Katedra i Zakład Farmakognozji

dr n. farm.
Daniel Załuski

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek dydaktyczny Patomorfologii: p. 207, 208
budynek diagnostyczny Patomorfologii: p. 55, 56, 17, 17a, 43, 44

tel. 52 585-36-89
tel. 52 585-38-29
tel./fax 52 585-38-07


Sekretariat:

lic. Anita Aleksandrowicz
pok. 55
tel. 52 585-38-07

Katedra i Zakład Farmakognozji

Pracownicy:Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji, lipiec 2016 r., od lewej: dr Daniel Modnicki, dr Rafał Kuźniewski, dr Maciej Balcerek, Anita Aleksandrowicz, mgr Alina Rapacka-Gackowska

 • dr n. farm. Daniel Załuski - adiunkt, p.o. kierownika Katedry i Zakładu
  tel. 52 585-36-77
 • dr n. med. Rafał Kuźniewski - adiunkt
  tel. 52 585-38-28
 • dr n. biol. Maciej Balcerek - starszy wykładowca
  tel. 52 585-38-29
 • dr n. farm. Daniel Modnicki - starszy wykładowca
  tel. 52 585-38-29
 • mgr Alina Rapacka-Gackowska - st. specj. nauk.-techn.
  tel. 52 585-36-89
 • mgr inż. Anna Mrozik-Gliszczyńska - starszy technik
Działalność naukowa:

Tematyka badań naukowych obejmuje analizę fitochemiczną i fito-farmakologiczną roślinnych surowców leczniczych i kosmetycznych, jak również preparatów pochodzenia roślinnego (plant-based drugs). Badania skupiają się na gatunkach należących, między innymi, do rodziny Araliaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Cannabaceae, Rosaceae.

I: Pierwszy kierunek badań koncentruje sie na opracowaniu optymalnych warunków oznaczania związków czynnych, z wykorzystaniem technik metabolomicznych (LC-ESI-MS/MS, HPTLC, GC/MS). Obejmuje również izolację i identyfikację roślinnych metabolitów wtórnych, z wykorzystaniem chromatografii preparatywnej i spektroskopii (NMR, UV-VIS, IR).

II: Drugi kierunek badań obejmuje aktywność fito-farmakologiczną ekstraktów i preparatów galenowych, w modelu in vitro i in vivo. Badana jest aktywność antyoksydacyjna, cytotoksyczna, wpływ na aktywność enzymów hydrolitycznych (metaloproteinazy, hialuronidazy, acetylocholinesteraza, butyrylocholinesteraza).

Badania prowadzone są we współpracy z jednostkami naukowymi krajowymi (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i zagranicznymi (Natural Products Laboratory, Leiden University, Holandia). Wyniki interdyscyplinarnych badań są ujęte w licznych publikacjach o zasięgu międzynarodowym, w zgłoszeniach patentowych, jak również są w trakcie komercjalizacji.

Pracownicy podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w konferencjach i sympozjach naukowych, w szkoleniach, np. w ramach programu Erasmus plus. Biorą czynny udział w przygotowywaniu recenzji artykułów naukowych i projektów badawczych. Istotną częścią aktywności naukowej jest członkostwo w radach naukowych czasopism oraz zespołach eksperckich.Działalność badawcza:

 1. Poszukiwania surowców roślinnych i związków naturalnych o spodziewanym działaniu biologicznym, głównie przeciwutleniającym, przeciwzapalnym, przeciwdrobnoustrojowym, immunomodulującym.
 2. Izolacja i identyfikacja związków czynnych z roślin należących do rodzin: Brassicaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Poaceae.Działalność dydaktyczna:

