Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej
Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

dr n. fiz.
Katarzyna Buszko

p.o. Kierownika Katedry

ul. Jagiellońska 15
85-067 Bydgoszcz
I piętro, pokoje 28-39

tel. 52 585-34-28


Sekretariat:

Aleksandra Witek
tel. 52 585-34-28

Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej

Strona własna jednostki: http://www.cm.umk.pl/~kinfmed/W skład Katedry wchodzą:

 1. Zakład Modelowania Matematycznego w Naukach Biomedycznych

 2. Zakład Teorii Układów Biomedycznych  Pracownicy:

  Profesorowie:

  •  dr hab. n. hum. Edward Gorzelańczyk, prof. UMK

  • Adiunkci:

   Asystenci:

   Wykładowcy:

   • dr n. med. Małgorzata Ćwiklińska-Jurkowska - starszy wykładowca, p. 30, tel. 52 585-34-33, mjurkowska@cm.umk.pl  
   • dr n. techn. Mariusz Żółtowski - starszy wykładowca, p. 29, tel. 52 585-34-32, mzoltowski@cm.umk.pl
   • mgr Jacek Wiśniewski - wykładowca, p. 37 tel. 52 585-34-31, jacekw@cm.umk.pl

   Specjaliści naukowo-techniczni:

   Doktoranci:

   • mgr Ewelina Nowińska
   • mgr Katarzyna Pasgreta   Tematyka badawcza:

   • Dynamika przejściowa w układach nieliniowych
   • Zastosowanie mechaniki kwantowej w fizyce i chemii atomowo-molekularnej
   • Biomedyczne zastosowania metod statystycznych

   Zadania dydaktyczne:

   • przedmioty informatyczne
   • statystyka
   • matematyka
   • fizyka

   Baza dydaktyczna Katedry obejmuje 3 pracownie komputerowe i wyspecjalizowaną pracownię analizy sygnałów biomedycznych.