Aktualności Wydziału Lekarskiego

Wyjazdy w ramach porozumienia polsko-niemieckiego

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia do Getyngi. Studia prowadzone są w ramach Polsko-Niemieckiego Porozumienia, które m.in. zakłada międzyuczelnianą wymianę studentów. Oferta kierowana jest do studentów kierunku Lekarskiego, którzy spełniają określone kryteria.
Zainteresowani wyjazdem mogą do dnia 31 października 2017 r. składać komplet dokumentów.


Kryteria kwalifikacji na studia w Getyndze: kwalifikowani są studenci: 3 lub 4 roku studiów kierunku...
 
 

Przygotowanie do wyboru najlepszego nauczyciela akademickiego - tylko dla ABSOLWENTÓW WL

Termin zgłoszeń upływa 18.10.2017 r. https://www.surveymonkey.com/r/CMUMK_rejestracja Formularz ma na celu zebranie adresów e-mail studentów CM UMK, którzy zamierzają wziąć udział w anonimowym głosowaniu na najlepszego nauczyciela akademickiego na poszczególnych kierunkach.

Tajne głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej.

Prosimy o poprawne wprowadzanie danych i ich sprawdzanie przed zatwierdzeniem, gdyż ponowna rejestracja nie jest możliwa. Adresy email i numery...
 
 
O inżynierii na uczelni medycznej

O inżynierii na uczelni medycznej

17 października 2017 r. o godz. 11:30 zapraszamy na wykład otwarty „Flex Robotic System: through natural orifices to difficult to reach areas”, który wygłosi Antonio Licata, General Manager w Medrobotics Corporation.
 
 
CSM - ostatnie szkolenia nauczycieli finansowane z projektu

CSM - ostatnie szkolenia nauczycieli finansowane z projektu

Do 20 października 2017 r. trwa ostatnia rekrutacja nauczycieli na szkolenia podstawowe i kursy instruktorskie z zakresu nauczania metodą symulacji medycznej, które są finansowane w ramach projektu „Nauczanie symulacyjne drogą rozwoju dydaktyki medycznej w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
 
Wydział Lekarski charytatywnie

Wydział Lekarski charytatywnie

Pracownicy i przyjaciele Katedry Biologii Medycznej po raz kolejny promowali naszą Uczelnię podczas imprezy biegowej. Tym razem Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK reprezentowały aż dwie 5-osobowe sztafety, które wzięły udział w 3. PKO Biegu Charytatywnym.
 
 
Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim

Immatrykulacja na Wydziale Lekarskim

Zapraszamy do zapoznania się z przemówieniami Pani Dziekan dr hab. Katarzyny Pawlak-Osińskiej, prof. UMK na immatrykulacji studentów I roku Wydziału Lekarskiego oraz do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.
 
 
Wydawanie legitymacji studenckich I roku

Wydawanie legitymacji studenckich I roku

LEGITYMACJE STUDENCKIE DLA I ROKU BĘDĄ WYDAWANE OD 6.10. (PIĄTEK) Z POWODU TRUDNOŚCI TECHNICZNYCH.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
 
 
Immatrykulacja studentów I roku i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim

Immatrykulacja studentów I roku i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim

Serdecznie zapraszamy na uroczystość Immatrykulacji na Wydziale Lekarskim w roku akademickim 2017/2018, która odbędzie się 4.10.2017 r. (środa) w Auli A+B (ul. Jagiellońska 13, budynek A) w dwóch turach.

I tura o godz. 12.30 dla studentów I roku kier. lekarskiego i I roku English Division (studentów prosimy o przybycie na godz. 12.00).

II tura o godz. 15.00 dla uczestników studiów doktoranckich oraz studentów I roku kier.: biotechnologia I i II stopnia, inżynierii biomedycznej...
 
 
Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza - REKRUTACJA

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza - REKRUTACJA

Do 31 października 2017 r. trwa rekrutacja do projektu "Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza". W ramach projektu studenci V i VI roku kierunku lekarskiego będą mogli skorzystać z wielu warsztatów, zajęć praktycznych i wizyt studyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.
 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

W dniach 21-22 września 2017 r. w Bydgoszczy odbył się VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu, poświęcony problematyce udaru mózgu u pacjentów w młodym wieku. Organizatorem tegorocznego spotkania była Klinika Neurologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.