Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

prof. dr hab. n. farm.
Stanisław Sobiak

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pok. 124, 124a

tel. 52 585-38-03
fax 52 585-38-04


Sekretariat:

mgr inż. Beata Kochanek
pok. 124
tel. 52 585-38-03

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Strona własna jednostki: http://www.chemiaanalityczna.cm.umk.pl/

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. farm. Stanisław Sobiak - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz - adiunkt
 • dr hab. n. farm. Renata Mikstacka - adiunkt
 • dr n. chem. Monika Richert - adiunkt
 • dr n. farm. Joanna Ronowicz - asystent
 • dr n. farm. Marta Sobiesiak - asystent
 • mgr farm. Natalia Piekuś-Słomka - asystent
 • mgr farm. Mariusz Zapadka - asystent
 • dr n. o zdr. Aleksandra Rosiek-Kryszewska - starszy specjalista nauk.-techn.
 • Katarzyna Dembska - starszy technik

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr farm. Natalia Piekuś-Słomka
 • mgr farm. Agata Walkowiak
 • mgr biotech. Paweł Waśniowski


Działalność dydaktyczna:

 • wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej (I rok studiów),
 • ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej (I rok studiów),
 • wykłady z chemii analitycznej ilościowej i ćwiczenia z chemii analitycznej ilościowej (analiza klasyczna) oraz analizy instrumentalnej (II rok studiów).
 • zajęcia fakultatywne:
  • Koncepcja proleków w projektowaniu nowych środków leczniczych
   (skierowany do studentów od III do V roku).
  • Chemometryczne metody analizy danych z wykorzystaniem programu Statistica
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej
   (skierowany do studentów od I do V roku)
  • Zastosowanie nowoczesnych metod analizy instrumentalnej w badaniach preformulacyjnych oraz formulacyjnych postaci leku
   (skierowany do studentów od III do V roku)
  • Jakościowe i ilościowe zależności struktura-aktywność – (Q)SAR
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Identyfikacja zafałszowań i dodatku niedozwolonych substancji, potwierdzanie autentyczności – wyzwania dla chemii analitycznej
   (skierowany do studentów od II (IV sem.) do V roku)
  • Cytochromy P450: genetyka, struktura i funkcja(skierowany do studentów od III (I sem.) do V roku)
  • Równowagi chemiczne w roztworach - obliczenia, interpretacja (skierowany do studentów I (I sem. zimowy)
  • Zastosowanie nieorganicznych nanocząstek i materiałów węglowych w farmacji i kosmetologii
   (wykład ogólnoakademicki)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (V rok; kierunek farmacja).

Od początku roku akademickiego 2003/2004 do dyspozycji Katedry oddano laboratorium z 16 miejscami do ćwiczeń, w której urządzono Pracownię Chemii Analitycznej Ilościowej dla studentów II roku farmacji i wyposażono do ćwiczeń z zakresu analizy klasycznej i analizy instrumentalnej.

Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Chemii Analitycznej.
Opiekun: dr hab. n. farm. Bogumiła Kupcewicz, dr n. farm. Joanna Ronowicz
Strona Studenckiego Koła Naukowego Chemii Analitycznej >>Publikacje z ostatnich lat:

