Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym


Kierownik:
prof. dr hab. Ewa Żekanowska
środa: 9:00-11:00
(Katedra Patofizjologii - Zakład Zaburzeń Hemostazy)


obsługa administracyjna: 
Magdalena Pilarska


adres:

ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-37-01
fax 52 585-36-75

e-mail: sdoktoranckie.wf@cm.umk.plInformacje ogólne dla doktorantówAKTUALNOŚCI

17 października 2017 r. zapraszamy uczestników studiów doktoranckich w Collegium Medicum UMK na zebranie wyborcze w celu wyboru przedstawiciela do Senatu UMK.
pdfogłoszenie wyborcze553.83 KB

X edycja konferencja dla MŁODYCH NAUKOWCÓW (doktorantów i doktorów)
szczegóły >>Wiadomości archiwalne >>

Rekrutacja na studia doktoranckie 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (zakończona)