Katedra i Zakład Toksykologii
Katedra i Zakład Toksykologii

dr hab. n. farm. inż.
Marcin Koba

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pok. 116

tel. 52 585-35-27
tel. 52 585-38-97
tel. 52 585-38-96
fax 52 585-35-29


Sekretariat:

mgr inż. Natalia Pikosz
parter, pokój 18
tel. 52 585-39-42

Katedra i Zakład Toksykologii

Pracownicy:

 • Kierownik: dr hab. n. farm. inż. Marcin Koba, e-mail: kobamar@cm.umk.pl, pok. 116
 • dr n. farm. Piotr Kośliński - adiunkt, e-mail: piotr.koslinski@cm.umk.pl, pok. 110, wew. 38-97
 • dr n. farm. Paulina Szatkowska-Wandas - asystent, e-mail: paulina.szatkowska@cm.umk.pl, pok. 110, wew. 38-97
 • mgr Marcin Gackowski - starszy technik, pok. 113, wew. 38-97
 • mgr Robert Pluskota - starszy technik, pok. 110, wew. 38-97

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Robert Pluskota, pok. 110, wew. 38-97
 • mgr Edyta Simińska, pok. 110, wew. 38-97
 • mgr Agata Tadeja, pok. 110, wew.38-97
 • mgr Anna Welz, pok. 110, wew. 38-97Działalność dydaktyczna:

 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii (IV rok, kierunek farmacja)
 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii (V rok, kierunek analityka medyczna)
 • wykłady i ćwiczenia z toksykologii kosmetyku (II rok, kierunek kosmetologia - II stopień)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok, kierunek farmacja, analityka medyczna)
 • fakultety z zakresu toksykologii dla kierunków farmacja, analityka medyczna, kosmetologiaGłówne kierunki działalności naukowo-badawczej:

 • metabolomika
 • oznaczanie substancji leczniczych w płynach biologicznych
 • oznaczanie biomarkerów i ich zastosowanie w diagnostyce chorób nowotworowych, narażeniu na działanie substancji kancerogennych, toksycznych
 • oznaczanie profili środków uzależniających w próbkach biologicznych, środowiskowych
 • mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność – QSAR, ilościowe zależności struktura-retencja - QSRR
 • opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznychPotencjalne kierunki badań:

 • immobilizacja biomolekuł i makromolekuł na nośnikach
 • badanie oddziaływania biomolekuł z ksenobiotykami
 • oznaczanie metabolitów ksenobiotyków
 • badanie właściwości powierzchniowych biopolimerów


Publikacje naukowe pracowników:

2016

 1. Kośliński P., Daghir-Wojtkowiak E., Szatkowska-Wandas P., Markuszewski M., Markuszewski M.J. The metabolic profiles of pterin compounds as potential biomarkers of bladder cancer - : integration of analytical-based approach with biostatistical methodology. J. Pharmaceut. Biomed. Anal. 2016 : Vol. 127, s. 256-262.

 2. Simińska E. , Koba M. Amino acid profiling as a method of discovering biomarkers for early diagnosis of cancer. Amino Acids 2016 : Vol. 48, s. 1339-1345.

 3. Szatkowska-Wandas P., Koba M. Prediction of acridinones` ability to interstrand DNA crosslinks formation using connected QSRR and QSAR analysis. Lett. Drug Desing Discov. 2016 : Vol. 13, nr 5, s. 387-394.

 4. Szatkowska-Wandas P., Koba M., Smoliński G., Wandas J. QSRR and QSAR studies of antitumor drugs in view of their biological activity prediction. Med. Chem. 2016 : Vol. 12, nr 6, s. 592-600.

2015

 1. Daghir-Wojtkowiak E., Wiczling P., Bocian Sz., Kubik Ł., Kośliński P., Buszewski B., Kaliszan R., Markuszewski M.J., Least absolute shrinkage and selection operator and dimensionality reduction techniques in quantitative structure retention relationship modeling of retention in hydrophilic interaction liquid chromatography. J. Chromatogr. A. 2015 : Vol. 1403, s. 54-62

 2. Stasiak J., Koba M., Bączek T. , Buciński A., Chemometric analysis of some biologically active groups of drugs on the basis chromatographic and molecular modeling data. Med. Chem. 2015 : Vol. 11, nr 5, s. 432-452.
   

2014

 1. Szatkowska P., Koba M., Kuchcicka A., Kurek S., Daghir E., Bączek T., The application of connected QSRR and QSAR strategies to predict the physicochemical interaction of acridinone derivatives with DNA., Comb. Chem. High Throughput Screen., 2014; 17: 820-826.

 2. Stasiak J., Koba M., Bączek T., Quantitative Structure-Retention Relationships Studies of Selected Groups of Compounds Characterized by Different Pharmacological Activity Using Multiple Linear Regression Procedure., Lett. Drug Design Discov., 2014; 11: 1017- 1039.