 1. Stefański T., Mikstacka R., Kurczab R., Dutkiewicz Z., Kucińska M., Murias M., Zielińska-Przyjemska M., Cichocki M., Teubert A., Kaczmarek M., Hogendorf A., Sobiak S. Design, synthesis, and biological evaluation of novel combretastatin A-4 thio derivatives as microtubule targeting agents. Eur. J. Med. Chem. 2018 : Vol. 144, s. 797-816.
 2. Kowalik M., Masternak J., Kazimierczuk K., Kupcewicz B., Khavryuchenko O.V., Barszcz B. A comparison of structural and luminescence properties of lead(II) coordination polymers with isomeric thiophenecarboxylate ligands. Inorg. Chim. Acta 2018 : Vol. 471, s. 446-458.
 3. Licznerska B., Szaefer H., Wierzchowski M., Mikstacka R., Papierska K., Baer-Dubowska W. Evaluation of the effect of the new methoxy-stilbenes on expression of receptors and enzymes involved in estrogen synthesis in cancer breast cells. Mol. Cell. Biochem. 2017 DOI: 10.1007/s11010-017-3230-7
 4. Wierzchowski M., Dutkiewicz Z., Gielara-Korzańska A., Korzański A., Teubert A., Teżyk A., Stefański T., Baer-Dubowska W., Mikstacka R. Synthesis, biological evaluation and docking studies of trans-stilbene methylthio derivatives as cytochromes P450 family 1 inhibitors. Chem. Biol. Drug. Des. 2017. Vol.
 5. Richert M., Nowy kompleks rutenu (III) z trifenylofosfiną i 2-(3,5-dimetylo-1H-pirazol-1-yl)-1,3-benzotiazolem i sposób jego wytwarzania. Biul. Urzędu Patentowego - Wynalazki i Wzory użytkowe 2017, nr 17, s. 20.
 6. Kufelnicki A., Jaciubek-Rosińska J., Sobiesiak M., Paneth A., Jezierska J., Budzisz E. . Metal(II) ion complexes with 5-(pyrazin-2-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione; synthesis, structural characterization, acid-base, and complexing properties in solution. Z. Anorg. Allg. Chem. 2017: Vol. 643, nr 16, s. 1067-1074.
 7. Budzisz E., Paneth P., Geromino I., Muzioł T., Rozalski M., Krajewska U., Pipiak P., Ponczek M. B., Małecka M., Kupcewicz B. The cytotoxic effect of spiroflavanone derivatives, their binding ability to human serum albumin (HSA) and a DFT study on the mechanism of their synthesis. J. Mol. Struc. 2017: Vol. 1137, s. 267-276.
 8. Balcerowska-Czerniak G., Kupcewicz B. Score-based quantitative principal component analysis with application to the study of active pharmaceutical ingredients based on attenuated total reflection fourier-transform-infrared spectra. J. Chemometr. 2016, e2863 s. [1-12].
 9. Kupcewicz B., Walkowiak A. Fałszowanie leków i suplementów diety - mit czy smutna rzeczywistość. Primum Non Nocere 2016, nr 8-9, s. 8.
 10. Sobiesiak M., Cieślak M., Królewska K., Kaźmierczak-Barańska J., Pasternak B., Budzisz E. Thiosemicarbazone-derived copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes as potential anticancer agents : nuclease activity, cytotoxicity and apoptosis studies. New J. Chem. 2016: Vol. 40, nr 11, s. 9761-9767.
 11. Biniak S., Trykowski G., Walczyk M., Richert M . Thermo-chemical modification of low-dimensional carbons: an infrared study. J. Appl. Spectrosc. 2016: Vol. 83, nr 4, s. 580-585.
 12. Ronowicz J., Chemometria w technologii oraz analizie farmaceutycznej - potrzeba czy konieczność? Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych. J. Jakubowski, J. Wątroba. Kraków: StatSoft Polska, 2016 s. 57-68
 13. Kupcewicz B., Małecka B., Zapadka M., Krajewska U., Rozalski M., Budzisz Elżbieta . Quantitative relationships between structure and cytotoxic activity of flavonoid derivatives. An application of Hirshfeld surface derived descriptors. Bioorgan. Med. Chem. Lett. 2016, DOI: 10.1016/j.bmcl.2016.05.038
 14. Pastuszko A., Majchrzak K., Czyż M., Kupcewicz B., Budzisz E. The synthesis, lipophilicity and cytotoxic effects of new ruthenium(II) arene complexes with chromone derivates. J. Inorg. Biochem. 2015 : Vol. 159, s. 133-141.
 15. Szaefer H., Cichocki M., Krajka-Kuźniak V., Stefański T., Sobiak S., Licznerska B., Baer-Dubowska W. The effect of resveratrol and its methylthio-derivatives on NF-kB and AP-1 signaling pathways in HaCaT keratinocytes. Pharm. Rep. 2015 : Vol. 65, nr 5, s. 732-740.
 16. Szaefer H., Cichocki M., Krajka-Kuźniak V., Stefański T., Sobiak S , Licznerska B., Baer-Dubowska W. The effect of resveratrol and its methylthio-derivatives on NF-kB and AP-1 signaling pathways in HaCaT keratinocytes. Pharm. Rep. 2015 : Vol. 65, nr 5, s. 732-740. p-ISSN: 1734-1140
 17. Kupcewicz B., Małecka M. Role of crystal packing and weak intermocular interactions in the solid state fluorescence of N-methylpyrazoline derivatives. - Cryst. Growth Des. 2015, DOI: 10.1021/acs.cgd.5b00512M.
 18. Ronowicz J., Thommes M., Kleinebudde P., Krysiński J. A data mining approach to optimize pellets manufacturing process based on a decision tree algorithm. - Eur. J. Pharm. Sci. 2015 Vol. 73 s. 44-48.
 19. Ronowicz J., Kupcewicz B., Pałkowski Ł., Krysiński J. Development and optimization of the activated charcoal suspension composition based on a mixture design approach. - Acta Pharm. 2015 Vol. 65 s. 83-90.
 20. Mikstacka R., Wierzchowski M., Dutkiewicz Z., Gielara-Korzańska A., Korzański A., Teubert A., Sobiak S. , Baer-Dubowska W. 3,4,2'-Trimethoxy-trans-stilbene - a potent CYP1B1 inhibitor. MedChemComm. 2014: Vol. 5, s. 496-501.
 21. Kupcewicz B., Jarzęcki A. A. , Małecka M., Krajewska U., Rozalski M. Cytotoxic activity of substituted chalcones in terms of molecular electronic properties. Bioorgan. Med. Chem. Lett. 2014 Vol. 24 s. 4260-4265
 22. Sobiesiak M., Muzioł T., Różalski M., Krajewska U., Budzisz E. Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with phenylthiazole and thiosemicarbozone-derived ligands: synthesis, structure and cytotoxic effects. - New J. Chem. 2014 Vol. 38 s. 5349-5361.
 23. Ronowicz J., Kupcewicz B., Budzisz E. Implementation of chemometric techniques for evaluation of antioxidant properties of Camellia sinensis extracts. Central Eur. J. Chem. 2014 Vol. 12 nr 6 s. 700-710.
 24. Kupcewicz B., Balcerowska-Czerniak G., Różalski M., Paneth P..: Ocena zależności cytotoksyczności izomerów E, z 3-arylidenoflawanonów i 3-arylidenochromanonów od struktury z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych. Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki. Pod red. G. Zadory, D. Zuby, A. Parczewskiego. Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2014 s. 253-259.
 25. Ronowicz J., Kupcewicz B., Budzisz E. Ocena zawartości frakcji polifenolowej oraz aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z Camellia sinensis z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych. Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki. Pod red. G. Zadory, D. Zuby, A. Parczewskiego. Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2014 s. 231-240.
 26. Ronowicz J., Kupcewicz B., Pałkowski Ł., Bilski P., Siódmiak T., Marszałł M. P., Krysiński J. Simultaneous determination of ciprofloxacin hydrochloride and hydrocortisone in ear drops by high performance liquid chromatography. Chem. Papers 2014, DOI: 10.2478/s11696-013-0526-2.
