Buszewski B, Ulanowska A, Ligor T, Jackowski M, Kłodzińska E, Szeliga J; Identification of volatile organic compounds secreted from cancer tissues and bacterial cultures. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2008 Jun 1;868(1-2):88-94.
 22. Jackowski M, Szeliga J, Kłodzińska E, Buszewski ; Application of capillary zone electrophoresis (CZE) to the determination of pathogenic bacteria for medical diagnosis. Anal Bioanal Chem. 2008 Jul;391(6):2153-60.
 23. Hrynkiewicz K, Kłodzińska E, Dahm H, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B.Combination of capillary electrophoresis, PCR and physiological assays in differentiation of clinical strains of Staphylococcus aureus. FEMS Microbiol. Lett. 2008 Vol. 286 nr 1 s. 1-8.
 24. Szeliga J, Sondka Z, Jackowski M, Jarkiewicz-Tretyn J, Tretyn A, Malenczyk M.NOD2/CARD15 polymorphism in patients with rectal cancer.Med Sci Monit. 2008 Sep;14(9):CR480-4.
 25. Kłodzińska E, Szumski M, Hrynkiewicz K, Dziubakiewicz E, Jackowski M, Buszewski B. Differentiation of Staphylococcus aureus strains by CE, zeta potential and coagulase gene polymorphism. Electrophoresis. 2009 Sep;30(17):3086-91
 26. Fabiszewski A, Jackowski M. Bleeding from the splecnic artery into a pancreatic pseudocyst with a coexisting microfistula to the transverse colon as atypical recurrent massive gastrointestinal bleeding, Pol Przeg Chir 2009;81;11:988-1001
 27. Szeliga J, Jackowski M Zespół Boerhaave'a Pol Przegl Chir: 2011;83:9:959-965
 28. Szeliga J i in. The clinical use of a fast screening test based on technology of capillary zone electrophoresis (CZE) for identification of Escherichia coli infection in biological material. Med Sci Monit 2011; 17(10): 91-96
 29. Szeliga J, i in. Clinical application of a rapid microbiological test based on capillary zone electrophoresis to assess local scin infection. BMC Research Notes 2011; 4:467
 30. Szultka M, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B. Development of novel molecularly imprinted solid-phase microextraction fibers and their application for the determination of antibiotic drugs in biological samples by SPME-LC/MS(n). Anal Bioanal Chem. 2012 May;403(3):785-96.
 31. Kłodzińska E, Kubczyk W, Jackowski M, Buszewski B. Capillary electrophoresis in the diagnosis of surgical site infections. Electrophoresis. 2013 Sep 11.
 32. Szultka M, Krzeminski R, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B. A new approach for antibiotic drugs determination in human plasma by liquid chromatography-mass spectrometry. J Chromatogr A. 2013 Jan 11;1272:41-9.
 33. Piątkowski J, Jackowski M, Szeliga J. Laparoscopic surgery of esophageal hiatus hernia - single center experience Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Mar;9(1):13-7
 34. Szeliga J, Jackowski M. Minimally invasive procedures in severe acute pancreatitis treatment – assessment of benefits and possibilities of use. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne. 2014 Jun;9(2):170-8Czasopisma medyczne:Wydarzenia:

 • dr Jacek Szeliga uzyskał stopień dr hab. n. med. 31 maja 2012 r.
 • lek. Mariusz Nowak uzyskał stopień dr. n. med. w czerwcu 2007 r.