 3. Daghir-Wojtkowiak E., Studzinska S., Buszewski B., Kaliszan R., Markuszewski M.J., Quantitative structure-retention relationships on ionic liquid cations in characterization of stationary phases for HPLC., Anal. Methods, 2014; 4: 1189-1196.

 4. Bujak R., García-Álvarez A., Rupérez F.J., Nu?o-Ayala M., García A., Ruiz-Cabello J., Fuster V., Ibá?ez B., Barbas C., Metabolomics Reveals Metabolite Changes in Acute Pulmonary Embolism., J. Proteome Res. 2014; 13: 805-816.

 5. Kośliński P., Jarzemski P., Markuszewski M.J., Kaliszan R., Determination of pterins in urine by HPLC with UV and fluorescent detection using different types of chromatographic stationary phases (HILIC, RP C8, RP C18)., J. Pharm. Biomed. Anal., 2014; 91: 37-45.

 6. Szatkowska P., Koba M., Kośliński P., Wandas J., Bączek T., Analytical methods for determination of benzodiazepines. A short review., Cent. Eur. J. Chem., 2014; 12: 994-1007.

2013

 1. Koba M., Marszałł M., Sroka W., Tłuchowska M., Baczek T., Determination of lamotrigine in tablets using HPTLC, HPLC and derivative spectrophotometry methods., J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol., 2013; 36: 537-548.

 2. Koba M., Słomka A., Bączek T., Marszałł M.P., Żekanowska E., Ability to determine of desferrioxamine chelatable iron fractions of non-transferrin bound iron using HPLC., J. Sep. Sci., 2013; 36: 665-669.

 3. Marszałł M.P., Sroka W.D., Balinowska A., Mieszkowski D., Koba M., Kaliszan R., Ionic liquids as mobile phase additives for feasible assay of naphazoline in pharmaceutical formulation by HPTLC UV-densitometric method., J. Chrom. Sci., 2013; 51: 560-565.

 4. Koba M., Bączek T., The evaluation of multivariate adaptive regression splines for the prediction of antitumor activity of acridinone derivatives., Med. Chem., 2013; 9: 1041-1050.

 5. Stasiak J., Koba M., Kawczak P., Bączek T., Bober L., The comparison between the calculated and HPLC-predicted lipophilicity parameters for selected groups of drugs., Comb. Chem. High Throughput Screen., 2013; 16: 603-617.

 6. Szatkowska P., Koba M., Kośliński P., Szablewski M., Molecular Imprinted Polymers' Applications. A Short Review., Mini-Rev. Org. Chem., 2013; 10: 400-408.

 7. Markuszewski M.J., Waszczuk-Jankowska M., Struck W., Kośliński P., Application of electromigration techniques: metabolomics - determination of potential biomarkers using electromigration techniques. W: Electromigration techniques: theory and practice. Eds. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013 s. 271-285.

 8. Markuszewski M.J., Bujak R., Daghir E., Capillary Isoelectric Focusing. W: Electromigration techniques: theory and practice. Eds. B. Buszewski, E. Dziubakiewicz, M. Szumski. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013 s. 119-130.

2012

 1. Koba M., Bączek, T.,
  The Influence of Lipophilicity on the Classification of Antitumor Acridinones Evaluated by Principal Component Analysis.,
  Curr. Pharm. Anal., 2012; 8: 157-174.

 2. Koba M., Belka M., Ciesielski T., Bączek T.,
  Determination of lipophilicity of some antitumor acridinones supported by gradient high performance liquid chromatography method.,
  Cent. Eur. J. Chem., 2012; 10: 216-223.

 3. Koba M., Bączek T., Ciesielski T.,
  Influence of LC retention data on antitumor acridinones’ classification evaluated by factor analysis method.,
  Comb. Chem. High Throughput Screen., 2012; 15: 674-683.

 4. Koba M.,
  Application of artificial neural networks for the prediction of antitumor activity of a series of acridinone derivatives.,
  Med. Chem., 2012; 8: 309-319.

 5. Koba M., Bączek T.,
  Importance of some classes of molecular descriptors on classification of antitumor acridinones using factor analysis.,
  Med. Chem. Res., 2012; 21: 2854-2862.

 6. Koba M., Bączek T., Marszałł M.P.,
  Importance of retention data from affinity and reverse-phase high-performance liquid chromatography on antitumor activity prediction of imidazoacridinones using QSAR strategy.,
  J. Pharm. Biomed. Anal., 2012; 64-65: 87-93.

 7. Koba M., Marszałł M., Sroka W., Tarczykowska M., Buciński A.,
  Application of HPTLC and LC-MS methods for determination of topiramate in pharmaceutical formulations.,
  Curr. Pharm. Anal., 2012; 8: 44-48.

