Dni i godziny przyjęć dziekanów

 
 Dziekan

  dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK

   
  tel. 52 585-34-96    
  tel. 52 585-33-96
  pon. 12.00-14.00 
  śr. 9.00-13.00 
  pt. 12.00-14.00 
 
 Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Michał Szpinda

   
  tel. 52 585-33-98   wt. 12.00-14.00 
 
 Prodziekan ds. polityki kadrowej i finansowej


  prof. dr hab. Alina Woźniak

  
   tel. 52 585-33-98   czw. 10.00-12.00 
 
 Prodziekan ds. naukowo-badawczych

  dr hab. Marek Koziński    

   
  tel. 52 585-33-98   czw. 12.00-14.00 
 
 Kierownik Studiów Doktoranckich

  prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

   
  tel. 52 585-33-94    ...