Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

dr hab. n. chem. inż.
Konrad Misiura, prof. UMK

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
parter, pok. 22

tel. 52 585-36-63
fax 52 585-39-20


Sekretariat:

Katarzyna Marciniak
pok. 23
tel. 52 585-36-63

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Pracownicy:

 • dr hab. n. chem. inż. Konrad Misiura, prof. UMK - Kierownik tel. 52 585-35-22, e-mail: kmisiura@cm.umk.pl 

 • dr n. chem. Krzysztof Z. Łączkowski - adiunkt
  tel. 52 585-39-35, e-mail: krzysztof.laczkowski@cm.umk.pl, pok. 21

 • dr n. techn. Olga Zavyalova - adiunkt
  tel. 52 585-39-01, e-mail: zavolg@cm.umk.pl, pok. 20 

 • dr n.  chem. Joanna Cytarska - asystent
  tel. 52 585-39-02, e-mail: cytar@cm.umk.pl, pok. 19

 • mgr inż. Katarzyna Piechowska - specjalista naukowo-techniczny
  tel. 52 585-39-06, e-mail: kpiechowska@cm.umk.pl  

Zdjęcie kadry: Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych od lewej: Katarzyna Marciniak, dr Olga Zavyalova, dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK, dr Joanna Cytarska, dr Krzysztof Z. Łączkowski, mgr inż. Katarzyna Piechowska
od lewej: Katarzyna Marciniak, dr Olga Zavyalova, dr hab. Konrad Misiura, prof. UMK,
dr Joanna Cytarska, dr Krzysztof Z. Łączkowski, mgr inż. Katarzyna Piechowska

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna: Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych realizuje swój program dydaktyczny na kierunkach: Farmacja, Kosmetologia I stopnia i Kosmetologia II stopnia.

Na kierunku Farmacja realizowane są przedmioty:

 1. Synteza i technologia środków leczniczych
 2. Nowe trendy w projektowaniu i syntezie leków
 3. Seminarium magisterskie

Na kierunku Kosmetologia I stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Chemia kosmetyczna,
 2. Wprowadzenie do chemicznych surowców kosmetycznych.

Na kierunku Kosmetologia II stopnia realizowane są przedmioty:

 1. Surowce kosmetyczne otrzymywane syntetycznie
 2. Kosmeceutyki
 3. Seminarium magisterskie

W ramach Katedry działa Studenckie Koło Naukowe Chemii Medycznej oraz Studenckie Koło Naukowe Chemii Kosmetycznej.

Działalność naukowa:

 1. Badania nad syntezą i właściwościami związków o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej i przeciwdrobnoustrojowej.
 2. Badanie procesów chemicznych o znaczeniu kosmetologicznym.

Publikacje naukowe z ostatnich lat:

 1. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Izabela Grela:
  Synthesis and antimicrobial activities of novel 6-(1,3-thiazol-4-yl)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one derivatives,
  Heterocycl. Commun. 2014, 20, 41-46.

 2. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm:
  Synthesis and antimicrobial activities of (4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-2(3H)-yl)thiazole derivatives.,
  Lett. Drug Des. Discov., 2014, 11, 960-967.

 3. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Agata Siwek, Tomasz Plech, Emilia Ciok-Pater, Krzysztof Skowron, Eugenia Gospodarek:
  Synthesis, in Vitro biological screening and molecular docking studies of novel camphor-based thiazoles,
  Med. Chem., 2014, 10, 600-608.

 4. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Marta Świtalska, Joanna Wietrzyk, Angelika Baranowska-Łączkowska, Berta Fernández, Agata Paneth, Tomasz Plech:
  Synthesis and in vitro antiproliferative activity of thiazole-based nitrogen mustards. The hydrogen bonding interaction between model systems and nucleobases,
  Anti-Cancer Agents Med. Chem., 2014, 14, 1271-1281.

 5. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A., Misiura K.:
  Radiation effect on nucleosides: 3. Radiolysis of cytidine.
  High Ener. Chem. 2013, 47, 144-145.

 6. Angelika Baranowska-Łączkowska, Krzysztof Z. Łączkowski:
  The ORP basis set designed for optical rotation calculation,
  J. Comput. Chem. 2013, 34, 2006-2013.

 7. Krzysztof Z. Łączkowski, Konrad Misiura, Anna Biernasiuk, Anna Malm, Agata Siwek, Tomasz Plech:
  Synthesis, antimicrobial activities and molecular docking studies of novel 6-hydroxybenzofuran-3(2H)-one based 2,4-disubstituted 1,3-thiazoles,
  Lett. Drug Des. Discov., 2013, 10, 798-807.

 8. Cytarska J., Misiura K., Filip-Psurska B., Wietrzyk J.:
  Acyloxymethyl esters of isophosphoramide mustard as new anticancer prodrugs.
  Acta Pol. Pharm. Drug Res., 2013, 70, 481-487.

 9. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A., Misiura K.:
  Radiation effect on nucleosides: 2. Radiolysis of thymidine.
  High Ener. Chem. 2011, 45, 444-445.

 10. Zavyalova O., Truszkowski S., Shostenko A.:
  Radiation effect on nucleosides: 1. Radiolysis of uridine.
  High Ener. Chem. 2010, 44, 446-448.