Lekarski - studia jednolite magisterskie

Uwaga studenci I roku kier. lekarskiego:
Wykłady, które odbywają się w 3 salach jednocześnie, są organizowane wg następującego porządku:
sala A019 – grupa 1, 2, 3, 4
sala B209 – grupa 5, 6, 7, 8
sala 309 – grupa 9, 10, 11.

pdfSZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU1.19 MB

Szkolenie bhp dla studentów Collegium Medicum na platformie Moodle w roku akademickim 2017/2018 zostanie uruchomione w terminie 16.10.2017-22.12.2017 r.

Uwaga studenci V roku Wydziału Lekarskiego – kierunku lekarskiego CM UMK wyrażający wolę odbywania praktycznego nauczania klinicznego na VI roku studiów w roku akad. 2017/18 poza uczelnią macierzystą
Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2017 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego można pobierać formularze porozumienia do odbywania praktycznego nauczania klinicznego z wybranych przez siebie przedmiotów w jednostkach poza CM UMK. Przystąpienie do porozumienia jest dobrowolne.
docxHARMONOGRAM 12.98 KB
docDZIENNIK PRAKTYK - ZAŁĄCZNIK NR 1 260.5 KB