Aktualności Wydziału Lekarskiego

List otwarty do studentów Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim CM UMK o nadsyłanie zgłoszeń o chęci odbywania zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
Naszym zamiarem jest stworzenie spośród studentów polskojęzycznych każdego kierunku i każdego roku jednej grupy, która będzie nauczana w języku angielskim. Odbywanie zajęć dydaktycznych w języku angielskim nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla studentów.
Zgłoszenia...
 
 
II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Dialog na zdrowie – znaczenie komunikacji w procesie leczenia”

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę w formie eseju, dotyczącą zagadnień z zakresu komunikacji z pacjentem. Zgłaszane prace powinny mieć charakter interdyscyplinarny, uwzględniać aspekty etyczne, społeczne, psychologiczne i medyczne związane z komunikowaniem się z pacjentem. W pracach można powoływać się na wyniki badań prowadzonych w zakresie komunikacji, ale przede wszystkim należy...
 
 

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Forum Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędzie się w Auli UMK w środę 7 czerwca. W wydarzeniu, organizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK, wezmą udział przedstawiciele 10 Wydziałów UMK i ponad 30 firm.

Szczegółowy program
 
 
Sukces na Scapula Aurea

Sukces na Scapula Aurea

Studenci studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UMK znaleźli się na czwartym miejscu w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej „Scapula Aurea/Golden Scapula”.
 
 
Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Stypendium za wysoko punktowaną publikację naukową

Dr Marta Pokrywczyńska, p.o. Kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej otrzymała stypendium Rektora UMK za wysoko punktowaną publikację naukową za publikację „Clinical pancreatic islet transplantation” w Nature Reviews Endocrinology.
 
 
I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa FOTORELACJA

I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa FOTORELACJA

20 maja 2017 r. Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej zorganizowała konferencję I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa. GALERIA ZDJĘĆ >>
 
 
I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa

Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej zaprasza 20 maja 2017 r. na I Bydgoskie Spotkanie Osób z Zespołem Ehlersa-Danlosa. Konferencja skierowana jest do pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz opieki społecznej.
 
 
Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej

Do 17 maja 2017 r. trwa nabór na szkolenie dodatkowe dla nauczycieli akademickich Wydziału Lekarskiego planujących prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej - kurs z zakresu tworzenia scenariuszy symulacji medycznej.

 
 
International Cardiovascular Research Meeting

International Cardiovascular Research Meeting

W dniach 11-13 maja 2017 r. odbyła się w Bydgoszczy X edycja "International Cardiovascular Research Meeting".
Galeria zdjęć 1 >>
Galeria zdjęć 2 >>
Galeria zdjęć 3 >>
 
 

Wyjazdy do Getyngi 2017/2018

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.
Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 12 maja 2017 r. składać komplet dokumentów.

Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze: kwalifikowani są studenci: 3 lub 4 roku studiów kierunku Lekarskiego...