Katedra i Zakład Chemii Leków
Katedra i Zakład Chemii Leków

prof. dr hab. n. farm.
Michał Marszałł

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
parter, pok. 10, 12, 14, 15, 18

tel. 52 585-35-32
tel. 52 585-35-33
tel. 52 585-34-84
fax 52 585-35-29


Sekretariat:

mgr inż. Natalia Pikosz
parter, pok. 18
tel. 52 585-35-32

Katedra i Zakład Chemii Leków

Pracownicy:

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Leków:

 • prof. dr hab. n. farm. Michał Marszałł
  e-mail: mmars@cm.umk.pl, pok. 18a

Adiunkci:

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

 • mgr inż. technol. chem. Anna Proszowska - specjalista inżynieryjno-techniczny
  e-mail: annaproszowska@cm.umk.pl, wew. 34-84, pok. 14
 • Anna Poreda - starszy technik, e-mail: a.poreda@cm.umk.pl, wew. 37-85, pok. 15

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr farm. Adam Sikora




Działalność dydaktyczna:

Celem kształcenia oraz tematyką wykładów i ćwiczeń z przedmiotu Chemia Leków jest omówienie i nauczenie studentów III roku kierunku farmacja podstawowych preparatów (leków) stosowanych w farmakoterapii i przedstawionych w układzie anatomiczno-terapeutyczno-chemicznym (ATC) z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej i nazw synonimowych. Chemia Leków zajmuje się również zależnością struktury chemicznej a działaniem leków, przydatnością terapeutyczną leków, głównie w aspekcie biochemicznego mechanizmu ich działania, dróg podania, dystrybucji w ustroju, biotransformacji i wynikającymi z tego efektami niepożądanymi i toksycznymi. Chemia Leków zajmuje się także analityczną kontrolą jakości leków i obejmuje analizę jakościową i ilościową stosowaną zarówno w ocenie substancji leczniczych jak i postaci leków i opartą na wymaganiach Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Tematyk seminariów z przedmiotu Chemia Leków obejmuje natomiast przegląd i omówienie nowych substancji o potencjalnych właściwościach leczniczych i nowych leków z uwzględnieniem zastosowania, budowy chemicznej i biochemicznego mechanizmu działania tych związków.

Tematyka badawcza:

 • Analityka leków syntetycznych stosowanych w niewydolności mięśnia sercowego
 • Analityka bifosfnianów stosowanych w leczeniu osteoporozy i nowotworów kości
 • Jakościowa i ilościowa analiza benzodiazepin tricyklicznych
 • Analityka leków nootropowych pochodnych pirolidonu
 • Chemia leków (mechanizmy działania leków, modelowanie molekularne, ilościowe zależności struktura-aktywność - QSAR)
 • Analityka (wysokosprawna chromatografia cieczowa, chromatografia cienkowarstwowa, opracowanie, walidacja i optymalizacja metod analitycznych, ilościowe zależności struktura-retencja - QSRR)
 • Chemometria i statystyka (wieloparametrowa analiza regresji, analiza składowych głównych, analiza czynnikowa)
 • Proteomika (usprawnienie identyfikacji białek z wykorzystaniem technik chemometrycznych, analiza porównawcza)



Najważniejsze publikacje pracowników z ostatnich lat:

           2012
 1. M. Koba, M. Belka, T. Ciesielski, T. Bączek, Determination of lipophilicity of some antitumor acridinones supported by gradient high performance liquid chromatography method, Cen. Eur. J. Chem., 10 (2012) 216-223.
 2. M. Koba, M. Marszałł, W. Sroka, M. Tarczykowska, A. Buciński, Application of HPTLC and LC-MS methods for determination of topiramate in pharmaceutical formulations, Curr. Pharm. Anal., 8 nr 1 (2012) 44-48.
 3. M. Koba, T. Bączek, Importance of some classes of molecular descriptors on classification of antitumor acridinones using factor analysis, Med. Chem. Res. in press
 4. M. Koba, T. Bączek, The influence of lipophilicity on antitumor acridinones classification evaluated by factor analysis, Curr. Pharm. Anal. in press
 5. M. Koba, T. Bączek, M. P. Marszałł, Importance of retention data from affinity and reverse-phase high-performance liquid chromatography on antitumor activity prediction of imidazoacridinones using QSAR strategy, J. Pharmaceut. Biomed. Anal., 64-65 (2012) 87-93.
 6. T. Siódmiak, J.K. Rumiński, M. P. Marszałł, Application of lipases from Candida rugosa in the enantioselective esterification of (R,S)-ibuprofen, Curr. Org. Chem., 16 (2012) 973-977.
 7. M. P. Marszałł, T. Siódmiak, Immobilization of Candida rugosa lipase onto magnetic beads for kinetic resolution of (R,S)-ibuprofen, Catal. Commun., 24 (2012) 80-84.
 8. A. Proszowska, T. Siódmiak, M. P. Marszałł, Ciecze jonowe - nowe możliwości w syntezie substancji leczniczych, Ann. Acad. Med. Siles., 66 nr 2 (2012) 63-69.

