Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

prof. dr hab. n. med.
Arkadiusz Jawień

Kierownik Katedry

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
I piętro

tel. (52) 585-40-40
tel./fax (52) 585-40-51


Sekretariat:

Hanna Malikowska, Ilona Jarzembska, Katarzyna Bzdawka
pok. 1053, sekretariat.chirnacz@jurasza.pl

Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

W skład Katedry wchodzi:

 • Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

Zespół Lekarski:

Zespół lekarski Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej


Pracownicy Collegium Medicum UMK:

Adiunkci:

 • dr hab. n. o zdr. dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
 • dr n. med. Arkadiusz Migdalski
 • dr n. med. Paweł Wierzchowski

Asystenci:

 • dr n. med. Paweł Brazis
 • dr n. med. Włodzimierz Gniłka
 • dr n. med. Krzysztof Tojek
 • dr n. med. Łukasz Woda
 • lek. Marcin Mrozowski

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Wiesław JundziłłTematyka badawcza:

 • Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej poza świadczeniem usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Regionu Kujawsko-Pomorskiego, co związane jest ze statusem Szpitala Wojewódzkiego, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z chorobami naczyń krwionośnych i jelita grubego.
 • Rocznie wykonywanych jest około 200 zabiegów naczyniowych, w tym: około 30 operacji tętniaków aorty brzusznej, 100 zabiegów rewaskularyzacyjnych kończyn dolnych z powodu miażdżycy, około 70 operacji zwężeń tętnic szyjnych. Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce wykonujemy zabiegi wymiany zakażonych protez naczyniowych. W ramach działalności statutowej prowadzimy badania nad patofizjologią zaburzeń w mikrokrążeniu w chorobach naczyń tętniczych i żylnych z uwzględnieniem mechanizmów molekularnych leżących u ich podłoża.
 • Kolejnym ważnym zagadnieniem, którym zajmuje się tutejsza Klinika są schorzenia przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego. Prace nasze poruszają problemy rozpowszechnienia, etiopatogenezy, kliniki, jak i skuteczności leczenia chirurgicznego i endoskopowego polipów jelita grubego, nowotworów jelita grubego, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jako jedna z nielicznych Klinik w Polsce wykonujemy totalne resekcje jelita grubego z wytworzeniem zbiornika kałowego, tzw. pouch.
 • Prowadzone są również, we współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu prace związane z pielęgnacją i opieką nad chorymi chirurgicznymi, przede wszystkim cierpiącymi na schorzenia naczyniowe oraz po zabiegach na jelicie grubym (z wykonanym odbytem sztucznym).Działalność dydaktyczna:

Jednostka prowadzi zajęcia ze studentami III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.Lecznictwo:

baner programu wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznejLekarze Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej świadczą szeroki zakres usług z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej. Głównymi obszarami specjalizacji medycznej Katedry i Kliniki są: chirurgia naczyniowa, chirurgia jelita grubego i chirurgia laparoskopowa.

W Klinice rocznie wykonywanych jest około 1600 zabiegów, nie włączając zabiegów chirurgii jednego dnia i endoskopowych.

Przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej działają następujące przychodnie:

 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Chorób Naczyń
 • Poradnia Chorób Jelita Grubego
 • Poradnia StomijnaCzasopisma medyczne:
prof. Arkadiusz Jawień aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej:

 • Acta Angiologica – redaktor naczelny
 • Przegląd Flebologiczny – z-ca redaktora naczelnego
 • Medycyna Specjalistyczna - z-ca redaktora naczelnego
 • Primum Non Nocere – biuletyn Samorządu Lekarskiego – Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego w latach 1993-2000
 • Acta Phlebologica – member of International Scientific Board
 • Journal of Phlebology – member of International Scientific Board
 • Angiologie – memeber of International Scientific Board
 • Venous Digest by Fax – member of International Scientific Board
 • Praktica Flebologie – member of International Scientific Board
 • The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery - member of International Scientific Board
 • Udar mózgu – członek kolegium redakcyjnego
 • Chirurgia Polska – członek kolegium redakcyjnego
 • Przewodnik Lekarza – członek Rady Naukowej w latach 2000-2002Towarzystwa Naukowe:
prof. Arkadiusz Jawień pełni funkcje w wielu organizacjach naukowych:

Najważniejsze publikacje:

 1. Jawień A., Mackiewicz Z., Zomrowski L.: Badania ultradźwiękowe w chorobie wibracyjnej; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych 1981, seria A, nr 26: 33-40.
 2. Mackiewicz Z., Kapała A., Szymańska-Furgoł J., Gniłka W., Zomrowski L., Jawień A.: Leczenie daleko posuniętej obwodowej niedrożności tętnic kończyn dolnych oraz miernego zwężenia tętnic biodrowych wszyciem rozwidlonej protezy aorto-udowej; Pol. Przegl. Chir. 1981; 53: 713-716.
 3. Mackiewicz Z., Molski S., Jawień A., Olejarz A.: Leczenie operacyjne zespołu uciskowego piersiowo-barkowego z dostępu nadobojczykowego; Pol. Przegl. Chir. 1984; 56: 1097-1102.
 4. Mackiewicz Z., Jawień A., Goc M.: Leczenie operacyjne przewlekłego niedokrwienia mózgu oraz kończyn dolnych w przebiegu uogólnionej miażdżycy; Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Wydz. Lek. Wyd. PTPN, Poznań 1984; nr 100: 43-47.
 5. Mackiewicz Z., Jawień A., Kapała A., Zomrowski L., Olejarz A., Prywiński S., Jundziłł W.: Leczenie zwężenia lub niedrożności aorto-biodrowej wszyciem polskich protez tętniczych "Dallon"; Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk - Wydz. Lek. Wyd. PTPN, Poznań 1984; nr 100: 39-42.
 6. Jawień A.: Ocena przydatności badań ultradźwiękowych u osób narażonych na przewlekłe działanie wibracji; Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych 1985, seria A, nr 27: 99-126.
 7. Jawień A., Mackiewicz Z., Nevelsteen A., Suy R.: Wczesne wyniki udrożnienia aorty i tętnic biodrowych gilotyną Le Veen`a; Pol. Przegl. Chir. 1985; 57: 985-990.
 8. Mackiewicz Z., Jawień A., Hryncewicz W.: Własne doświadczenie w operacyjnym leczeniu zespołu podkradania przez tętnicę podobojczykową; Pol. Przegl. Chir. 1985; 57: 315-321.
 9. Mackiewicz Z., Jawień A., Goc M., Zomrowski L.: Leczenie operacyjne i intensywny nadzór chorych z przewlekłym niedokrwieniem mózgu oraz kończyn dolnych w przebiegu uogólnionej miażdżycy; Pamiętnik LI Zjazdu Naukowego TChP, Łódź 1983, 1985; 155-159.
 10. Jawień A., Szczęsny W., Juźków H., Domański J., Jarzemski P.: Przydatność pomiarów ciśnień na opuszkach palców rąk podczas naprzemiennego ucisku tętnic przedramienia w chirurgii naczyń; Pol. Przegl. Chir. 1987; 59: 459-464.
 11. Jawień A.: Ocena przydatności badań ultradźwiękowych u osób narażonych na przewlekłe działanie wibracji; Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chir. Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń PZWL, Warszawa 1987; 196-198.
 12. Jawień A., Mackiewicz Z.: Udrożnienie aorty i tętnic biodrowych metodą Le Veen'a; Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chir. Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń PZWL, Warszawa 1987; 279-282.
 13. Mackiewicz Z., Jawień A.: Chirurgiczne leczenie niedokrwienia mózgu w materiale Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy. In: Mazur R., ed. Zawał mózgu. Bydgoszcz: BTN 1987; 207-217.
