Dziekanat dla studentów

e-mail do Dziekanatu: dzieklek@cm.umk.pl


Ocena poziomu realizacji procesy dydaktycznego na WL>>


WALIDACJA
Informacje dla kandydatów zainteresowanych potwierdzeniem efektów uczenia się w procesie walidacji >>


KREDYTY I POŻYCZKI STUDENCKIE >>


   KIERUNEK LEKARSKI -    
   STUDIA JEDNOLITE   
   MAGISTERSKIE   
   KIERUNEK   
   BIOTECHNOLOGIA -   
   STUDIA I i II STOPNIA   
   KIERUNEK OPTYKA OKULAROWA   
   Z ELEMENTAMI OPTOMETRII -   
   STUDIA I STOPNIA   
   KIERUNEK INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA   
    - STUDIA I STOPNIA   
   KIERUNEK OPTOMETRIA   
   STUDIA II STOPNIA   
 

SPRAWY OGÓLNEAKTUALNOŚCI

DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZALICZYŁY SZKOLENIA BHP W FORMIE E-LEARNINGOWEJ W SEMESTRZE ZIMOWYM, PLATFORMA MOODLE ZOSTANIE PONOWNIE W TERMINIE 19.03.-30.04.2018 R.

docDYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ24.5 KB


Uprzejmie informuję, że egzamin końcowy dla VI roku kier. lekarskiego w roku akad. 2017/18 odbędzie się w dniu 20.06.2018 r. (I termin) i 29.06.2018 r. (II termin - poprawkowy) o godz. 9.00 w auli A-B.

Do egzaminu końcowego mogą być dopuszczeni studenci, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia w książeczce (dziennik praktyk) i posiadają wszystkie wpisy w systemie USOS.

Uzupełniony dziennik praktyk należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do dnia 8.06.2018 r.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Michał Szpinda
 

pdfSZKOLENIE USOS DLA STUDENTÓW I ROKU1.19 MBPRZYGOTOWANIE DO ĆWICZEŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ
Na zajęciach z Anatomii Prawidłowej studentów obowiązuje posiadanie czystego stroju ochronnego: biały fartuch medyczny, czepek lub biała chustka, zmienne obuwie medyczne, rękawiczki jednorazowe i identyfikator. Ponadto na zajęciach należy posiadać zestaw anatomiczny (kier. lekarski) lub pęsetę anatomiczną (pozostałe kierunki).
szczegółowe informacje >>Procedura ukończenia studiów oraz dokumenty składane do dyplomu

pdfkierunek lekarski637.15 KB
pdfstudia I stopnia1.16 MB
pdfstudia II stopnia1.17 MB
załączniki >>

Dziekan Wydziału Lekarskiego uprzejmie prosi, aby wszystkie prace (licencjackie i magisterskie) zostały przed zatwierdzeniem przez promotora sprawdzone w systemie antyplagiatowym dostępnym w APD.
Raport sprawdzenia antyplagiatowego należy dołączyć do recenzji przed obroną pracy. INFORMACJA DLA STUDENTÓW V ROKU NA TEMAT PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA NA VI ROKU STUDIÓW


Szanowni Studenci.
Zgodnie z obietnicą przedstawiam Państwu założenia nauczania praktycznego na VI roku.

  1. Studenci mogą wybrać miejsce odbywania nauczania praktycznego w obrębie wszystkich specjalności (wszystkich lub wybranych) określonych w Dzienniku Ustaw Poz. 631 ( choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, ginekologia i położnictwo, psychiatria, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna oraz specjalność wybrana- może być taka sama jak specjalności obowiązkowe)
  2. Specyfika miejsca odbywania nauczania praktycznego, zakres godzinowy kształcenia i umiejętności, które powinien posiąść student określone są ustawowo- dla Państwa szczegółowej wiedzy w tym temacie załączamy do niniejszej informacji:
    1. "Porozumienie w zakresie odbywania praktycznego nauczania klinicznego"- kolejne paragrafy porozumienia wprowadzą Państwa w szczegóły zawierania porozumienia z Jednostkami nie wchodzącymi w struktury Collegium Medicum UMK
    2. "Dziennik praktyk" - czyli wykaz procedur praktycznego kształcenia
  3. Mogą Państwo, oczywiście, pozostać z nami i odbywać praktyczne nauczanie kliniczne w Jednostkach naszego Wydziału Lekarskiego
  4. Możliwość wyjazdu została podyktowana myślą o mniejszych grupach studenckich, o indywidulanym wyborze mentora praktycznego nauczania, w końcu także o szansie wcześniejszego zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy i jego trafnym wyborze w przyszłym życiu zawodowym
  5. Opłata za studia niestacjonarne pozostaje bez zmian, tak, jak uzgodniono przy podpisywaniu umowy przed rozpoczęciem studiów na WL CM UMK; sytuacja podobna ma miejsce, gdy wyjeżdżają Państwo w ramach programu MOSTUM do innych uczelni polskich- wtedy opłata pozostaje w uczelni macierzystej, a inne uczelnie udostępniają kształcenie w ramach porozumienia bez opłat
  6. Praktyczne nauczanie kliniczne kończy się egzaminem, który odbywa się u nas i który to egzamin przygotowują nasi nauczyciele akademiccy. Nasza ideą jest, aby egzamin był jak najbardziej podobny do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i stanowił próbę generalną prze tym ważnym zdarzeniem. Umiejętności praktyczne zaś, zalicza Państwu opiekun każdej specjalności, w miejscu, gdzie Państwo odbywają praktyczne nauczanie kliniczne.


Winszujemy Państwu dobrych wyborów na przyszły, ostatni rok studiowania.

Z życzliwością i otwartością na Państwa uwagi
Kolegium Dziekańskie WL

pdfDziennik praktyk528.42 KB
pdfWzór porozumienia w zakresie odbywania praktycznego nauczania klinicznego236.92 KB
pdfZałącznik nr 1374.88 KB
pdfZałącznik nr 2374.88 KB
pdfZałącznik nr 3 - ubezpieczenie293.95 KB


 pdfProjekt Traumatologia Wojenna10.88 MB

pdfPraktyka studencka w oddziale PFRON560.9 KB