 27. Kupcewicz B., Ciolkowski M., Karwowski B.T., Różalski M., Krajewska U., Lorenz I.-P., Mayer P., Budzisz E. Copper(II) complexes with pyrazole derivatives - synthesis, crystal structure, DFT calculations and cytotoxic activity. J. Mol. Struc. 2013 Vol. 1052 s. 32-37.
 28. Kupcewicz B., Balcerowska-Czerniak G., Małecka M., Paneth P., Krajewska U., Rozalski M.: Structure-cytotoxic activity relationship of 3-arylideneflavanone and chromanone (E,Z isomers) and 3-arylflavones. Bioorgan. Med. Chem. Lett. 2013 Vol. 23 s. 4102-4106.
 29. Kupcewicz B., Ronowicz J., Balcerowska-Czerniak G., Walasek A., Budzisz E. Evaluation of impurities in simvastatin drug products with the use of FT-IR spectroscopy and selected chemometric techniques. Central Eur. J. Chem. 2013 Vol. 11 nr 8 s. 1320-1329.
 30. Ronowicz J., Kupcewicz B., Mydłowska J., Budzisz E. Impurity profile analysis of drug products containing acetylsalicylic acid: a chemometric approach. Central Eur. J. Chem. 2013 Vol. 11 nr 7 s. 1091-1100.
 31. Kupcewicz B., Kaczmarek-Kędziera A., Lux K., Mayer P., Budzisz E. Novel bright-blue luminescent complex of Zn(II) with 7-amino-methylchromen-4-one: Synthesis, photophysical properties and DFT calculations. Polyhedron 2013 Vol. 55 s. 259-269.
 32. Kupcewicz B., Sobiesiak K., Malinowska K., Koprowska K., Czyz M., Keppler B., Budzisz E.Copper(II) complexes with derivatives of pyrazole as potential antioxidant enzyme mimics. Med. Chem. Res. 2013 Vol. 22 nr 5 s. 2395–2402.
 33. Ronowicz J., Kupcewicz B., Budzisz E. Chemometric analysis of antioxidant properties of herbal products containing Ginkgo biloba extract. Central Eur. J. Biol. 2013 Vol. 8 nr 4 s. 374-385.
 34. Batory M., Batory D., Grabarczyk J., Kaczorowski W., Kupcewicz B., Mitura K., Nasti T. H., Yusuf N., Niedzielski P.: Biological properties of carbon powders synthesized using chemical vapour deposition and detonation methods. J. Nanosci. Nanotechnol. 2012 Vol. 12 nr 12 s. 9037-9046.
 35. Kupcewicz Bogumiła, Stanek M., Stasiak K., Roślewska A., Janicki B.: Wybrane zagadnienia z chemii. Bydgoszcz: Wydaw. Ucz. UTP, 2012, 168 s.
 36. Piszczek P., Radtke A., Muzioł T., Richert M., Chojnacki J. The conversion of multinuclear μ-oxo titanium(IV) species in the reaction of Ti(OiBu)4 with branched organic acids; results of structural and spectroscopic studies. Dalton Trans. 2012 Vol. 41 s. 8261-8269.
 37. Stanek M., Kupcewicz B., Dąbrowski J., Janicki B., Impact of sex and fishing season on fatty acid profile, fat and cholesterol content in the meat of roach (Rutilus rutilus L.) from Brda River (Poland). Folia Biol. 2012 Vol. 60 nr 3-4 s. 227-233.
 38. Kupcewicz B., Stanek M., Janicki B. Chemometric analysis of fatty acids profile of bream (Abramis Brama), ruffe (Gymnocephalus cernua) and perch (Perca fluviatilis) meat from Lake Gopło and Włocławski Dam Reservoir. J. Centr. Eur. Agric. 2011 Vol. 12 nr 4 s. 601-613.
 39. Mieszkowski J., Srokowski G., Pałys A., Bułatowicz I., Budzisz E. Metody leczenia pacjentów z zaawansowaną osteoporozą. Farmacja Pol. 2011 T. 67 nr 11 s. 734-742.
 40. Mieszkowski J., Pałys A., Sobiesiak K., Budzisz E. Biotechnologiczne aspekty syntezy penicylin. Biotechnologiczne aspekty syntezy penicylin.Farmacja Pol. 2011 T. 67 nr 3 s. 168-175.
 41. Kupcewicz B., Michalska E., Budzisz E. Ocena zawartości witaminy C i rutyny w wybranych suplementach diety. Bromat. Chem. Toksykol. 2011 T. 44 nr 1 s. 72-76.
 42. Pater A., Odrowąż-Sypniewska G., Stefańska A., Senterkiewicz L., Szternel Ł., Kupcewicz B. Activity of tartrate resistant phosphatase 5b - a novel marker of bone resorption in children and adolescents from Bydgoszcz and surrounding areas. Med. Biol. Sci. 2010 T. 24 nr 4 s. 47-51.
 43. Kupcewicz B., Grazul M., Lorenz I.-P., Mayer P., Budzisz. E. The synthesis, spectroscopic properties and X-ray structure of Zn(II) complexes with amino derivatives of chromone. Polyhedron 2011 Vol. 30 s. 1177-1184.
 44. Mieszkowski J., Pałys A., Budzisz E. Kwercetyna - struktura, funkcje, zastosowanie kliniczne. Farmacja Pol. 2011 T. 67 nr 1 s. 18-23.
 45. Sobiesiak M., Sobiesiak K., Mrozek A., Mayer P., Lorenz I.-P., Różalski M., Krajewska U., Budzisz E. Synthesis, X-ray structures, electrochemical properties and cytotoxic effects of Co(II) complexes. Inorg. Chim. Acta 2010 Vol. 363 s. 2171-2179.
 46. Richert M., Budzisz E. Kompleksy rutenu w terapii antynowotworowej. Wiad. Chem. 2010 Vol. 64 nr 5-6 s. 357-387.
 47. Pater A., Odrowąż-Sypniewska G., Senterkiewicz Lilla, Stefańska Anna, Kupcewicz B. Bone turnover markers in healthy children and adolescents from Bydgoszcz and surrounding area. Med. Biol. Sci. 2010 T. 24 nr 3 s. 27-32.
 48. Stanek M., Kupcewicz B., Dąbrowski J., Janicki B. Estimation of fat content and fatty acids profile in the meat of spiny-cheek crayfish (Orconectes limosus Raf.) from the Brda River and the Lake Gopło. J. Centr. Eur. Agric. 2010 Vol. 11 nr 3 s. 297-304.
 49. Sobiesiak M., Lorenz I.-P., Mayer P., Woźniczka M., Kufelnicki A., Krajewska U., Rozalski M., Budzisz E. Synthesis, X-ray structure and cytotoxic effect of nickel(II) complexes with pyrazole ligands. Eur. J. Med. Chem., 2011, Vol. 46, p. 5917-5926.
 50. Grazul M., Budzisz E., Biological activity of metal ions complexes of chromones, coumarins and flavones, Coordin. Chem. Rev. 2009 Vol. 253 s. 2588-2598.
 51. Piszczek P., Richert M., Radtke A., Muzioł T., Wojtczak A. Synthesis of titanium dioxide nanocrystalline layers using hexaprismatic shaped μ-oxo Ti(IV) alkoxo carboxylates as precursors. Polyhedron 2009 Vol. 28 s. 3872-3880.
 52. Sobiesiak M., Budzisz E, Tytuł oryginału: Indukowanie hipoksją, selektywne działanie związków kompleksowych kobaltu(III) na komórki nowotworowe. Wiad. Chem. 2009 Vol. 63 nr 3-4 s. 286-307.
 53. Kupcewicz B., Budzisz. E, Insulinonaśladowcze i przeciwcukrzycowe właściwości związków wanadu. Wiad. Chem. 2009 Vol. 63 nr 1-2 s. 85-106.
 54. Siuda R., Balcerowska G., Kupcewicz B., Lenc L. A Modified Approach to Evaluation of DON Content in Scab-Damaged Ground Wheat by Use of Diffuse Reflectance Spectroscopy , Food Anal. Methods, 2008, DOI
 55. KK. Kara, E. Budzisz, Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza wybranych kompleksów metali z zasadami Schiffa. Farmacja Polska, 64(21), 934-941, 2008.
 56. E. Budzisz, I-P. Lorenz, P. Mayer, P. Paneth, U. Krajewska, M. Rozalski, M. Miernicka, Synthesis, X-ray structure, theoretical calculations and cytotoxic effect of new Pt(II), Pd(II) and Cu(II) complexes with pyrazoles derivatives. NJChem. – doi:10.1039/b808301k
 57. M. Miernicka, A. Szulawska, M. Czyz, I-P. Lorenz, P. Mayer, B. Karwowski, E. Budzisz Cytotoxic effect, differentiation, inhibition of growth and crystal structure of N,N-donor ligand and its palladium(II), platinum(II) and copper(II) complexes, J. Inorg. Biochem. 102, 157-165, 2008.