 14. Mackiewicz Z., Jawień A., Rewakowicz M., Molski S., Jundziłł W., Zomrowski L., Mazur R., Boroä Z.: Chirurgiczne leczenie niedrożności lub zwężenia tętnic pozaczaszkowych doprowadzających krew do mózgu; Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chir. Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń PZWL, Warszawa 1987; 232-234.
 15. Mackiewicz Z., Jawień A., Hryncewicz W., Szymańska-Furgoł J., Romanowski J., Boroń Z.: Operacyjne leczenie niedrożności tętnicy podobojczykowej lub pnia ramienno-głowowego; Pamiętnik XX Zjazdu Sekcji Chir. Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń PZWL, Warszawa 1987; 240-243.
 16. Porzycki P., Jawień A., Włodarczyk A., Mackiewicz Z., Noszczyk W.: Wczesne wyniki leczenia niedrożności aortalno-biodrowej wszczepieniem rozwidlonej protezy; Pol. Tyg. Lek. 1987; 42: 354-357.
 17. Włodarczyk A., Jawień A., Porzycki P., Orzeszko W., Mackiewicz Z., Noszczyk W.: Porównanie wyników wczesnych po jednostronnych udrożnieniach i przeszczepach wykonanych z powodu miażdżycowej niedrożności aortalno-biodrowej; Pol. Tyg. Lek. 1987; 42: 358-361.
 18. Jawień A., Ciecierski M.: Zastosowanie testu wysiłkowego na ruchomej bieżni w diagnostyce miażdżycy tętnic kończyn dolnych; Pol. Przegl. Chir. 1988; 60: 979-985.
 19. Jawień A.: Ocena wyników wczesnych po udrożnieniu aorty i tętnic biodrowych metodą Le Veen'a; Pol. Przegl. Chir. 1988; 60: 25-28.
 20. Jawień A., Rymaszewski J., Cyrankiewicz W., Guzik I., Mackiewicz Z.: Analiza odległych wyników drożności protez i przeżycia chorych po wszczepieniu protez aorto-udowych za pomocą Life-Table Analysis; Pol. Przegl. Chir. 1988; 60: 971-978.
 21. Jawień A.: Wpływ udrożnienia aorty i tętnic biodrowych metodą La Veen'a na zaburzenia potencji płciowej u mężczyzn z zespołem Leriche'a; Bydgoszcz: Akademia Medyczna, 1988.
 22. Mackiewicz Z., Jawien A.: Experience with Doppler investigations in vibration syndrome; Inter Angio 1988; 7: 305-308.
 23. Mackiewicz Z., Hryncewicz W., Jawień A.: Taktyka chirurgicznego leczenia zespołu podkradania; Pol. Przegl. Chir. 1988; 60: 420-424.
 24. Mackiewicz Z., Jawień A.: Sprawozdanie z sympozjum w Kopenhadze poświęconego reoperacjom tętnic poniżej tętnic nerkowych; Pol. Przegl. Chir. 1988; 60: 687-689.
 25. Ciecierski M., Jawień A.: Ocena stopnia niedokrwienia kończyn dolnych za pomocą testu przekrwienia reaktywnego; Pol. Przegl. Chir. 1989; 61: 14-21.
 26. Ciecierski M., Jawień A., Mackiewicz Z.: Porównanie testu wysiłkowego na bieżni ruchomej z lokalizacją zmian miażdżycowych w arteriografii kończynowej; Pol. Przegl. Chir. 1990; 62: 348-354.
 27. Jawien A., Lindner V., Bowen-Pope D. F., Schwartz S. M., Reidy M., A., Clowes A. W.: Plateletderived growth factor (PDGF) stimulates arterial smooth muscle cell proliferation in vivo; The Faseb J 1990; nr 3, Feb. 26, 4: A342 (Abstract).
 28. Kohler T. R., Jawien A., Clowes A. W.: Effect of shear on intimal hyperplasia following arterial injury in rats; Circulation 1990; nr 4, suppl. III, 82: 1589 (Abstract).
 29. Norgen L., Hallberg E., Jawien A., Krantz P., Parsson H., Ribbe E., Thorne J.: Experimental evaluation of polymerized dacron grafts in iliac position of pigs; Ann. Vasc. Surg. 1990; 4: 575-579.