 1. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Farmakognozja dla studentów III roku kierunku Farmacja.
 2. Seminaria z przedmiotu Leki pochodzenia naturalnego dla studentów IV roku kierunku Farmacja.
 3. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Wprowadzenie do naturalnych surowców kosmetycznych dla studentów II roku kierunku Kosmetologia (studia I stopnia)
 4. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Naturalne surowce kosmetyczne dla studentów I roku kierunku Kosmetologia (studia II stopnia)
 5. Wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Sensoryka i środki zapachowe dla studentów I roku kierunku Kosmetologia (studia II stopnia)
 6. Prace magisterskie realizowane w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji
 7. Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunków Farmacja i Kosmetologia:IHAR mini
  • „Rośliny o właściwościach toksycznych”
  • „Roślinne składniki suplementów diety stosowanych w prewencji chorób cywilizacyjnych”
  • „Rośliny olejkowe jako źródło surowców stosowanych w kosmetyce”
  • „Naturalne antyoksydanty i barwniki roślinne stosowane w kosmetyce”
  • „Rośliny egzotyczne stosowane w profilaktyce zdrowotnej, lecznictwie i kosmetologii” (część praktyczna odbywa się w szklarniach Ogrodu botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy) GALERIA ZDJĘĆ >>
  • „Rośliny użytkowe”


 8. Od października 2016 r. - zajęcia realizowane w ramach Studiów podyplomowych "Rośliny lecznicze - pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce"
  podyplomowe rosliny ulotkaprowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji będą realizowali wykłady i ćwiczenia z przedmiotów:
  • Farmakognozja
  • Rośliny toksyczne
  • Rośliny lecznicze i przyprawowe innych stref klimatycznych
  • Technologia postaci leku roślinnego z elementami farmakologii
  • Zioła w kosmetyce
  • Ogrody roślin leczniczych.
  pdfINFORMATOR 218.2 KB

  Słuchacze studiów podyplomowych - Rośliny lecznicze - pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce - podczas zajęć - Rośliny toksyczne  Słuchacze studiów podyplomowych - Rośliny lecznicze - pozyskiwanie i zastosowanie w fitoterapii i dietetyce 2016/17 - podczas zajęć - Ogrody roślin leczniczych

 9. Nowy nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/18

 10. ulotka informacyjna - studia I st. Zielarstwo i fitoterapia, str. 2ulotka informacyjna - studia I st. Zielarstwo i fitoterapia, str. 1Zielarstwo i fitoterapia - nowe studia I stopnia organizowane z UTP od roku akademickiego 2017/2018

  Przedmioty realizowane przez CM UMK
  1. Technologia postaci leku ziołowego - Katedra Technologii Postaci Leku
  2. Farmakologia - Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
  3. Toksykologia - Katedra i Zakład Toksykologii
  4. Podstawy immunologii - Katedra Immunologii
  5. Farmakognozja - Katedra i Zakład Farmakognozji
  6. Fitoterapia - Katedra i Zakład Farmakognozji
  7. Rośliny toksyczne - Katedra i Zakład Farmakognozji
  8. Zioła w kosmetyce - Katedra i Zakład Farmakognozji
  9. Sensoryka i środki zapachowe - Katedra i Zakład Farmakognozjiatlas - okładkaAtlas anatomicznych cech diagnostycznych roślinnych surowców leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych
autor: Maciej Balcerek
Atlas można kupić w Dziale Promocji i Informacji CM lub w sklepie on-line

„Atlas anatomicznych cech diagnostycznych roślinnych surowców leczniczych, kosmetycznych i przyprawowych” autorstwa dr. Macieja Balcerka zawiera plansze z ponad 400 fotografiami prezentującymi anatomiczne cechy diagnostyczne 54 surowców roślinnych, znajdujących zastosowanie w lecznictwie, kosmetologii oraz jako przyprawy. Stanowi istotne narzędzie w identyfikacji sproszkowanych substancji roślinnych. Umożliwia bowiem porównywanie cech przedstawionych na fotografiach z obserwowanymi w obrazie mikroskopowym badanego surowca. „Atlas” jest uzupełnieniem podręczników farmakognozji oraz Farmakopei Polskiej, w których metoda mikroskopowa jest jedną z rekomendowanych do ustalania tożsamości surowców leczniczych. „Atlas” obejmuje surowce, przedstawione na planszach z fotografiami, które są opatrzone numerami rzymskimi, zawierają etykietę i opis cech anatomicznych. Etykieta obejmuje: nazwę substancji roślinnej (surowca) w języku łacińskim i polskim (głównie wg FP X 2014), nazwę angielską surowca, łacińską i polską nazwę gatunku (lub gatunków) rośliny dostarczającego surowca oraz jego/ich przynależność do rodziny. Podano ważniejsze synonimy ww. nazw. Dla cech anatomicznych zastosowano numerację arabską, co pozwala odnaleźć dany element na fotografiach. Plansze ułożono alfabetycznie, według łacińskich nazw surowców.

