Jakość Kształcenia

Dokumenty UczelnianeDokumenty WydziałoweRada Pracodawców

pdfAkt powolania Rady Pracodawców380.5 KB 

W dniu 29.03.2017 r. na spotkaniu inicjującym została powołana Rada Pracodawców.
docxSkład Rady Pracodawców13.21 KBRóżne informacje