Aktualności Wydziału Lekarskiego

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa

W ramach projektu systemowego "Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT" dostępna jest platforma e-learningowa, a wraz z nią interaktywne kursy specjalistyczne, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej. Platforma skierowana jest do pracowników podmiotów wykonujących...
 
 
Rok Rzeki Wisły 2017

Rok Rzeki Wisły 2017

W 2017 roku przypada 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle, która po zawarciu II pokoju toruńskiego wróciła pod polskie władanie na całym żeglownym szlaku. Społeczny Komitet Obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 podjął oddolną inicjatywę i realizuje działania zmierzające do ustanowienia przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Członkowie Komitetu zaprosili do współpracy szkoły wyższe, fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz instytucje państwowe i...
 
 
Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

Konkursy NCBiR w 2016 r. na Rozwój Uczelni

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opublikowało Roczny Plan Działania na 2016 r. Zgodnie z opublikowanym planem uczelnie wyższe w 2016 r. będą mogły aplikować o środki unijne na następujące projekty: Nowe Programy Kształcenia, Program Rozwoju Kompetencji, Misja uczelni, Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, Międzynarodowe Programy Kształcenia, Studia...
 
 
INFARMA

INFARMA

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Związku Pracodawców innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w sprawie przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego oraz Kodeksu Przejrzystości
PISMO >>119.42 KB
 
 

Dyplomatorium 2015

W czasie Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego, które odbyło się w dniu 21.11.2015 r. w Filharmonii Pomorskiej Absolwenci dokonali wyboru Najlepszych Nauczycieli Akademickich.
Na kierunku lekarskim został Nim dr n. med. Michał Wiciński z Katedry Farmakologii i Terapii, a na kierunku biotechnologia dr hab. Marcin Woźniak, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Rekonstrukcji i Oceny Skutków Wypadków Komunikacyjnych.

Zdjęcia z Dyplomatorium Wydziału Lekarskiego >>>
 
 
Immatrykulacja studentów I roku

Immatrykulacja studentów I roku

2 października 2015 r. o godz. 15:00 w Auli A i B Collegium Medicum UMK przy ul. Jagiellońskiej 13 w Bydgoszczy odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego. Galeria zdjęć >>
 
 
Pismo MNiSW

Pismo MNiSW

W związku z załączonym pismem Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej uprzejmie proszę o ewentualne propozycje.

Z wyrazami szacunku

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Jacek Kubica
 
 

Nowe regulacje dotyczące wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Od dnia 01.07.2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30.06.2015 r. stanowiące regulamin przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zarządzenie Rektora nr 91 wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Działu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi CM link:

 
 
Konferencja „International cardiovascular reaserch meeting”

Konferencja „International cardiovascular reaserch meeting”

To był wspaniały weekend w Operze Nova w Bydgoszczy (11-13 czerwiec)! Już po raz ósmy mieliśmy okazję gościć wybitnych naukowców z jedenastu krajów świata. Konferencja „International cardiovascular reaserch meeting” zgromadziła tak wybitne osobowości jak Paul Gurbel (USA), Eli Lev (Izrael), Stefano di Sevi (Włochy), Salvatore di Somma (Włochy), Marco Cattaneo (Włochy), Stan Heptinstall (Wielka Brytania), Andrzej Budaj (Polska), Andrzej Kleinrok (Polska), Wojciech...