Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

prof. dr hab. n. med.
Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
I piętro

tel. 52 585-44-90
fax 52 585-36-03


Sekretariat:

mgr Beata Mendyka
tel. 52 585-44-90

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownicy:

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Magdalena Krintus, tel. 52 585-36-85
 • dr hab. n. med. Anna Stefańska, tel. 52 585-36-67
 • dr n. med. Katarzyna Bergmann, tel. 52 585-37-91
 • dr n. med. Magdalena Kuligowska-Prusińska, tel. 52 585-36-85
 • dr n. med. Aneta Mańkowska-Cyl, tel. 52 585-36-68
 • dr n. med. Agnieszka Pater, tel. 52 585-36-68
 • dr n. med. Joanna Siódmiak, tel. 52 585-36-68

Asystenci:

 • dr n. med. Lena Nowak-Łoś, tel. 52 585-36-67
 • mgr Łukasz Szternel

Starsi wykładowcy:

 • dr n. med. Sławomir Manysiak

Pozostali pracownicy:

 • mgr Katarzyna Biernacka - starszy technik
 • Bogumiła Kierul - starszy technik

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Paulina Cembrowska
 • mgr Karolina Perz
 • mgr Łukasz Szternel

Pracownie Laboratorium Naukowo-Diagnostycznego: tel. 52 585-36-02, 52 585-37-74Tematyka badawcza:

Zakres badań własnych i statutowych Katedry obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z metabolizmem tkanki tłuszczowej w stanie fizjologii i patologii (otyłość, zespół metaboliczny), tkanki kostnej i chrzęstnej u dzieci, młodzieży i dorosłych w stanie fizjologii i patologii (osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów), patogenezą miażdżycy i badaniem wartości diagnostycznej i przydatności klinicznej nowych biochemicznych wskaźników ryzyka choroby wieńcowej i ostrych zespołów wieńcowych, patogenezą nieleczonego pierwotnego nadciśnienia tętniczego, oceną ryzyka wczesnych powikłań hiperglikemii, oceną zależności między alergią a miażdżycą u dzieci i młodzieży.Kierunek i profil działania Katedry:

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi działalność dydaktyczną na kierunków analityka medyczna, kosmetologia i farmacja Wydziału Farmaceutycznego, kierunków biotechnologia i lekarski (English Division) Wydziału Lekarskiego, kierunków: dietetyka, elektroradiologia, ratownictwo, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne - specj. organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz w ramach Studium Podyplomowego Analityki Medycznej, badania statutowe i badania własne oraz współpracuje z wieloma Katedrami i Klinikami Collegium Medicum w ramach programów naukowych.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują szereg dziedzin z zakresu nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej, głównie dotyczących metabolicznych chorób cywilizacyjnych: powikłań otyłości, cukrzycy, miażdżycy, chorób kości i stawów. W Katedrze prowadzone są pionierskie badania w dziedzinie oceny przydatności klinicznej nowoczesnych wskaźników biochemicznych w chorobach sercowo-naczyniowych i układu kostno-stawowego.Informacje dla studentów:

W Katedrze realizowane są prace magisterskie w zakresie zgodnym z jej profilem działania. W roku 2008 Katedra wzbogaciła się o nowoczesną aparaturę badawczą: analizator biochipów RANDOX evidence* Investigator wraz z oprogramowaniem komputerowym. Jest to nowoczesny analizator do badań proteomicznych – działający na zasadach analizy mikromacierzy, umożliwiający jednoczesny pomiar od 6-15 parametrów w jednej próbce materiału biologicznego. Dostępne panele testów obejmują: panel kardiologiczny, cytokin i czynników wzrostowych, hormonalny i toksykologiczny. W roku 2010 zakupiono nowoczesną aparaturę do elektroforezy białek. Wyposażenie Katedry obejmuje też czytnik ELISA z płuczką i oprogramowaniem komputerowym.