 58. M. Miernicka, E. Budzisz, Związki galu – szansa dla medycyny XXI wieku. Gallium compounds – chance for medicine XXI centoury. Wiadomości Chemiczne, 61, 11-12, 938-962, 2007.
 59. E. Budzisz, Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu nowotworów skóry, Wiadomości Chemiczne, 61, 733-758, 2007.
 60. M. Ciołkowski, E. Budzisz, Znaczenie antyoksydantów w prewencji i leczeniu wybranych stanów chorobowych, The role of antioxidants in preventions and treatment of choosen disises. Pol. J. Cosmetol. 10(1), 31-49, 2007.
 61. E. Budzisz, M. Malecka B. Keppler V.B. Arion, G.Andrijewski, U. Krajewska, M. Różalski, Synthesis, structure, protolytic properties, alkylating and cytotoxic activity of novel platinum(II) and palladium(II) complexes with pyrazole derived ligands. Eur. J. Inorg.Chem. 3728-3735, 2007.
 62. M. Ciołkowski, E. Budzisz, Kompleksy platyny jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, Wiadomości Chemiczne, 61, 43-60, 2007.
 63. A. Kufelnicki, M. Woźniczka, L. Chęcińska, M. Miernicka, E. Budzisz, Synthesis, structure of novel copper(II) complexes with pyrazole derived ligands and metal-ligand interaction in solution. Polyhedron, 26, 2589-2596, 2007.
 64. Siuda R., Balcerowska G, Kupcewicz B., Sadowski Cz., The dependence of the performance of calibration models on the method of reduction of the effect of multiple scattering of radiation inapplication to determination of deoxynivalenol content in wheat grain damaged with fusariosis., CHEMOMETRICS, Met and App, Institute of Forensic Research Publishers, p.367-373, Kraków 2006
 65. E. Budzisz, Nowe spojrzenie na kompleksy złota jako potencjalne leki przeciwnowotworowe, Pol. J. Cosm., 9(4), 212-221, 2006.
 66. E. Budzisz, D. Orszulak-Michalak, Maria Skłodowska-Curie, Alicja Dorabialska, Zofia Jerzmanowska – wspólna nić historii. Farmacja Polska, 24, 1096-1104, 2006.
 67. M. Małecka, E. Budzisz, 3-[(1-benzyloamino)etylidene]-2H-chromene-2,4(3H)-dione, Acta Cryst. E62, 5058-5060, 2006.
 68. E. Budzisz, M. Malecka, I-P. Lorenz, P. Mayer, R. Kwiecień, P. Paneth, U. Krajewska, M. Rozalski, Synthesis, cytotoxic effect and structure – activity relationship of Pd(II) complexes with coumarin derivatives. Inorg. Chem. 45(24), 9688-9695, 2006.
 69. M. Małecka, E. Budzisz, 3-[α-(2-hydroxyethylamino)benzylidene]-2-methoxy-2,3-dihydro-1,2λ5-benzoxaphosphinine-2,4-dione, Acta Cryst. E62, 4560-4562, 2006.
 70. E. Budzisz, M. Malecka, M. Woźniczka, A. Kufelnicki, Crystal Structure, protolytic properties and alkylating activity of 3-(1-amino-ethylidene)-2-methoxy-2-oxo-2,3-dihydro-2λ5- benzo[e][1,2]oxaphosphinin-4-one, J. Mol. Structure, 753, 113-118, 2005.
 71. Malecka M., Massa W., Budzisz E Crystal and Molecular Structures of Phosphonolactone Derivatives of Chromone Struc. Chem. 16, 401-407, 2005.
 72. Małecka M., Massa W., Harms K., Budzisz E., Crystal Structure of 4-methoxy-2,3-dimethyl-2,4-dihydro[1,2]benzoxa phosphinino[4,3-c]pyrazole-4-oxide and its carboxylic analogues. J. Mol. Structure, 737, 259-265, 2005.
 73. Malecka M., Massa W., Budzisz E., (±)-(4-Oxo-4H-chromen-2-yl)(phenyl) ethyl acetate. Acta Crystallogr Sect. C. 60, 762-764, 2004.
 74. Budzisz E., Krajewska U., Różalski M. Cytotoxic and proapoptotic effects of new Pd(II) and Pt(II)-complexes with 2-ethanimidoyl-2-methoxy-2H-1,2-benzoxaphosphinin-4-ol-2-oxide. Pol. J. Pharmacol. 56, 473-478, 2004.
 75. Budzisz E. Synthesis, reactions and biological activity of phosphorus containing derivatives of chromone and coumarin. Phosphorus, Sulfur and Silicon 179, 2131-2147, 2004.
 76. Budzisz E., Keppler B. K., Giester G., Woźniczka M., Kufelnicki A., Nawrot B.Synthesis, crystal structure and cytotoxicity of novel palladium (II) complex with coumarin derived ligand. Eur. J. of Inorg. Chem. 4412-4419, 2004.
 77. Budzisz E., Krajewska U., Różalski M., Szuławska A., Czyż M., Nawrot B. Biological evaluation of novel Pt(II) and Pd(II) complexes with pyrazole containing lignds. Eur. J. of Pharmacol. 502, 59-65, 2004
 78. Budzisz E., Małecka M., Nawrot B. Synthesis and structure of novel highly substituted pyrazoles and their complexes with Pt(II) and Pd(II) metal ions. Tetrahedron 60, 1749-1759, 2004
 79. Małecka M., Grabowski S., Budzisz E.Crystal and molecular structure of 3-[1-(alkylamino)-ethylidene]-chroman-2,4-dione and 2-methoxy-3-[1-(alkylamino)-ethylidene]-2,3-dihydro-2,4-dioxo-2λ5-benzo[e] [1,2]oxaphosphinane and DFT study of intramolecular H-bonds of related compounds. Chem. Phys. 297, 235-244, 2004
 80. Małecka M., Wanner K. Th., Budzisz E (1R, 3S, 6S)-6-tert-butyl-1-hydroxymethyl-5-methoxy-6-methyl-7-oxa-4-azaspiro[2.5]oct-4-en-8-one and [(1S,1R, 3S,6S)-(6’-tert-butyl-5’-methoxy-6’-methyl-8’-oxo-7’-oxa-4’-azaspiro[2.5]oct-4’-en-1’-yl)hydroxyl methyl]phosphonate.. Act. Crystallogr. Sect. C59, 317-320, 2003.
 81. Budzisz E.Właściwości biologiczne fosfonianowych pochodnych chromonu i kumaryny. Farmcja Polska, 59, 15, 677-683, 2003
 82. Budzisz E., Brzezinska E., Krajewska U., Różalski M. Cytotoxic effects, alkylating properties and molecular modelling of coumarin derivatives and their phosphonic analogues. Eur. J. Med. Chem, 38/6, 597-603, 2003
 83. Budzisz E., Graczyk-Wojciechowska J., Zięba R., Nawrot B. A new series of 2-substituted 3-phosphonic derivatives of chromone. Part II. Synthesis, in vitro alkylating and in vivo antitumor activity. New J. Chem., 26, 1799-1804, 2002
 84. Budzisz E., Nawrot E., Małecka M. Synthesis, antimicrobial and alkylating properties of 3-phosphonic derivatives of chromone. Arch. Pharm. (Weinheim) 334, 381-387, 2001
 85. Małecka M., Budzisz E Investigation on benz[1,2]oxaphosphinane derivatives.. Acta Crystallogr. Sect. C. 57, 929-931 2001
 86. Budzisz E., Pastuszko S. Reaction of dimethyl 2-methyl- and dimethyl 2 phenyl-4-oxo-4H-chromen-3-yl-phosphonate with amines. Tetrahedron 55, 4815-4824, 1999.
 87. Kostka K., Pastuszko S., Kotyński A., Budzisz E. 4-Derivatives coumarin-3- phosphonic acid and esters. Phosphorus, Sulfur and Silicon 134/135, 199-209, 1998.
 88. Budzisz E., Kostka K., Szadowska A., Pakulska W. Synthesis and action on central nervous system of 9,10-dihydropyrrolo[3,4-b][1,4]benzoxazepine derivatives. Acta Pol. Pharm. 51, 45-50, 1994.
 89. Porada M., Budzisz E., Graczyk J., Pakulska W. Synteza i badania farmakologiczne benzoksazafosforyno-4-on i 2-fenylo-10-metylo-3a-trietoksyfosfoniano-1H,2,3,9,10-tetrahydropirolo[3,4-b][1,4]benzoksazepino-1,3,9-trionu. Acta Pol. Pharm. 50, 173-178, 1993.
 90. Kostka K., Budzisz E. The reaction of 9,10-dihydropyrrolo[3,4-b] [1,4]benzoxazepines with phosphoric nucleophilic reagents. Phosphorus, Sulfur and Silicon 69, 219-230, 1992.
 91. Kostka K., Budzisz E., The synthesis and reactions of 9,10-dihydropyrrolo[3,4 b][1,4]benzoxazepine derivatives with amines. Pol. J. Chem., 65, 889-897, 1991.
 92. Kostka K., Budzisz E., Synthesis of new compounds – derivatives of 9,10-dihydropyrrolo[3,4-b][1,4] benzoxazepinane. Pol. J. Chem., 63, 425-429, 1989.