 30. Jawien A., Clowes A. W.: Anastomotic neo-intimal hyperplasia and progression of atherosclerosis after arterial repair: in: Bernhard V. M., Towne J. B., eds. Complications in Vascular Surgery; St. Louis; Quality Medical Publishing, Inc., 1991; 55-64.
 31. Jawien A., Bowen-Pope D. F., Clowes A. W.: Platelet-derived growth factor (PDGF) stimulates smooth muscle cell migration in vivo; The Faseb J 1991; 5: nr 5, part II-5080 (Abstract).
 32. Jawien A., Bowen-Pope D. F., Lindner V., Schwartz S. M., Clowes A. W.: Platelet-Derived Growth Factor Promotes Smooth Muscle Migration and Intimal Thickening in a Rat Model of Balloon Angioplasty; J Clin. Invest. 1992; 89: 507-511.
 33. Jawien A., Clowes A. W.: Update on pathogenesis and prevention of intimal hyperplasia; in: Veith F., ed. Current critical problems in vascular surgery; St. Louis: Quality Medical Publishing, Inc., 1992; 311-316.
 34. Kohler T. R., Jawien A.: Flow affects development of intimal hyperplasia following arterial injury in rats; Arteriosclerosis and Thrombosis 1992; 12: 963-971.
 35. Parsson H., Jawien A., Norgen L., Thorne J.: Thrombogenicity of gelatine impregnated vascular grafts - an experimental study; VASA 1992; 21: 6-10.
 36. Jawień A., Rydzkowski M., Świątkiewicz A., Uchański J.: Cholecystektomia laparoskopowa - pierwszych 50 zabiegów; Lek. Woj. 1993; suppl. LXIX: 54-56.
 37. Szkulmowski Z., Kruszynski A., Jawien A., Switonska K.: Influence of hemoglobin level on the oxygen transport parameters in human septic shock; Int. J Care Med. 1993; 4, suppl. 2: 45 (Abstract).
 38. Świątczak Cz., Jawień A., Świątkowski M., Słomiński J. M., Kowiański Z.: Refluks dwunastniczo-żołądkowy u chorych z czynnościową dyspepsją; Wiad. Lek. 1994; XLVII, 9-10: 329-332.
 39. Ciecierski M., Jawień A.: Tętniaki tętnicy podkolanowej; Problemy Lekarskie 1995; XXXIV: 197-200.
 40. Jawień A., Banaszkiewicz Z., Kuliński W., Tojek K.: Badania prospektywne chorób jelita grubego; in: Wiechowski S., ed. Wybrane zagadnienia z chirurgii. Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1995; 252-255.
 41. Jawień A., Ciecierski M.: Obrażenia naczyń krwionośnych dołu podkolanowego; Problemy Lekarskie 1995; XXXIV: 193-196.
 42. Ciecierski M., Jawień A., Grzela T.: Ocena ryzyka wystapienia owrzodzenia żylnego na podstawie dynamicznego pomiaru ciśnienia żylnego; in: Witkiewicz W., ed. Wybrane Zagadnienia z Chirurgii Naczyń. Wrocław: Wybrane Zagadnienia z Chirurgii Naczyń 1996; 283-293.
 43. Jawień A., Jędrzejczyk W., Kasprzak H. A., Lambrecht W., Mackiewicz Z.: Wybrane zagadnienia z chirurgii; Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej, 1996.
 44. Jawień A., Banaszkiewicz Z., Kuliński W., Tojek K., Kołakowski J.: Polipy jelita grubego w materiale własnym; Lek. Woj. 1996, suppl. II: 79-80.
 45. Jawień A., Banaszkiewicz Z., Kuliński W., Tojek K., Kołakowski J.: Wpływ badań przesiewowych na wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego; Lek. Woj. 1996, suppl. II: 87-90.