Dla celów naukowych oznaczane są apolipoproteiny B i A-I (metodami immunochemicznymi), witamina 25(OH)D Total, adipocytokiny i wykonywana elektroforeza białek w materiale biologicznym. Warsztat badawczy obejmuje także szereg specyficznych metod do oznaczania: katecholamin i witamin w surowicy oraz w moczu metodą HPLC, szerokiej gamy interleukin i czynników wzrostowych w surowicy/ osoczu, moczu i płynie stawowym (metodą ELISA oraz z zastosowaniem biochipów), markerów obrotu kostnego oraz metabolizmu chrząstki w surowicy i płynie stawowym, przeciwciał w reumatoidalnym zapaleniu stawów – anty-CCP, przeciwciał dla transglutaminazy tkankowej. Ustawione zostały trudne technicznie metody oznaczania enzymów: L-asparaginazy, paraoksonazy i prostsze techniki do badania: N-acetylo-ß-D-glukozaminidazy w moczu.Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

Pracownicy Katedry i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej są członkami:

 • Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL)
 • Polskiego Naukowego Towarzystwa Otyłości i Przemiany Materii,
 • Polskiego Towarzystwa Hematologów,
 • Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą,
 • Europejskiego Towarzystwa Badań Klinicznych (ESCI),
 • Amerykańskiego Towarzystwa Chemii Klinicznej (AACC),
 • Międzynarodowego Towarzystwa Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC LM),
 • Europejskiej Federacji Chemii Klinicznej (EFCC).Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, kierownik Katedry - w roku 2013 została wybrana po raz kolejny wiceprezesem PTDL na kadencję 2013-2017 oraz w roku 2011 członkiem Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce. Od 2001 roku pełni funkcję Przedstawiciela Narodowego w IFCC LM (Międzynarodowe Towarzystwo Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej), od 2006-2011 była członkiem Sekcji CPD (Dział Komunikacji i Publikacji) w IFCC, pełniąc jednocześnie funkcję Editor-in-chief czasopisma IFCC – eJIFCC; jest członkiem Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń HbA1c, Grupy Roboczej IFCC ds. standaryzacji oznaczeń markerów przebudowy kości.
Od roku 2015 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Med Res J wydawanego przez Via Medica, od 2010 - jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna, czasopism zagranicznych Biochemia Medica (posiadającego IF), Biochemical Journal, od 2011 jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma Clinical Biochemistry (IF), w roku 2012 została wybrana członkiem komitetu Redakcyjnego czasopisma Clin Chem Lab Med.
Członkostwo w Eur Fed of Laboratory Medicine (EFLM): prof. G. Sypniewska została wybrana przewodniczącą Grupy Roboczej CPE (kongresy, szkolenie podyplomowe) na okres 2013-2014. 19 maja 2013 r. w Mediolanie podczas XX Kongresu IFCC-EFLM Profesor Grażyna Odrowąż-Sypniewska została wybrana członkiem Zarządu Głównego EFLM (Europejskiej Federacji Towarzystw Medycyny Laboratoryjnej) na kadencję od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r oraz na drugą kadencję 2016-2017. więcej informacji >>

Dr hab. n. med. Magdalena Krintus - adiunkt - została w roku 2010 członkiem korespondującym w IFCC Committee for Public Relations.

Dr n. med. Joanna Siódmiak - adiunkt - została wybrana w 2013 r. członkiem (full member Young Scientist) Grupy Roboczej - PFLM (Patient Focused Laboratory Medicine).Publikacje naukowe oryginalne (wybrane):

 1. The influence of sample freezing at - 80 °C for 2-12 weeks on glycated haemoglobin (HbA1c) concentration assayed by HPLC method on Bio-Rad D-10® auto analyzer.
  Bergmann K, Sypniewska G.
  Biochem Med (Zagreb). 2016 Oct 15;26(3):346-352.

 2. Impact of lipid markers and high-sensitivity C-reactive protein on the value of the 99th percentile upper reference limit for high-sensitivity cardiac troponin I.
  Krintus M, Kozinski M, Fabiszak T, Kuligowska-Prusinska M, Laskowska E, Lennartz L, Nowak-Los L, Kubica J, Sypniewska G.
  Clin Chim Acta. 2016 Nov 1;462:193-200. doi: 10.1016/j.cca.2016.09.020.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27693077

 3. Fasting Is Not Routinely Required for Determination of a Lipid Profile: Clinical and Laboratory Implications Including Flagging at Desirable Concentration Cutpoints-A Joint Consensus Statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
  Nordestgaard BG, Langsted A, Mora S, Kolovou G, Baum H, Bruckert E, Watts GF, Sypniewska G, Wiklund O, Borén J, Chapman MJ, Cobbaert C, Descamps OS, von Eckardstein A, Kamstrup PR, Pulkki K, Kronenberg F, Remaley AT, Rifai N, Ros E, Langlois M;
  European Atherosclerosis Society (EAS) and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) Joint Consensus Initiative.
  Clin Chem. 2016 Jul;62(7):930-46. doi:10.1373/clinchem.2016.258897.
  Eur Heart J. 2016 Jul 1;37(25):1944-58. doi: 10.1093/eurheartj/ehw152. Review.