Lista komunikatów zjazdowych z ostatnich lat:

 1. Kupcewicz B., Ledziński Ł., Walkowiak A. Dwuwymiarowa spektroskopia korelacyjna w zakresie podczerwieni jako narzędzie analizy i oceny jakości ekstraktu z Ginkgo Biloba. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017. A. Czopek, K. Więckowski, M. Starek, G. Chłoń-Rzepa, J. Rojowski. Kraków : Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 2017 s. 200.
 2. Kupcewicz B., Małecka M. , Wnuk K. Jakościowa i ilościowa analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w strukturze krystalicznej inhibitorów PARP w odniesieniu do ich aktywności farmakologicznej. (s. 1010.) 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe.
 3. Walkowiak A., Ledziński Ł., Kupcewicz B. Metody Fingerprinting, spektroskopia korelacyjna oraz chemometria jako alternatywa tradycyjnych metod kontroli jakości preparatów roślinnych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe. s. 540.
 4. Kocemba J., Buciński A., Kupcewicz B. Ocena jakości suplementów diety zawierających w składzie ekstrakt z liści miłorzębu japońskiego na podstawie dostępności farmaceutycznej i aktywności antyoksydacyjnej. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe. s. 1136.
 5. Zapadka M., Dekowski P. , Kupcewicz B. Opracowanie algorytmu wspomagającego interpretacje deskryptorów 3D w badaniach modelowania molekularnego. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe. s. 1034.
 6. Fajkiel A., Wnuk K., Kupcewicz B. Wykorzystanie analizy powierzchni Hirshfelda do badania zależności aktywności farmakologicznej wybranych leków od struktury. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe. s. 1135.
 7. Balcerowska-Czerniak G., Kupcewicz B., Trzcinski M., Hiller T., Naparty M. , Dittmar-Wituski A., Bukaluk A. Wykorzystanie metody SQPCA w analizie ilościowej na podstawie danych spektroskopowych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 17-21.09.2017, Wrocław. Materiały zjazdowe.
 8. Ronowicz J., Gruchot J. Wykorzystanie techniki ATR-FTIR w ocenie trwałości fizykochemicznej wybranych glikokortykosteroidów w fazie stałej. XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017. A. Czopek, K. Więckowski, M. Starek, G. Chłoń-Rzepa, J. Rojowski. Kraków : Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 2017 s. 208.
 9. Fajkiel A., Zapadka M., Kupcewicz B. Badanie zależności struktura-aktywność wybranych leków na podstawie analizy powierzchni Hirshfelda. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego P. Filipczak, P. Stasiewicz. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017 s. 51. Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Stegna, 2017.04.05 Książka abstraktów.
 10. Walkowiak A., Ledziński Ł., Balcerowska-Czerniak G. Kupcewicz B. Zastosowanie spektroskopii w zakresie podczerwieni i różnych metod chemometrycznych w celu wykrywania zafałszowań suplementów zawierających ekstrakt Ginkgo biloba. Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego P. Filipczak, P. Stasiewicz. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017 s. 47. Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Chemicznego: Stegna, 2017.04.05 Książka abstraktów.
 11. Fajkiel A., Zapadka M., Kupcewicz B. Oddziaływania w strukturze krystalicznej związku a jego aktywność biologiczna na przykładzie wybranych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego [B.m.]: [b.w.], 2016 s. 69.
 12. Pruska M., Zapadka M., Kupcewicz B., Małecka M. . Badania strukturalne pochodnych 2`-hydroksychalkonu. 58 Konwersatorium Krystalograficzne: Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego M. Wołcyrz, M. Daszkiewicz, M. Kucharska. Wrocław: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław, Komitet Krystalografii PAN s. 79.
 13. Pasternak B., Budzisz E., Sobiesiak M. Copper(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes with thiosemicarbazone evidenced by electrospray ionization mass spectrometry. 5th Conference of Polish Mass Spectrometry Society [B.m.]: [b.w.], 2016. s. 56. Polish Mass Spectrometry Society, Faculty of Chemistry, University of Wrocław: Sobótka, 2016.09.26 Program and abstracts.
 14. Stefański T., Mikstacka R., Kurczab R., Dutkiewicz Z., Cichocki M., Kucińska M., Murias M., Zielińska-Przyjemska M., Gielara-Korzańska A., Sobiak S. Design, synthesis and biological evaluation of novel combretastatin A-4 derivatives as microtubule targeting agents. 17th Tetrahedron Symposium: Challenges in Biological, Bioorganic, Organic & Medicinal Chemistry [B.m.]: [b.w.], 2016 [P3.091]. Elsevier : Sitges (near Barcelona), 2016.06.28
 15. Zapadka M., Kaczmarek M., Kupcewicz Bogumiła, Kokotkiewicz A., Łuczkiewicz M., Buciński A. Modelowanie zależności struktura-retencja flawonoidów z wykorzystaniem regresji wielokrotnej oraz metody CoMFA. Materiały Konferencji "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 17-18 IX 2015. [B.m., 2015] s. 96.
 16. Fajkiel A., Kocemba J., Ledziński Ł., Tomaszewski P., Kupcewicz B. Klasyfikacja i ocena jakości miodów pszczelich w oparciu o widma FTIR-ATR, obrazy fluorescencyjne i chromatogramy fingerprint w połączeniu z analizą PARAFAC i PLS-DA. Materiały Konferencji "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 17-18 IX 2015. [B.m., 2015] s. 76.
 17. Walkowiak A., Osowska M., Otręba M., Kupcewicz B. Wykorzystanie widm FTIR-ATR, chromatogramów oraz metod chemometrycznych do przewidywania aktywności antyoksydacyjnej i oceny jakości leków, suplementów diety i produktów pochodzenia roślinnego. Materiały Konferencji "Współczesna analityka farmaceutyczna i biomedyczna w ochronie zdrowia". Poznań, 17-18 IX 2015. [B.m., 2015] s. 100.
 18. Siemińska E., Liebert A., Kupcewicz B. Aktywność antyoksydacyjna powszechnie stosowanych preparatów roślinnych o działaniu moczopędnym. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w przemyśle". Poznań, 18 IV 2015. Książka abstraktów. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2015 s. 34-35.
 19. Walkowiak A., Osowska M., Otręba M., Kupcewicz B. Aktywność antyoksydacyjna, chromatogram fingerprint czy widmo w zakresie podczerwieni, czyli jak szybko ocenić jakość preparatu roślinnego. W: I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w przemyśle". Poznań, 18 IV 2015. Książka abstraktów. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2015 s. 23-24.
 20. Ledziński Ł., Fajkiel A., Kocemba J., Kupcewicz B. Wykorzystanie chemicznych odcisków palca i aktywności antyoksydacyjnej w ocenie pochodzenia i jakości polskich miodów. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w przemyśle". Poznań, 18 IV 2015. Książka abstraktów. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2015 s. 11-12.
 21. Ostrowski Ł., Ledziński Ł., Kupcewicz B. Nowe związki organiczne emitujące podwójną oraz białą fluorescencję. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w przemyśle". Poznań, 18 IV 2015. Książka abstraktów. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2015 s. 19-20.
 22. Liebert A., Siemińska E., Kupcewicz B. Widma FTIR-ATR jako podstawa wyznaczania aktywności antyoksydacyjnej leków i suplementów diety zawierających witaminę C i rutynę z wykorzystaniem metody PLS. I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Farmacja w przemyśle". Poznań, 18 IV 2015. Książka abstraktów. Poznań: Wydaw. Nauk. UM, 2015 s. 13-14.
 23. Liebert A., Siemińska E., Kupcewicz B. Biochemical parameters as indicators of inflammation severity in treatment of Crohn's disease. XX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. V International Students` Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 9-11 IV 2015. Book of abstracts. Wrocław: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015 s. 75.