„…jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce i może stanowić dużą pomoc, nie tylko w ćwiczeniach z farmakognozji i kosmetologii, ale też w laboratoriach badających surowce roślinne.”
z recenzji prof. dr hab. n. farm. Ireny MatławskiejPopularyzacja:

ogrod BFNUdział w Medicaliach (2006-2016), Bydgoskim Festiwalu Nauki (2010-2017)   

GALERIA ZDJĘĆ 2015 >>


GALERIA ZDJĘĆ 2016 >>

GALERIA ZDJĘĆ 2017 >>

 • „Uzależniające rośliny” - wykład
 • „Substancje uzależniające pochodzenia roślinnego” - wykład
 • „Rośliny psychopobudzające, halucynogenne, uzależniające” - wykład
 • „Jakie to zioło? - metody identyfikacji i standaryzacji roślinnych surowców leczniczych” - warsztaty
 • „Rośliny i roślinne surowce olejkowe stosowane w kosmetyce i perfumerii” - warsztaty
 • „Ogród roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego CM UMK” – prezentacja ze spacerem

Cykle wykładów popularnonaukowych Medyczna Środa

 • "Herbatka miętowa czy liść mięty? Leki roślinne i suplementy diety - podobieństwa i różnice" wykład 15.03.2017 r.
  galeria zdjęć >>

Toruński Festiwal Nauki i Sztuki 2017

 • "Jakie to zioło? - metody identyfikacji i standaryzacji roślinnych surowców leczniczych."
  galeria zdjęć >>

Zajęcia otwarte, Drzwi otwarte

ogrod 2015Ogród roślin leczniczych i kosmetycznych

Nadzór merytoryczny przy tworzeniu i utrzymaniu Ogrodu roślin leczniczych i kosmetycznych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr M. Balcerek, wraz z dr I. Paszek z Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej)
www.cm.umk.pl/ogrodWspółpraca z zagranicą:

1. Delegacja z Chin >>
2. Student Exchange Programme >>Publikacje:

 1. Klimek B., Modnicki D.: Terpenoids and sterols from Nepeta cataria L. var. citriodora (Lamiaceae), Acta Polon. Pharm. 62, 231-235, 2005
 2. Modnicki D., Matławska I.: Karotenoidy jako składniki suplementów diety zalecanych palaczom tytoniu i osobom biernie narażonym na kontakt z dymem papierosowym, Przegl. Lek. 62, 1188-1189, 2005
 3. Balcerek M., Matławska I.: Prewencyjne znaczenie kurkuminy w nowotworach płuc, Preventive role of curcumin in lung cancer - Tytoń a zdrowie odwieczny problem – nowe wyzwania, Przegl. Lek. 62, 1180-1181, 2005
 4. Modnicki D., Klimek B.: Kocimiętka cytrynowa – składniki chemiczne i możliwości wykorzystania w fitoterapii, 11th International Congress of Polish Herbal Committee, in: Herba Polonica, 51, Supp. 1, 125-127, 2005
 5. Balcerek M., Matławska I.: Działanie przeciwzaplane i przeciwutleniające wybranych gatunków roślin. 11th International Congress of Polish Herbal Cmmittee, in: Herba polonica, Vol. 51, Supp.1, 198-200, 2005
 6. Modnicki D., Matławska I.: Triterpeny o charakterze kwasów jako składniki surowców roślinnych o wielokierunkowym działaniu biologicznym, 11th International Congress of Polish Herbal Committee, in: Herba Polonica, 51, supplement I, 147(8)-149, 2005
 7. Modnicki D., Matławska I.: Aktywność immunomodulująca kwasu rozmarynowego, w: „Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Siwicki Andrzej K., Skopińska-Różewska E., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2006, ISBN 83-88545-02-7 (978-83-88545-02-3), str. 71-74
 8. Balcerek M.: Działanie immunostymulujące wybranych gatunków roślin, w: „Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Siwicki Andrzej K., Skopińska-Różewska E., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2006, ISBN 83-88545-02-7 (978-83-88545-02-3), str. 11.
 9. Balcerek M., Matławska I.: Immunomodulujące właściwości mangiferyny. Naturalne i syntetyczne modulatory odpowiedzi immunologicznej i angiogenezy. Pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej. Olsztyn: SPW EDYCJA, 2006 s. 61-64.
 10. Modnicki D., Matławska I.: Synergizm składników wybranych roślin z syntetycznymi, imidazolowymi lekami przeciwgrzybiczymi, Herba Polonica 52, 86-87, 2006
 11. Balcerek M., Matławska I..: Wpływ związków fenolowych na receptory GABA i interakcje z pochodnymi benzodiazepiny. - Herba Polonica, Vol. 52, No 3, 2006
 12. Modnicki D., Klimek B.: Flavonoids and phenolic acids of Nepeta cataria L. var. citriodora (Becker) Balb. (Lamiaceae), Acta Polon Pharm. 64, 247-252, 2007
 13. Balcerek M., Modnicki D.: Cząber ogrodowy – nowe właściwości w świetle aktualnych doniesień, PANACEA – Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku poświęcony upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa, Nr 2(19), 18-19, 2007
 14. Modnicki D.: Angelica sinensis (Oliv.) Diels (Apiaceae) jako roślinny surowiec immunomodulujący, w: „Endogenne i egzogenne modulatory odporności i angiogenezy”, praca zbiorowa, red. Skopińska-Różewska E., Siwicki Andrzej K., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2007, ISBN 978-83-88545-14-6, str. 141-147
 15. Modnicki D.: Tytoń bakun (Nicotiana rustica L.) niedostrzegane zagrożenie?, Przegl. Lek. 64, 906-907, 2007
 16. Balcerek M.: Rośliny z rodziny Brassicaceae w chemoprewencji nowotworów płuc wywołanych paleniem tytoniu. - Przegl. Lek. T. 64, nr 10, s. 903-905, 2007
 17. Modnicki D., Matławska I.: Potencjalne źródła kwasu rozmarynowego, Herba Polonica 53, 163-164, 2007
 18. Balcerek M., Matławska I.: Gatunki z rodziny Poaceae wykazujące aktywność biologiczną. - Herba Polonica 2007, Vol. 53, nr 2, s. 159-160.
 19. Modnicki D., Matławska I.: Badania związków fenolowych w zielu Diplotaxis muralis, /S.12.P-8/, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice 25-28 września 2007, Streszczenia, tom I, str. 358-359, ISBN 978-83-88157-39-4 (całość), 978-83-88157-41-7 (tom I)