 4. Metabolic Syndrome and Menopause: Pathophysiology, Clinical and Diagnostic Significance.
  Stefanska A, Bergmann K, Sypniewska G.
  Adv Clin Chem. 2015;72:1-75. doi: 10.1016/bs.acc.2015.07.001. Review.

 5. Defining normality in a European multinational cohort: Critical factors influencing the 99th percentile upper reference limit for high sensitivity cardiac troponin I.
  Krintus M, Kozinski M, Boudry P, Lackner K, Lefèvre G, Lennartz L, Lotz J, Manysiak S, Shih J, Skadberg Ø, Chargui AT, Sypniewska G.
  Int J Cardiol. 2015;187:256-63. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.03.282.

 6. Laboratory assessment of cardiometabolic risk in overweight and obese children.
  Sypniewska G.
  Clin Biochem. 2015 Apr;48(6):370-6. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.12.024. Review.

 7. Association of FSH with metabolic syndrome in postmenopausal women: a comparison with CRP, adiponectin and leptin.
  Stefanska A, Ponikowska I, Cwiklinska-Jurkowska M, Sypniewska G.
  Biomark Med. 2014;8(7):921-30. doi: 10.2217/bmm.14.49.

 8. A-FABP concentration is more strongly associated with cardiometabolic risk factors and the occurrence of metabolic syndrome in premenopausal than in postmenopausal middle-aged women.
  Stefanska A, Ponikowska I, Sypniewska G.
  Biomed Res Int. 2014;2014:645762. doi: 10.1155/2014/645762.

 9. Critical appraisal of inflammatory markers in cardiovascular risk stratification.
  Krintus M, Kozinski M, Kubica J, Sypniewska G.
  Crit Rev Clin Lab Sci. 2014 Oct;51(5):263-79. doi: 10.3109/10408363.2014.913549. Review.

 10. European multicenter analytical evaluation of the Abbott ARCHITECT STAT high sensitive troponin I immunoassay.
  Krintus M, Kozinski M, Boudry P, Capell NE, Köller U, Lackner K, Lefèvre G, Lennartz L, Lotz J, Herranz AM, Nybo M, Plebani M, Sandberg MB, Schratzberger W, Shih J, Skadberg Ø, Chargui AT, Zaninotto M, Sypniewska G.
  Clin Chem Lab Med. 2014 Nov;52(11):1657-65. doi: 10.1515/cclm-2014-0107.

 11. Secreted frizzled-related protein 4 (SFRP4) and fractalkine (CX3CL1) - Potential new biomarkers for β-cell dysfunction and diabetes.
  Bergmann K, Sypniewska G.
  Clin Biochem. 2014 May;47(7-8):529-32. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2014.03.007. Review.

 12. A-FABP and its association with atherogenic risk profile and insulin resistance in young overweight and obese women.
  Mankowska-Cyl A, Krintus M, Rajewski P, Sypniewska G.
  Biomark Med. 2013 Oct;7(5):723-30. doi: 10.2217/bmm.13.61.

 13. 25-hydroxyvitamin D, biomarkers of endothelial dysfunction and subclinical organ damage in adults with hypertension.
  Sypniewska G, Pollak J, Strozecki P, Camil F, Kretowicz M, Janikowski G, Mankowska-Cyl A, Pater A, Manitius J.
  Am J Hypertens. 2014 Jan;27(1):114-21. doi: 10.1093/ajh/hpt174.

 14. Diabetes as a complication of adipose tissue dysfunction. Is there a role for potential new biomarkers?
  Bergmann K, Sypniewska G.
  Clin Chem Lab Med. 2013:1;51:177-85.