 24. Siemińska E., Liebert A., Kupcewicz B. Characterization of dietary suplements and herbal teas containing horsetail and nettle as a source of antioxidants. W: XX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. V International Students` Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 9-11 IV 2015. Book of abstracts. Wrocław: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015 s. 35.
 25. Ledziński Ł., Fajkiel A., Kocemba J., Kupcewicz B. Characteriaztion and classification of honey based on fluorescence spectra coupled with multivariate analysis (PARAFAC, PLS and DA). W: XX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. V International Students` Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 9-11 IV 2015. Book of abstracts. Wrocław: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015 s. 30.
 26. Fajkiel A., Kocemba J., Ledziński Ł., Kupcewicz B. Quantitative analysis of antioxidant activity and authentication of botanical origin of honey based on mid-IR spectra and chemometric methods. W: XX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. V International Students` Conference of Young Medical Researchers. Wrocław, 9-11 IV 2015. Book of abstracts. Wrocław: Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 2015 s. 29.
 27. Zapadka M., Matusiak M., Kupcewicz B. Chemometryczna analiza zależności struktura-aktywność cytotoksyczna pochodnych 2'-hydroksychalkonu i flawanu. Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]
 28. Richert M., Walczyk M., Biniak S., Cieślak M. J., Kaźmierczak-Barańska J., Królewska K. Właściwości fizykochemiczne związków kompleksowych Au(III/I) i Ru(III/II) z ligandami P-, N-, S- donorowymi o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]
 29. Ledziński Ł., Fajkiel A., Kupcewicz B. Wykorzystanie nieselektywnych sygnałów analitycznych (widm ATR-FTIR i obrazów fluorescencyjnych) oraz metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji miodów pszczelich. Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]
 30. Ronowicz J., Budzisz E. Zastosowanie spektroskopii Ramana oraz wybranych metod chemometrycznych w identyfikacji składu produktów leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]
 31. Sobiesiak M., Cieślak M., Kaźmierczak-Barańska J., Królewska K., Muzioł T., Budzisz E. Związki kompleksowe Co(II), Ni(II) i Cu(II) z pochodnymi pirazolu o potencjalnej aktywności cytotoksycznej. Konferencja naukowa "Nowoczesne techniki badawcze stosowane w analizie farmaceutycznej i biomedycznej". 30-lecie powołania Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bydgoszcz, 10-12 IX 2014. [B.m., 2014]
 32. Budzisz E., Pastuszko A., Kupcewicz B. Synthesis and fluorescent properties of arene-ruthenium(II) complexes. J. Biol. Inorg. Chem. 2014 Vol. 19 suppl. 2 s. S787-S788. 12th European Biological Inorganic Chemistry Conference. Zurich, Switzerland, 24-28 VIII 2014.
 33. Kupcewicz B., Mucha P., Ostrowski Ł., Kłobukowski M., Budzisz E.: Solvent- and wavelength-dependent fluorescent properties of chromone derivatives complexes with Cu(II), Zn(II) and Ru(II). Acta Int. Symp. Metal Complexes 2014 Vol. 4 s. 117-118. ISMEC2014 International Symposium on Metal Complexes. Pavia, 8-12 VI 2014. Symposium Edition: XXV.
 34. Richert M., Walczyk M., Biniak S., Muzioł T., Cieślak M. J., Kaźmierczak-Barańska J., Królewska K.: Biological activity and physicochemical properties of fac and mer Ru(III) triphenylphosphine complexes with benzothiazole derivatives as co-ligand. Acta Int. Symp. Metal Complexes 2014 Vol. 4 s. 172-173. ISMEC2014 International Symposium on Metal Complexes. Pavia, 8-12 VI 2014. Symposium Edition: XXV.
 35. Wandas J., Kupcewicz B. A comparison of different methods for assessing free radical scavenging activity and reducing power of selected phytopharmaceuticals. The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wrocław, 30 V 2014. Wrocław: UM, 2014 s. 125.
 36. Polak A., Pogoda K., Kupcewicz B. Determination of thymoquinone in Nigella sativa L. seeds, oil and dietary supplements and their antiradical and antioxidant activity. The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wrocław, 30 V 2014. Wrocław: UM, 2014 s. 101.
 37. Zapadka M., Matusiak M., Kupcewicz B. Multivariate modeling of quantitative relationships between structure and different pharmacological activity of natural flavonoids. The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wrocław, 30 V 2014. Wrocław: UM, 2014 s. 132.
 38. Pogoda K., Polak A., Kupcewicz B. Resveratrol in dietary supplements - chromatographic and spectrofluorimetric analysis and free radical scavenging activity. The International Young Scientists Symposium "Plants in pharmacy & nutrition 2014". Wrocław, 30 V 2014. Wrocław: UM, 2014 s. 100.
 39. Zapadka M., Kupcewicz B. Analiza zależności między aktywnością antyoksydacyjną flawonoidów a ich strukturą z wykorzystaniem metod obliczeniowych. IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 28-30 III 2014. Zeszyt abstraktów. Red. G. Górniak. Toruń: UMK, 2014 s. 191.
 40. Siemińska E., Liebert A., Kupcewicz B. Chemometryczna analiza porównawcza preparatów skrzypu polnego pod kątem zawartości substancji bioaktywnych i aktywności antyoksydacyjnej. IV Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. Toruń, 28-30 III 2014. Zeszyt abstraktów. Red. G. Górniak. Toruń: UMK, 2014 s. 61.
 41. Liebert A., Siemińska E., Kupcewicz B. Porównawcza analiza ilościowa, ocena aktywności antyoksydacyjnej interakcji rutyny i witaminy C w suplementach diety. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Suplementy diety pod lupą farmaceuty". Białystok, 14 XII 2013. Książka abstraktów. [Białystok, 2013] s. 25.
 42. Ostrowski Ł., Karolak N., Kłobukowski M., Osowska M., Otręba M., Kupcewicz Bogumiła: Analiza ilościowa oraz ocena aktywności przeciwutleniającej suplementów diety zawierających koenzym Q10. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Suplementy diety pod lupą farmaceuty". Białystok, 14 XII 2013. Książka abstraktów. [Białystok, 2013] s. 27.
 43. Błaż J., Liebert A., Kupcewicz B. Przewidywanie aktywności antyoksydacyjnej leków i suplementów diety na podstawie widm FTIR-ATR z wykorzystaniem kalibracji wielowymiarowej. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Suplementy diety pod lupą farmaceuty". Białystok, 14 XII 2013. Książka abstraktów. [Białystok, 2013] s. 15.
 44. Liebert A., Kupcewicz B., Kłopocka M. Analiza wybranych parametrów morfologii krwi pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczonych adalimumabem. II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych. Rzeszów, 6 XII 2013. Książka streszczeń. [B.m., 2013] s. 138-139.
 45. Siemińska E., Liebert A., Kupcewicz B. Ocena właściwości przeciwutleniających leków i suplementów diety zawierających rutynę i witaminę C. II Ogólnopolska Konferencja Medycznych Studenckich Kół Naukowych. Rzeszów, 6 XII 2013. Książka streszczeń. [B.m., 2013] s. 105-106.
 46. Bilski P., Ronowicz J., Kupcewicz B., Krysiński J. Optymalizacja chromatograficznej (RP-HPLC) metody oznaczania cyprofloksacyny i hydrokortyzonu w kroplach do uszu. XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja-nauka-społeczeństwo. Białystok, 18-21 IX 2013. Streszczenia-abstracts. Białystok: [B.m.], 2013 s. 318.
 47. Kupcewicz Bogumiła, Ronowicz Joanna: Ocena właściwości przeciwutleniających wybranych leków i suplementów diety zawierających ekstrakty roślinne. XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja-nauka-społeczeństwo. Białystok, 18-21 IX 2013. Streszczenia-abstracts. Białystok: [B.m.], 2013 s. 352.
 48. Ronowicz Joanna, Kupcewicz Bogumiła, Pałkowski Łukasz, Krysiński Jerzy: Optymalizacja składu recepturowego postaci leku z wykorzystaniem narzędzi planowania doswiadczeń. XII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja-nauka-społeczeństwo. Białystok, 18-21 IX 2013. Streszczenia-abstracts. Białystok: [B.m.], 2013 s. 225.
