Aktualności Wydziału Lekarskiego

Takiej gali Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego jeszcze nie było…!!!

Takiej gali Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego jeszcze nie było…!!!

Uroczystość Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego po raz pierwszy odbyła się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Absolwentów kierunku lekarskiego i biotechnologii pożegnała Pani Dziekan Katarzyna Pawlak-Osińska.
 
 
Studencka Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej

Studencka Pracownia Edukacji Ultrasonograficznej

19 listopada 2016 r. na terenie Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Collegium Medicum UMK odbyło się uroczyste otwarcie Studenckiej Pracowni Edukacji Ultrasonograficznej.
 
 

Program "Uczelnia medyczna wolna od uzależnień"

Powołany przez Profesora dr. hab. med. Aleksandra Araszkiewicza w Katedrze Psychiatrii zespół terapeutów, psychologów i lekarzy psychiatrów pracuje nad programem działań profilaktycznych i edukacyjnych, jak również nad stworzeniem zasad udzielania pomocy i wsparcia Studentom Collegium Medicum uzależnionym lub nadużywającym alkoholu, substancji psychoaktywnych, jak również zachowań nałogowych. Zwracam się do Nauczycieli akademickich i Studentów o przekazywanie swoich uwag...
 
 
Kolejny ogromny sukces naszych Studentów w Scapula aurea 2016

Kolejny ogromny sukces naszych Studentów w Scapula aurea 2016

Już kolejny raz z rzędu Studenci I roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK odnieśli ogromny podwójny sukces w prestiżowym Międzyuczelnianym Konkursie Wiedzy Anatomicznej Scapula aurea, zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w dniach 03–05 czerwca 2016 r.
W dniu 04 listopada 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu Zarządu Głównego PTA prof. dr hab. Janusz Moryś przedstawił ustalenia faktyczne dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu....
 
 

Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego

Uprzejmie zapraszam absolwentów kierunku lekarskiego, biotechnologia studia I i II stopnia na uroczystość wręczenia dyplomów, która odbędzie się 19 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, ul. Gdańska 187.
Prosimy o przybycie na uroczystość z godzinnym wyprzedzeniem, w celu przebrania się w togi.

dr hab. Katarzyna Pawlak-Osińska, prof. UMK
Dziekan Wydziału Lekarskiego
 
 
Misja charytatywna naszych studentów w Nepalu

Misja charytatywna naszych studentów w Nepalu

Gorąco wspieramy dobrymi myślami i serdecznie pozdrawiamy tych, którzy rozsławiają dobre imię naszego WYDZIAŁU w słonecznym Nepalu, pomagają przy budowie zniszczonego szpitala.
Więcej Takich inicjatyw.
BRAWO! Szczęśliwego powrotu na łono ALMA MATER
 
 
Jubileusz 60-lecia IFMSA-Poland

Jubileusz 60-lecia IFMSA-Poland

12 listopada 2016 r. w Warszawie odbędzie się uroczysta Gala Jubileuszowa uświetniająca obchody 60-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. Wydarzenie skierowane jest nie tylko do aktualnych członków stowarzyszenia, ale przede wszystkim do dawnych działaczy IFMSA-Poland (wcześniej KKSAM/PolMSIC), którzy udzielali się na przestrzeni tych 60 lat.
 
 

Nauczanie komunikacji z pacjentem - ogólnopolskie badanie

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej przeprowadza ogólnopolskie badanie na temat nauczania komunikacji na uczelniach medycznych. Badanie, ankieta internetowa, ma charakter anonimowy. Badaniem są objęci nauczyciele akademiccy ze wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Celem badania jest poznanie, w jaki sposób problematyka komunikacji z pacjentem jest nauczana na polskich uczelniach medycznych....
 
 

Studium wykonalności Dyrektywy 2010/63/EU

Komisja Europejska rozpoczęła zgodnie z artykułem 58 prace nad studium wykonalności Dyrektywy 2010/63/EU. Pierwszym etapem procesu są rozszerzone konsultacje z zainteresowanymi stronami. Komisja Europejska stworzyła specjalną ankietę on–line w celu zebrania tych informacji. Uczestnictwo w konsultacjach możliwe jest za pomocą dedykowanego łącza z hasłem, które znajdziecie w piśmie Komisji Europejskiej. Możliwość udziału w badaniach tylko do 31 sierpnia 2016 r.
pismo...