Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

Informacje bieżące Pracownicy

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego zostało powołane 27.11.2001 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Uchwała Senatu nr 99/2001).

Studium jest jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach Wydziału Farmaceutycznego, koordynującą, organizującą i realizującą szkolenie podyplomowe i inne, z zakresu nauk medycznych, a szczególnie nauk farmaceutycznych.

Na podstawie art. 89 b i art. 89 e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, Minister Zdrowia udzielił Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej na okres kolejnych 5 lat oraz na prowadzenie szkoleń w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat akredytacyjny M.Z. nr 1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.).