Przewody doktorskie

Przewody doktorskie w dziedzinie nauk farmaceutycznych

 

 Przewody doktorskie w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna 

 

 Dokumenty Uczelniane

 

 Dokumenty Wydziałowe

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

pdfObwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki 824.84 KB