 20. Balcerek M., Płaczkowska M.: Badania związków fenolowych w wybranych gatunkach z rodziny Lamiaceae. Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje. Katowice, 25-28 IX 2007. Streszczenia T. 1. s. 359-360.
 21. Balcerek M., Modnicki D.: Estragon odkrywany na nowo, PANACEA – Kwartalnik Centrum Fitoterapii w Gdańsku poświęcony upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa, Nr 1(22), 9-11, 2008
 22. Modnicki D.: Flawonoidy jako inhibitory reduktazy aldozowej i ich znaczenie w zaćmie cukrzycowej, Probl Ter Monit., 19(4), 297-301, 2008
 23. Modnicki D.: Roślinne flawonoidy jako inhibitory reduktazy aldozowej o potencjalnym znaczeniu w profilaktyce uszkodzeń narządu wzroku w przebiegu cukrzycy typu II, Ogólnopolska Konferencja naukowa Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych", Międzyzdroje, 29-31.05.2008, str. 77-78
 24. Balcerek M.: Flawonoidy w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia. Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Terapii Monitorowanej. „Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Międzyzdroje, 29-31.05.2008, str. 75-76.
 25. Modnicki D., Balcerek M.: Estimation of total polyphenols contents in Ocimum basilicum L., Origanum vulgare L. and Thymus vulgaris L. commercial samples, Herba Polonica 55, 35-42, 2009
 26. Modnicki D., Łabędzka J.: Oznaczanie ogólnej zawartości polifenoli w pędach jałowca pospolitego (Juniperus communis L., Cupressaceae) pozyskiwanych z różnych stanowisk na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w: XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja pt. "Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju". Poznań, 5-8 X 2009. Program i streszczenia. Poznań: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 2009, s. 43.
 27. Modnicki D., Łabędzka J.: Estimation of the total phenolic compounds in juniper sprouts (Juniperus communis L., Cupressaceae) from different places at the kujawsko-pomorskie province, Herba Polonica 55(3), 127-132, 2009
 28. Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski W.: Oznaczanie aktywności przeciwutleniającej oraz zawartości związków polifenolowych w wyciągach z wybranych gatunków traw (Poaceae). XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Konferencja pt. "Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju". Poznań, 5-8 X 2009. Program i streszczenia. Poznań: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, 2009 s. 71
 29. Balcerek M., Rąk I., Majtkowska G., Majtkowski. W.: Antioxidant activity and total phenolic compounds in extracts of selected grasses (Poaceae). - Herba Pol. 2009 Vol. 55 nr 3 s. 214-221
 30. Modnicki D.: Właściwości immunomodulujące trzech egzotycznych gatunków z rodzaju czyściec (Stachys L.): S. sieboldii, S. obtusicrena, S. riederi, w: „Współczesne Zagrożenia Zdrowotne”, praca zbiorowa, red. Skopińska-Różewska E., Siwicki Andrzej K., SPW EDYCJA, Olsztyn, 2009, ISBN 978-83-88545-39-9, str. 289-292
 31. Modnicki D.: Restrykcje wobec roślinnych składników preparatów kosmetycznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Pol J Cosmetol., 12(3), 168-175, 2009
 32. Wiese M., Urbańska M., Gackowska L., Kubiszewska I., Eljaszewicz A., Helmin-Basa A., Michałkiewicz J., Balcerek M. Otyłość jako stan zapalny. Współczesne zagrożenia zdrowotne. Pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s.c., 2009 s. 117-128.
 33. Balcerek M., Gackowska L. Właściwości immunomodulacyjne wybranych gatunków roślin z rodziny Solanaceae. Współczesne zagrożenia zdrowotne. Pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2009 s. 221-229.
 34. Balcerek M.: Rośliny i substancje w nich zawarte odstraszające owady krwiopijne oraz łagodzące skutki ich ukąszeń. Współczesne trendy w kosmetologii. Materiały Konferencji Naukowej. Lublin, 25 września 2009. Red. M. Bernat. Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2009 s. 37-47.
