Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym


Kierownik:
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
środa: 9:00-11:00
(Katedra Patofizjologii - Zakład Zaburzeń Hemostazy)


obsługa administracyjna: 
Magdalena Pilarska


adres:

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75

e-mail: sdoktoranckie.wf@cm.umk.pl


 Informacje ogólne dla doktorantówAKTUALNOŚCI

pdfVI Edycja "Kongresu Młodych Ludzi Nauki- wizja, nauka, postęp", które odbędą się w Krakowie oraz Bydgoszczy >>>1.02 MB


VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej na najlepszą studencką pracę oryginalną
pdfOgłoszenie o konkursie >>>1.34 MB
pdfRegulamin konkursu >>>48.58 KB


X edycja konferencja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW (doktorantów i doktorów)
szczególy >>>Wiadomości archiwalne >>

Rekrutacja na studia doktoranckie 2015/2016 i 2016/2017 (zakończona)