 49. Pastuszko A., Kupcewicz B., Czyz M., Małecka M., Budzisz E. Cytotoxic activity of novel half-sandwich organoruthenium(II) complexes. XII International Symposium on Inorganic Biochemistry. Collaboration and Beyond. Wrocław, Poland, 28 VIII-1 IX 2013. Book of abstracts. [B.m., 2013] s. 56.
 50. Sobiesiak M., Muzioł T., Różalski M., Kupcewicz B., Budzisz E. Copper(II) complexes with pyrazole ligands. Synthesis, characterization and cytotoxic activity. XII International Symposium on Inorganic Biochemistry. Collaboration and Beyond. Wrocław, Poland, 28 VIII-1 IX 2013. Book of abstracts. [B.m., 2013] s. 70.
 51. Richert M., Walczyk M., Biniak S., Cieślak M. J., Kaźmierczak-Barańska J., Królewska K.: Preparation and investigation of the biologically active systems with potential anticanceractivity, containing Pand N,N donor Ru(III) complexes deposited on functionalized multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). XII International Symposium on Inorganic Biochemistry. Collaboration and Beyond. Wrocław, Poland, 28 VIII-1 IX 2013. Book of abstracts. [B.m., 2013] s. 87.
 52. Ronowicz J., Pałkowski Ł., Kupcewicz B., Krysiński J. Wykorzystanie metodyki Design of Experiments w opracowaniu i optymalizacji składu zawiesiny zawierającej węgiel aktywny. Konferencja Naukowa "Modyfikacje technologiczne w aspekcie zwiększania skuteczności terapeutycznej". Wrocław, 25 IV 2013. Streszczenia. [Wrocław, 2013] s. 35.
 53. Piekuś Natalia, Badura Anna, Balcerowska-Czerniak G., Kupcewicz Bogumiła: Wykorzystanie HPLC, FT-IR oraz wybranych technik kalibracji danych do analizy zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających ibuprofen. Chemometria metody i zastosowania. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zrozumieć podstawy metod chemometrycznych". Zakopane, 18-21 X 2012. Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2012 s. 84-85.
 54. Ronowicz Joanna, Kupcewicz Bogumiła, Budzisz Elżbieta: Ocena zawartości frakcji polifenolowej oraz aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z Camellia sinensis z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych. Chemometria metody i zastosowania. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zrozumieć podstawy metod chemometrycznych". Zakopane, 18-21 X 2012. Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2012 s. 86-87.
 55. Kupcewicz Bogumiła, Różalski M., Balcerowska-Czerniak G., Paneth P.: Ocena zależności cytotoksyczności izomerów E, z 3-arylidenoflawanonów i 3-arylidenochromanonów od struktury z wykorzystaniem wybranych metod chemometrycznych. Chemometria metody i zastosowania. V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zrozumieć podstawy metod chemometrycznych". Zakopane, 18-21 X 2012. Kraków: Wydaw. Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2012 s. 75-76.
 56. Kupcewicz B, Ronowicz J., Bojarska A, Brdak A., Budzisz E. Fitochemiczna analiza porównawcza preparatów farmaceutycznych zawierających wyciąg z nasion soi z wykorzystaniem wielowymiarowych technik eksploracyjnych. Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych. Lublin, 2012 s. 30.
 57. Ronowicz J., Kupcewicz B., Budzisz E. Tytuł oryginału: Chemometryczna analiza porównawcza aktywności antyoksydacyjnej preparatów farmaceutycznych zawierających wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego ginkgo biloba.Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych. Lublin, 2012 s. 61.
 58. Kupcewicz B., Kaczmarek-Kędziera A., Lux K., Budzisz E. Synthesis, photophysical properties and DFT calculation of bright-blue luminescent of Zn(II) complex with 7-amino-2-methylchromone. Acta Int. Symp. Metal Complexes 2012 Vol. 2 s. 218-219. ISMEC2012 International Symposium on Metal Complexes. Lisbon, 18-22 VI 2012.
 59. Richert M., Muzioł T., Kaczmarek P., Kubiak M., Cieślak M. J., Kaźmierczak-Barańska J., Królewska K., Budzisz E. Synthesis, structure and physicochemical properties of Ru(III/II) and Au(III/I) phosphine complexes with pyrazole-based ligands. - Acta Int. Symp. Metal Complexes 2012 Vol. 2 s. 340-341. ISMEC2012 International Symposium on Metal Complexes. Lisbon, 18-22 VI 2012.
 60. Ronowicz Joanna, Kupcewicz Bogumiła, Mydłowska J., Budzisz Elżbieta: Wykorzystanie metod data mining do ekstracji informacji o profilach zanieczyszczeń preparatów kwasu acetylosalicylowego w oparciu o dane spektroskopowe i chromatograficzne. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej. Gdańsk, 15-16 IX 2011. Gdańsk: GUM, 2011 s. 53.
 61. Kupcewicz Bogumiła, Ronowicz Joanna, Balcerowska-Czerniak G., Piekuś N., Budzisz Elżbieta: Profilowanie zanieczyszczeń produktów leczniczych zawierających ibuprofen z wykorzystaniem HPLC, FT-IR oraz wielowymiarowych technik eksploracji danych. W: Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. Ocena jakości preparatów farmaceutycznych z uwzględnieniem metod badania w fazie stałej. Gdańsk, 15-16 IX 2011. Gdańsk: GUM, 2011 s. 52.
 62. Kupcewicz Bogumiła, Sobiesiak Krzysztof, Paneth P., Budzisz Elżbieta: Fluorescence and electrochemical properties and cytotoxic activities of spiropyrazolines derivatives. W: 5th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands in coordination chemistry, metal-organic chemistry, bioinorganic chemistry, materials & catalysis. Granada, Spain, 4-8 IX 2011. [B.m., 2011] s. 175.
 63. Sobiesiak M., Lorenz I.-P., Budzisz E., Synthesis, characterization and cytotoxic effect of Ni(II) complexes with pyrazole-containing ligands. XI International Symposium on Inorganic Biochemistry. Challenge for all Generations. Kudowa Zdrój, Poland, 4-8 IX 2010. Book of abstracts. [B.m., 2010] s. 86.
 64. Sobiesiak K., Krzesiek J., Małecka M., Budzisz E., Lipophilicity determination of coumarin derivatives by reversed phase thin layer chromatography and miscellaneous calculation methods. XI International Symposium on Inorganic Biochemistry. Challenge for all Generations. Kudowa Zdrój, Poland, 4-8 IX 2010. Book of abstracts. [B.m., 2010] s. 85.
 65. Kupcewicz B., Modranka R., Sobiesiak K., Budzisz E., Antioxidant activity of copper(II) complexes with pyrazoles ligands. XI International Symposium on Inorganic Biochemistry. Challenge for all Generations. Kudowa Zdrój, Poland, 4-8 IX 2010. Book of abstracts. [B.m., 2010] s. 48.
 66. Kupcewicz B., Walasek A., Ronowicz J., Budzisz E., Wykorzystanie HPLC-DAD i FT-IR oraz metod chemometrycznych do profilowania zanieczyszczeń preparatów simwastatyny. Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych. Poznań 17-18 VI 2010. [Poznań, 2010] s. 52.
 67. Sobiesiak K., Sobiesiak M., Mikroekstracja do fazy stałej, jako technika przygotowania próbki w analizie lotnych związków organicznych w preparatach farmaceutycznych metodą GC/MS. Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych. Poznań 17-18 VI 2010. [Poznań, 2010] s. 53.
 68. Kupcewicz B., Grazul M., Lorenz I.-P., Budzisz. E., Synthesis, X-ray structure and studies of Zn(II) complexes with aminochromones derivatives in solution. 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference. EUROBIC 10. Thessaloniki, Greece, 22-26 VI 2010. Abstracts. [B. m., 2010] PO-030.
 69. Kupcewicz B., Ciłkowski M., Budzisz. E., Potentiometric, 1HNMR and UV spectroscopic determination of acid dissociation constants (pKa) of new pyrazole derivatives. 10th European Biological Inorganic Chemistry Conference. EUROBIC 10. Thessaloniki, Greece, 22-26 VI 2010. Abstracts. [B. m., 2010] PO-137.
 70. Kupcewicz B., Rychlicka M., Buciński A, Wierzbicka E., Szczepańska J., Development and validation of dissolution profiles with HPLC analysis for isoflavones pharmaceutical products and diet supplements. 19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis PBA 2008. Gdańsk, Poland 8-12 IV 2008. Abstract Book. [B.m., 2008] s. 372.