 35. Modnicki D.: Kocimiętka cytrynowa jako olejkowy surowiec kosmetyczny, KOSMETOLOG zawód XXI wieku, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji naukowej, Nałęczów 10 czerwca 2008 roku, Red. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Lublin 2009, str. 97-101 (ISBN: 978-83-923376-6-9)
 36. Balcerek M., Wybrane gatunki roślin z rodziny Poaceae znajdujące zastosowanie w kosmetyce. W: Kosmetolog zawód XXI wieku. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Nałęczów, 10 VI 2008. Red. A. Kiełtyka-Dadasiewicz. Lublin: Wyż. Szk. Nauk Społ., 2009 s. 103-106.
 37. Modnicki D.: Właściwości immunomodulujące trzech egzotycznych gatunków z rodzaju czyściec (Stachys L.): S. sieboldii, S. obtusicrena, S. riederi, V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Wpływ ksenobiotyków i zagrożeń cywilizacyjnych na mechanizmy odporności i angiogenezy oraz możliwości zapobiegania, Jurata 2009, Program i Abstrakty, str. 41
 38. Modnicki D.: Kosmetyczne zastosowanie roślin z rodziny Brassicaceae, „Praktyczne aspekty pracy kosmetologa”, Materiały Konferencji Naukowej Nałęczów – Lublin, 19-20 maja 2009, str. 111-119, ISBN 978-83-923376-2-1
 39. Modnicki D.: Sterole roślinne i triterpeny – działanie na skórę i znaczenie w kosmetologii, Materiały Konferencji Naukowej, Lublin, 25 września 2009, str. 25-36, ISBN 978-83-923376-7-6
 40. Modnicki D., Łabędzka J.: Oznaczanie ogólnej zawartości polifenoli w pędach jałowca pospolitego (Juniperus communis L., Cupressaeae) pozyskiwanych z różnych stanowisk na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, XXXVIII Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych, Konferencja pt. „Gromadzenie i wykorzystanie kolekcji roślin użytkowych w kraju”, Poznań, 5-8 października 2009, Program i streszczenia, str. 43
 41. Modnicki D.: Wątpliwa alternatywa – wybrane roślinne składniki „dopalaczy”, Przegl. Lek. 66 (10), 902, 2009
 42. Modnicki D.: Kapusta warzywna (Brassica oleracea L., Brassicaceae) i jej znaczenie w kosmetyce, Pol J Cosmetol., 13(3), 161-165, 2010
 43. Rapacka-Gackowska A., Modnicki D.: Rośliny lecznicze w rezerwacie "Zbocza Płutowskie" w: Ciepłolubne murawy w Polsce: stan zachowania i perspektywy ochrony. Pod red. H. Ratyńskiej i B. Waldon. Bydgoszcz: Wydaw. UKW, 2010 s. 158-170
 44. Modnicki D.: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa i przeciwwirusowa wybranych roślin z rodzaju Nepeta L. (Lamiaceae) w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 335-344
 45. Wiese M., Gackowska L., Słomka, A., Eljaszewicz A., Kubiszewska I., Urbańska M., Kaszewski M., Helmin-Basa A., Modnicki D., Michałkiewicz J: Zastosowanie kliniczne pałeczek kwasu mlekowego i ich działanie immunomodulacyjne, w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 263-276
 46. Balcerek M.: Przeciwdrobnoustrojowe, immunomodulujące i przeciwnowotworowe działanie olejków eterycznych występujących w roślinach z rodziny Poaceae. w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s.c., 2010 s. 345-360.
 47. Kubiszewska I., Gackowska L., Eljaszewicz A., Helmin-Basa A., Urbańska M., Wiese M., Balcerek M., Michałkiewicz J.: Aktywacja mechanizmów odpowiedzi immunologicznej w zakażeniu Helicobacter pylori. w: Immunologia kliniczna: wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2010 s. 51-69.
 48. Balcerek M., Różańska A.: Wstępna analiza fitochemiczna oraz oznaczanie sumy związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających wyciągów z pieprzycy gęstokwiatowej (Lepidium densiflorum schrad., Brassicaceae). w: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 IX 2010. Streszczenia. [Gdańsk, 2010] s. 495.
 49. Modnicki D., Białecka J.: Analiza fitochemiczna nadziemnych części pyleńca pospolitego (Berteroa incana (L.) DC.), Brassicaceae. w: XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 IX 2010. Streszczenia. [Gdańsk, 2010] s. 451.
 50. Wielokierunkowa aktywność biologiczna trycyny i jej pochodnych w roślinach z rodziny Poaceae.