 8. M.J. Markuszewski, M. Waszczuk-Jankowska, W. Struck, P. Kośliński
  Metabolomika - zastosowanie technik elektromigracyjnych w poszukiwaniach biomarkerów. 
  W: Techniki elektromigracyjne: teoria i praktyka. Oprac. pod red. B. Buszewskiego, E. Dziubakiewicz, M. Szumskiego. Warszawa: Wydaw. Malamut, 2012 s. 315-329.

2011

 1. Kośliński P., Bujak R., Daghir E., Markuszewski M.J.
  Metabolic profiling of pteridines for determination of potential biomarkers in cancer diseases.
  Electrophoresis, 2011; 32: 2044-2054.

 2. Struck W., Waszczuk-Jankowska M., Kaliszan R., Markuszewski M.J.
  The state-of-the-art determination of urinary nucleosides using chromatographic techniques "hyphenated" with advanced bioinformatic methods.
  Anal. Bioanal. Chem., 2011; 401: 2039-2050.

 3. Bujak R., Daghir E., Rybka J., Koslinski P., Markuszewski M.J.
  Metabolomics in urogenital cancer.
  Bioanalysis, 2011; 3: 913-923.

 4. Bober L., Koba M., Judycka-Proma U., Bączek T.,
  Pharmacological classification of drugs by factor analysis applying molecular modeling descriptors and HPLC retention data.,
  J. Chrom. Sci., 2011; 49: 758-763.

 5. Koba M., Bączek T.,
  Mechanisms of action of imidazoacridinone and triazoloacridinone derivatives in view of their biological activity.,
  Curr. Pharm. Anal., 2011; 7: 286-295.

 6. Koba M., Bączek T.,
  Physicochemical interaction of antitumor acridinone derivatives with DNA in view of QSAR studies.,
  Med. Chem. Res., 2011; 20: 1385-1393.

 7. Koba M., Koba K., Bączek T.,
  Determination of nitrazepam in pharmaceutical formulation by HPTLC UV-densitometric method.,
  JPC - J. Plan. Chrom. - Modern TLC, 2011; 24: 44-47.

 8. Słomka A., Koba M., Kulwas A., Żekanowska E.,
  Hepcidin: Biological Activity, Analytical Methods in Biological Fluids, Clinical Applications and Antagonists. A Short Review.,
  Curr. Pharm. Anal., 2011; 7: 160-166.

 9. Słomka A., Piotrowska K., Koba M., Żekanowska E.,
  Non-Transferrin Bound Iron – Determination in Biological Material and Clinical Implications.,
  Curr. Pharm. Anal., 2011; 7: 280-285.

2010

 1. Daghir E., Markuszewski M.J.
  Disposition of Drugs of Abuse and their Metabolites in Wastewater as a Method of the Estimation of Drug Consumption.
  Curr. Drug Metab., 2010; 11: 629-638.

 2. Markuszewski M.J., Struck W., Waszczuk-Jankowska M., Kaliszan R.
  Metabolomic approach for determination of urinary nucleosides as potential tumor markers using electromigration techniques.
  Electrophoresis, 2010; 31: 2300-2310.

 3. Koba M., Koba K., Bączek T.,
  Determination of oxazepam in pharmaceutical formulation by HPTLC UV-densitometric and UV-derivative spectrophotometry methods.,
  Anal. Lett., 2009; 42: 1831-1843.

 4. Koba M., Bączek T., Macur K., Bober L., Frąckowiak T., Buciński A., Rystok-Grabska D., Stasiak J., Koba K.,
  Factor Analysis of Microbiological Activity Data and Structural Parameters of Antibacterial Quinolones.,
  J. Mol. Model., 2010; 16: 327-335.

 5. Koba M., Stasiak J., Bober L., Bączek T.,
  Evaluation of molecular descriptors and HPLC retention data of analgesic and anti-inflamatory drugs by factor analysis in relation to their pharmacological activity.,
  J. Mol. Model., 2010; 16: 1319-1331.

 6. Koba M., Bober L., Judycka-Proma U., Bączek T.,
  Influence of HPLC retention data and molecular modeling descriptors on prediction of pharmacological classification of drugs using principal component analysis method.,
  Comb. Chem. High Throughput Screen., 2010; 13: 765-776.

 7. Stasiak J., Koba M., Bober L., Bączek T.,
  Principal Component Analysis of HPLC Retention Data and Molecular Modeling Structural Parameters of Cardiovascular System Drugs in View of Their Pharmacological Activity.,
  Int. J. Mol. Sci., 2010; 11: 2681-2698.

 8. Koba M., Bączek T.,
  Chemometric evaluation of the significance of molecular structural descriptors on physicochemical binding of acridinone derivatives to DNA.,
  Lett. Drug Design Discov., 2010; 7: 494-499.

 9. Słomka A., Korbal P., Koba M., Boinska J., Giemza P., Bielis L., Kwapisz J., Żekanowska E.,
  The influence of alcohol on iron metabolism in hypotrophic newborn - a case report.
  w monografii: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1.
  Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010 s. 74-80.