Katedra Technologii Postaci Leku
Katedra Technologii Postaci Leku

prof. dr hab. n. farm.
Jerzy Krysiński

Kierownik Katedry

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego

tel. 52 585-37-88
tel. 52 585-37-97
fax 52 585-35-47


Sekretariat:

Iwona Majzon, pok. 220
tel. 52 585-37-88

Katedra Technologii Postaci Leku

W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Technologii Postaci Leku
      Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Jerzy Krysiński

 • Pracownia Farmakoekonomiki i Ustawodawstwa Farmaceutycznego
      Kierownik:

 • Pracownia Technologii i Formy Kosmetyku
      Kierownik: dr n. farm. Halina BojarowiczPracownicy:

Starsi wykładowcy:

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

 • mgr inż. Małgorzata Bredow - starszy specjalista, p. 237, tel. 52 585-39-37, e-mail: m.bredow@cm.umk.pl
 • mgr farm. Jakub Płaczek - specjalista naukowo-techniczny, p. 220 A, tel. 52 585-35-72, e-mail: jakub.placzek@cm.umk.pl
 • mgr Katarzyna Kozłowska - specjalista nauk.-techn., p. 237, tel. 52 585-39-29, e-mail: katarzynas@cm.umk.pl
 • mgr Małgorzata Żebrowska - specjalista nauk.-techn., p. 237, tel. 52 585-39-29, e-mail: malgorzata.zebrowska@cm.umk.pl
 • Danuta Lewandowska - specjalista nauk.-techn., p. 237, tel. 52 585-39-37
 • lic. Olga Krzywińska - starszy technik
 • Iwona Majzon - specjalista, p. 220, tel. 52 585-37-88Działalność naukowa:

Opracowanie postaci leków o zmodyfikowanym uwalnianiu, modyfikacja trwałości fizykochemicznej i mikrobiologicznej postaci leków, ocena promotorów wchłaniania.
Analiza farmakoekonomiczna aktualnych metod terapii.
Analiza struktura - aktywność związków chemicznych o spodziewanym działaniu przeciwdrobnoustrojowym.Działalność dydaktyczna:

Kierunek farmacja

 • Technologia postaci leku III, IV, V rok
 • Farmacja praktyczna V rok
 • Opieka farmaceutyczna V rok
 • Ekonomika i zarządzanie w farmacji IV rok
 • Prawo farmaceutyczne V rok

Kierunek kosmetologia (studia stacjonarne i niestacjonarne)

 • I stopnia
  • Podstawy receptury kosmetycznej
  • Środki zapachowe i aromaterapia
  • Technologia form kosmetyku
 • II stopnia
  • Przemysłowa produkcja kosmetyków
  • Receptura preparatów kosmetycznych