  Maciej Balcerek, w.: Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Praca zbiorowa pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego. Olsztyn: Edycja s. c., 2012
 51. Plants from the Poaceae family as source of biological activity compounds.
  M. Balcerek. W: 2nd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Ed. A. Bogucka-Kocka, J. Kocki, I. Sowa. Lublin, 18-20 X 2012. Book of abstracts. [Lublin, 2012] s. 110.
 52. Oznaczanie zawartości związków fenolowych i właściwości przeciwutleniających w nadziemnych częściach wybranych gatunków traw zaliczanych do plemienia Andropogoneae.
  Maciej Balcerek, M. Grochowska, G. Majtkowska, W. Majtkowski. W: X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw". Red. M. Szczepaniak, B. Paszko. Kraków, 15-16 XI 2012. Materiały konferencji. Kraków: Instytut Botaniki PAN, 2012 s. 54.
 53. Essential oils and fragrances present in plants of the Poaceae family.
  Maciej Balcerek, Rafał Kuźniewski. W: 3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Eds. A. Bogucka-Kocka, G. Szymczak, J. Kocki, I. Sowa. Lublin: Lubelskie Tow. Wspierania Nauk Farm., PAN Oddz. w Lublinie, 2013 s. 76.
 54. Izoramnetyna i jej pochodne jako czynniki przeciwnowotworowe.
  Daniel Modnicki, Maciej Balcerek. W: Biologia medyczna - wybrane zagadnienia. Praca zbior. pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego, R. Zdanowskiego. Olsztyn: Edycja 2013 s. 137-145.
 55. Selected medicinal plants in the treatment of infectious diseases of the skin.
  Rafał Kuźniewski, D. Załuski, Maciej Balcerek. W: 3rd International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Eds. A. Bogucka-Kocka, G. Szymczak, J. Kocki, I. Sowa. Lublin: Lubelskie Tow. Wspierania Nauk Farm., PAN Oddz. w Lublinie, 2013 s. 152.
 56. Trawy (Poaceae) jako źródło kwasów fenolowych - związków o wielokierunkowej aktywności biologicznej.
  Maciej Balcerek, Daniel Modnicki. W: Biologia medyczna - wybrane zagadnienia. Praca zbior. pod red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A. K. Siwickiego, R. Zdanowskiego. Olsztyn: Edycja 2013 s. 15-27.
 57. Rośliny z rodziny Brassicaceae - wpływ na proces krzepnięcia krwi.
  Daniel Modnicki, Maciej Balcerek. w: Biologia medyczna - wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej, R. Zdanowskiego. Olsztyn: EDYCJA, 2014 s. 363-370.
 58. Skład i właściwości biologiczne siewek pszenicy (Triticum aestivum L. - Poaceae).
  Maciej Balcerek, Daniel Modnicki. w: Biologia medyczna - wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. A. K. Siwickiego, E. Skopińskiej-Różewskiej, R. Zdanowskiego. Olsztyn: EDYCJA, 2014 s. 355-362.
 59. Dorota Gawenda-Kempczyńska, Maciej Balcerek.
  Porównanie zawartości związków fenolowych w gatunkach z rodzaju Euphrasia (świetlik) wykorzystywanych jako źródło surowca leczniczego.,
  Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014.
 60. Agata Klockiewicz, Maciej Balcerek, G. Majtkowska, W. Majtkowski,
  Analiza fitochemiczna organów podziemnych wybranych gatunków z rodzaju perz (Elymus – poaceae) pochodzących z kolekcji OB IHAR w Bydgoszczy,
  Ogólnopolska Konferencja "Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów" w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych z okazji Jubileuszu 40-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN. Warszawa-Powsin, 30 VI-4 VII 2014.
 61. Rafał Kuźniewski, E. Krzyżyńska-Malinowska, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, D. Załuski.
  Naturalne surowce w terapii i profilaktyce łuszczycy.,: Zesz. Nauk. ALMAMER, 2014, nr 2, s. 43-54.
 62. Dorota Gawenda-Kempczyńska, Maciej Balcerek.
  Flavonoid content in aerial parts of eyebright Euphrasia rostkoviana from different localities., 4th International Conference and Workshop "Plant - the source of research material". Book of abstracts. 2015, s. 109. Konferencja/zjazd: Lublin, 2015.09.20