 46. Ogorzeja W., Ciecierski M., Jawień A.: Wpływ mieszaniny tlenowo-ozonowej na gojenie się owrzodzeń żylnych goleni; in: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej; Szczyrk: PTOT 1996; 92-104.
 47. Jawień A., Ciecierski M.: Rola leukocytów w mikrokrążeniu; in: Ziaja K., ed. Mikrokrążenie. Zarys chorób układu włośniczkowego; Bielsko-Biała: a-medica press 1997; 23-29.
 48. Kotschy M., Żekanowska E., Michalski A., Alski B., Jawien A., Tojek K.: Plasminogen activators (u-PA Abstract, t-PA) and its inhibitor (PAI-1) in the blood of patients with colorectal cancer; Thromb Haemost 1997; suppl. PS-2271.
 49. Żekanowska E., Jawien A., Tojek K., Michalski A., Alski B., Kotschy M.: The influence of surgery plasminogen activators (t-PA, u-PA) and its inhibitor (PAI-1) in patients with colorectal adenocarcinoma; Thromb Haemost 1997; suppl: PS-605 (Abstract).
 50. Jawień A.: Mikrokrążenie; in: Noszczyk W., ed. Chirurgia tętnic i żył obwodowych, Warszawa: PZWL 1998; 40-52.
 51. Jawien A., Banaszkiewicz Z.: Incidence of hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC) - personal experience; Med. Sci. Monit. 1998; 4 (6): 1009-1011.
 52. Świątczak Cz., Jawień A., Świątkowski M., Słomiński J. M., Kowiański Z., Zasieczny W.: Zarzucanie dwunastniczo-żołądkowe u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego leczonych pszennymi otrębami; Pol. Merk. Lek. 1998; 4: 196-198.
 53. Ciecierski M., Jawień A., Grzela T.: Diagnostic value of the pressure relief index in chronic venous insufficiency patients; Med. Sci. Monit. 1999; 5: 697-702.
 54. Grzela T., Jawień A.: Choroba Buergera; Przewodnik Lekarza 1999; 9 (13): 32-35.
 55. Jawień A., Grzela T.: Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - definicja, epidemiologia, diagnostyka; Przewodnik Lekarza 1999; 5 (1): 65-68.
 56. Jawień A., Grzela T.: Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - leczenie; Przewodnik Lekarza 1999; 6 (10): 79-81.
 57. Jawień A., Banaszkiewicz Z., Tojek K., Rydzkowski M., Świątkiewicz A., Jarmocik P.: Retrospektywna ocena leczenia uzupełniającego u chorych z rakiem jelita grubego w województwie bydgoskim; in: Mackiewicz Z., ed. Wybrane zagadnienia z chirurgii, Warszawa: Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny 1999; 255-257

Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień wraz z zespołem zorganizował wiele spotkań i zjazdów naukowych m.in.:

 1. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w 1995 roku
 2. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego w 1996 roku
 3. Comiesięczne Bydgoskie Spotkania Chirurgiczne w latach 1992-1996
 4. Polsko-Włoskie Spotkanie Flebologiczne w 1999, 2001, 2003 i 2005 roku
 5. Konferencję „Postępy w Gastroenterologii” w 2000 roku
 6. European Venous Forum – The 5th Meeting, Warszawa 25-27.06.2004Staraniem prof. Arkadiusza Jawienia, Akademia Medyczna w Bydgoszczy nadała dnia 7.04.2003 r. doktorat honoris causa prof. dr med. Larsowi Norgrenowi z Department of Surgery, University of Lund and Orebro.

Nadanie doktoratu honoris causa prof. dr med. Larsowi Norgrenowi zdjęcie 1  Nadanie doktoratu honoris causa prof. dr med. Larsowi Norgrenowi zdjęcie 2