 71. E. Budzisz, I-P. Lorenz, P. Mayer, A. Jozwiak, Sythesis, X-ray Structure of new Pt(II), Pd(II) and Cu(II) complexes with 5-amino-8-methylchromone. 9th European Biological Inorganic Chemistry Conference, Wrocław, Poland, 2-6 September 2008, p142.
 72. M. Miernicka, E. Budzisz, P. Mayer, I-P. Lorenz, Synthesis, X-ray structure and cytotoxic activity of 5-(2-hydroxyphenyl)-3-methyl-1-thiobenzoyl-pyrazol-4-carboxylic acid methyl ester and its complexes with Pt(II), Pd(II) and Cu(II) ions. Garmisch Partenkirchen Niemcy 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, 24-28 August, 2008, p157.
 73. B. Kupcewicz, M. Ciolkowski, I-P. Lorenz, P. Mayer, E. Budzisz, Synthesis, structure of 1H-(2’-pyrimidyl)-3-phenyl-5-hydroxypyrazole with Cu(II) and Co(II) ions. Garmisch Partenkirchen Niemcy 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, 24-28 August, 2008, p94.
 74. M. Sobiesiak, E. Budzisz, A. Mrozek, Synthesis and characterization of Co(II), Ni(II), Cu(II) complexes with 2-(1H-pyrazol-1-yl)-1,3-benzothiazole ligands. Garmisch Partenkirchen Niemcy 4th EuCheMS Conference on Nitrogen Ligands, 24-28 August, 2008, p187.
 75. E. Budzisz, A. Jozwiak, I-P. Lorenz, B. Zajac, System 8-metylo-5-amino-4H-benzopran-4-on jako czynnik kompleksujacy jony miedzi(II). VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, Łódź, 10-12 kwietnia 2008, p 156.
 76. K. Malinowska, J. Kędziora, E. Gałecka, M. Miernicka, E. Budzisz Pro- and antioxidant activity of Cu(II) complexes with pyrazole derivate ligands, Drugs of the Future, vol. 32, Suppl. A, pp107-108, July 8-11, Abstracts from the 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium, Istanbul, Turkey, 2007.
 77. Kupcewicz B., Sobiesiak M., Oznaczanie wybranych izoflawonów metodą HPLC w preparatach przeznaczonych dla kobiet w okresie menopauzy, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 25-28 września 2007, Katowice
 78. Sobiesiak K., Sobiesiak M., Wykorzystanie GC do określania składu enancjomerycznego wybranych surowców i preparatów farmaceutycznych zawierających mentol, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 25-28 września 2007, Katowice
 79. M. Ciolkowski, M. Miernicka, K. Malinowska, J. Kedziora, U. Krajewska, M. Rozalski, I-P. Lorenz, A. Kufelnicki, E. Budzisz, Synthesis, cytotoxic effect, pro- and antioxidant properties of Cu-complexes with N-N-donor ligands Wrocław, II European Conference on Chemistry for Life Science, wrzesień, 04-08, 2007, p148.
 80. M. Różalski, U. Krajewska, M. Małecka, M. Woźniczka, A. Kufelnicki, E. Budzisz Crystal structure and biological properties of Pd(II) and Pt(II)-complexes with phosphonic analogue of coumarin, International Symposium on Phosphorus Chemistry Directed Towards Biology, 25 years later, październik, 15, 2005, 52.
 81. E. Budzisz, M. Małecka, L. Chęcińska, A. Szuławska, M. Czyż, Cytoyoxic effect, differntiation, inhibition of growth and crystal structure of a novel synthesised ligand and its palladium(II) and platinum(II) complexes Xth International Symposium on Bioinorganic Chemistry, Challenge for a new generation, Szklarska Poręba, wrzesień, 20-25, 2005, 52.
 82. Sobiesiak K., Jagodzińska S., Skowronek M., Wykorzystanie GC do oznaczania mentolu w preparatach farmaceutycznych, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, 3-7 lipca 2005, Toruń
 83. M. Małecka, E. Budzisz The Crystal and molecular structures of new biological active ligand and its Pd (II) complex, 47 Polish Crystallographic Meeting, Wrocław, 30.06 – 01.07, 2005, B-4.
 84. M. Małecka., E. Budzisz, The crystal and molecular structures of (±)-(4-oxo-4H-chromen-2-yl)-phenylmethyl acetate and (±)-1-Hydroxy-1-phenyl-1,3-dihydro-1λ5-2,1-oxaphospholo[4,5-b]-4H-1-benzopyran-4-one. 46th Polish Crystallographic Meeting, 24-25 czerwca, 2004, Wrocław.
 85. Budzisz E., Małecka M., Krajewska U., Różalski M., Szuławska A., Czyż M., Nawrot B. Synthesis and biological evaluation of novel Pt(II) and Pd(II) complexes with highly substituted pyrazole containing ligands. - IX International Symposium on Inorganic Biochemistry, wrzesień 4-7, 2003, Szklarska Poręba.
 86. Budzisz E., Ochocki J., Krajewska U., Różalski M., Małecka M., Nawrot B. Synthesis and biological evaluation of novel Pt(II) and Pd(II) complexes with ligands containing coumarine derivatives - IX International Symposium on Inorganic Biochemistry, wrzesien 4-7, 2003, Szklarska Poręba.
 87. Małecka M., Chęcińska L., Budzisz E., The crystal and molecular structure of 2-(1±)acetoxybenzyl)-3-(dimethoxy-phosphoryl)-4-oxo-6-methyl-4h-chromene. 45rd Polish Crystallographic Meeting, 27-28, czerwca 2003, Wrocław.
 88. Budzisz E., Ochocki J., Różalski M., Krajewska U., Wierzbicki R., Synthesis, cytotoxic effect and alkylating activity of new Pt(II) and Pd(II) complexes with pyrazole containing ligands, International Symposium on Promotion of International Cooperation in Estern and Southern Europe in the Field of Medicinal Biotechnology, October, str. 12-15, 2002, Łódź.
 89. Małecka M., Budzisz E., Wanner K. Th., X-ray structure of the 6-tert-butyl-5-methoxy-6-methyl-7-oxa-4-aza-spiro[2,5]oct-4-en-8-one and their aminophosphonic analog. XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Sympozjum Sekcji Krystalochemii, 6-7 September 2002 Kraków-Mogilany.
 90. Małecka M., Budzisz E., Wanner K. Th., X-ray structure of the 6-tert-butyl-5 methoxy-6-methyl-7-oxa-4-aza-spiro[2.5]oct-4-en-8-one and their aminophospho-nic analog. 44rd Polish Crystallographic Meeting, 27-28, czerwca 2002, Wrocław.
 91. Małecka M., Budzisz E., X-ray structure investigation on benz[1,2]oxaphosphinane derivatives. XIth Sympozjum on Organic Crystal Chemistry, 20-24 sierpnia 2001, Poznań-Rydzyna, Poland.
 92. Małecka M., Olszak T., Rybarczyk-Pirek A., Budzisz E. X-ray structure investigation on products of reaction 3-phosphonic derivatives of chromone with N methylhydrazine – 43rd Polish Crystallographic Meeting, 28-29 czerwca, 2001 Wrocław.
 93. Budzisz E., Synteza i reakcje dimetylo 2-metylo-4 okso-4H-chromeno-3-ylo-fosfonianu z metylohydrazyną. Materiały Zjazdowe str. 97, S 3/S9 P30, wrzesień 2000, Łódź.
 94. Domagała M., Budzisz E., Synteza i reakcje 3-fosfonowych pochodnych benzo-γ-pironu II Sesja posterowa Tematów Prac Dyplomowych Środowiska Chemików Łódzkich, 22 czerwca 1999, 63, Łódź.
 95. Budzisz E. Otrzymywanie 3-fosfonowych pochodnych benzo-γ-pironu- Materiały Zjazdowe, str.338, S16 P4, wrzesień 1998, Wrocław.
 96. Pakulska W., Szadowska A., Budzisz E. Badania wpływu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) nowych pochodnych 9,10-dihydropirolo[3,4 b][1,4]benzoksazepiny. Materiały Zjazdowe P.T. Farm., 23-24 października 1992 r., str.144 D-20 Warszawa.
 97. Budzisz E., Kostka K. Synteza i reakcje biologicznie aktywnych 9,10 dihydropirolo[3,4-b][1,4]benzoksazepin. Materiały Zjazdowe PTCh i SITPChem. 9-12 września 1992 r., str 132 K-17, Białystok.
 98. Kostka K., Budzisz E. Synteza, przemiany i aktywność biologiczna niektórych pirolo[3,4-b][1,4]benzoksazepin. I Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, grudzień 1991, Sochaczew.
 99. Kostka K., Budzisz E. The reactions of the 9,10-dihydropyrrolo[3,4-b] [1,4]bezoxazepines with the phosphorus nucleophilic reagents. Materiały Zjazdowe PTCh i SITPChem, 05-08 września 1990, str. 212 (Szczecin).
 100. Kostka K., Budzisz E. Reakcje pirolobenazoksazepin z odczynnikami nukleofilowymi. Materiały Zjazdowe PTCh i SITPChem, 14-17 września 1988, str. 78 (Łódź).
 101. Kostka K., Budzisz E. Reactions of [o-hydroxyphenyl)(4-nitrophenyl)-amino] methylphosphonic acids dialkyl ester with 2,3-dichloromaleimides, Materiały Zjazdowe PTCh i SITPChem, 19-22 września 1984, str. 223 (Kielce).