 63. R. Lamparski, Maciej Balcerek, Daniel Modnicki, K. Kotwica, M. Wawrzyniak.
  The effect of pro-ecological procedures and insect foraging on the total content of phenol compounds in winter wheat., Acta Biol. Hung., 2015: Vol. 66, nr 2, s. 169-178.
 64. Załuski D, Olech M., Galanty A., Verpoorte R., Kuźniewski R., Nowak R., Bogucka-Kocka A.,
  Phytochemical content and pharma-nutrition study on Eleutherococcus senticosus fruits intractum. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016; 1-10.
 65. Załuski D., Mendyk E., Smolarz H.D.,
  Identification of the MMP-1 and MMP-9 inhibitors from the roots of Eleutherococcus divaricatus, and the PAMPA test. Natural Product Research, 2016; 30(5), 595-599.
 66. Załuski D., Kuźniewski R.,
  In Vitro Anti-AChE, Anti-BuChE, and Antioxidant Activity of 12 Extracts of Eleutherococcus Species. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2016; 1-7.
 67. Załuski D., Kuźniewski R., Janeczko Z.,
  HPTLC-profiling of eleutherosides, mechanism of antioxidative action of eleutheroside E1, the PAMPA test with LC/MS detection and the structure–activity relationship. Saudi Journal of Biological Sciences, 2016.
 68. Załuski D., Smolarz H.D.,
  TLC profiling, nutritional and pharmacological properties of Siberian ginseng (Eleutherococcus senticosus) cultivated in Poland. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016; 29(5), 1497-1502.
 69. Załuski D., Smolarz H.D.,
  Influence of Polish Climate Conditions on Content and the Chemical Variation of Volatiles in the Roots of Six Eleutherococcus Species and Their Potential Use. Records of Natural Products, 2016; 10(2), 240-244.
 70. Grabowska K., Podolak I., Galanty A., Załuski D., Makowska-Wąs J., Sobolewska D., Janeczko Z., Żmudzki P.,
  In vitro anti-denaturation and antihyaluronidase activities of extracts and galactolipids from leaves of Impatiens parviflora DC. Natural Product Research, 2016; 30(10), 1219-1223.
 71. Podolak I., Olech M., Galanty A., Załuski D., Grabowska K., Sobolewska D., Michalik M., Nowak R.,
  Flavonoid and phenolic acid profile by LC-MS/MS and biological activity of crude extracts from Chenopodium hybridum aerial parts. Natural Product Research, 2016; 30(15), 1766-1770.
 72. A. Litwiniec, B. Choińska, Ż. Świtalska, Maciej Balcerek, Alina Grzanka, M. Gośka
  Ocena cytotoksycznego i cytostatycznego oddziaływania wybranych ekstraktów pochodzenia roślinnego - badania na linii modelowej komórek nowotworowych A549.
  50. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików: Od przeszłości do teraźniejszości...
  Wrocław: Drukarnia cyfrowa LEVIKO, 2016, Konferencja/zjazd: Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików: Wojanów, 2016.09.05
 73. Maciej Balcerek, G. Majtkowska, W. Majtkowski
  Porównanie zawartości związków fenolowych wyciągów z nadziemnych części wybranych gatunków traw z kolekcji Ogrodu Botanicznego KCRZG w Bydgoszczy.
  Ogólnopolska Konferencja "Kolekcje roślin użytkowych w świetle Globalnej Strategii Ochrony Świata Roślin 2020" w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, Podlaski Ogród Ziołowy w Korycinach, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Laboratorium Nowych Technologii Wytwarzania Produktów Zielarskich i Oceny ich Jakości w Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie: Koryciny, 2016.06.13
 74. Załuski D., Olech M., Kuźniewski R., Verpoorte R., Nowak R., Smolarz H.D.,
  LC-ESI-MS/MS profiling of phenolics from Eleutherococcus spp. inflorescences, structure-activity relationship as antioxidants, inhibitors of hyaluronidase and acetylcholinesterase. Saudi Pharmaceutical Journal, 2017.
 75. Załuski D., Olech M., Verpoorte R., Khan I., Kuźniewski R., Nowak R.,
  Phytoconstituents and nutritional properties of the fruits of Eleutherococcus divaricatus and Eleutherococcus sessiliflorus - a study of non-European species cultivated in Poland. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017; 1-10.