  2011
 9. M.P. Marszałł, Application of magnetic nanoparticles in pharmaceutical sciences, Pharm. Res., 28 (2011) 480-483
 10. M.P. Marszałł, A. Buciński, K. Goryński, A. Proszowska, R. Kaliszan, Magnetic beads method for determination of binding of drugs to melanin, J. Chromatogr. A., 1218 (2011) 229-236
 11. M.P. Marszałł, A. Buciński, S. Kruszewski, B. Ziomkowska, A new approach to determine camptothecin and its analogues affinity to human serum albumin, J. Pharm. Sci., 100 (2011) 1142-1146
 12. M. Koba, K. Koba., T Bączek., UV Densitometric HPTLC Method for Analysis of Nitrazepam in Pharmaceutical Formulations., JPC J. Planar. Chromatogr. - Mod. TLC, 24 (2011) 44-47
 13. A. Słomka, M. Koba. A. Kulwas, E. Żekanowska, Hepcidin: Biological Activity, Analytical Methods in Biological Fluids, Clinical Applications and Antagonists. A Short Review., Curr. Pharm. Anal., 7 (2011) 160-166
 14. M. Koba, T. Bączek, Physicochemical interaction of antitumor acridinone derivatives with DNA in view of QSAR studies., Med. Chem. Res., 2011, in press
 15. M. Koba, T. Bączek, Mechanisms of action of imidazoacridinone and triazoloacridinone derivatives in view of their biological activity, Curr. Pharm. Anal., 7 (2011) 286-295
 16. L. Bober, M. Koba, U. Judycka-Proma, T. Bączek, Pharmacological classification of drugs by factor analysis applying molecular modeling descriptors and HPLC retention data, J. Chromatogr. Sci., 49 (2011) 758-763
 17. M. Koba, T. Bączek, Physicochemical interaction of antitumor acridinone derivatives with DNA in view of QSAR studies, Med. Chem. Res., 20 (2011) 1385-1393
 18. A. Słomka, M. Koba, A. Kulwas, E. Żekanowska, Hepcidin: Biological Activity, Analytical Methods in Biological Fluids, Clinical Applications and Antagonists, A Short Review., Curr. Pharm. Anal., 7 (2011) 160-166
 19. A. Słomka, K. Piotrowska, M. Koba, E. Żekanowska, Non-Transferrin Bound Iron – Determination in Biological Material and Clinical Implications, Curr. Pharm. Anal., 7 (2011) 280-285

  2010
 20. M.P Marszałł., Białka opiekuńcze – pomagają czy szkodzą? Farm. Pol. 66 (2010) 484-487
 21. A. Buciński, M.P. Marszałł, J. Krysiński, A. Lemieszek, J. Załuski, Contribution of artificial intelligence to the knowledge of prognostic factors in Hodgkin`s lymphoma, Eur. J. Cancer Prev., 19 (2010) 308-312.
 22. M.P. Marszałł, A. Buciński, A protein-coated magnetic beads as a tool for the rapid drug- protein binding study, J. Pharm. Biomed. Anal., 52 (2010) 420-424
 23. M Koba, T. Bączek, K. Macur, L. Bober, T. Frąckowiak, A. Buciński, D. Rystok-Grabska, J. Stasiak, K. Koba, Factor Analysis of Microbiological Activity Data and Structural Parameters of Antibacterial Quinolones., J. Mol. Model. 16 (2010) 327 - 335
 24. M. Koba, J. Stasiak, L. Bober, T. Bączek, Evaluation of molecular descriptors and HPLC retention data of analgesic and anti-inflamatory drugs by factor analysis in relation to their pharmacological activity. J. Mol. Model., 16 (2010) 1319-1331
 25. M. Koba, T. Bączek, Chemometric evaluation of the significance of molecular structural descriptors on physicochemical binding of acridinone derivatives to DNA., Lett. Drug Des. Discov., 7 (2010) 494-499
 26. J. Stasiak, M. Koba, L. Bober, T. Bączek, Principal Component Analysis of HPLC Retention Data and Molecular Modeling Structural Parameters of Cardiovascular System Drugs in View of Their Pharmacological Activity, Int. J. Mol. Sci., 11 (2010) 2681-2698
 27. M. Koba, L. Bober, U. Judycka-Proma, T. Bączek, Influence of HPLC retention data and molecular modeling descriptors on prediction of pharmacological classification of drugs using principal component analysis method., Comb. Chem. High Throughput Screening, 13 (2010) 765-776

  2009
 28. A. Buciński, A. Socha, M. Wnuk, T. Bączek, A. Nowaczyk, J. Krysiński, K. Goryński, M. Koba, Artificial neural networks in prediction of antifungal activity of a series of pyridine derivatives against Candida albicans, J. Microbiol. Meth., 76 (2009) 25-29
 29. T. Bączek, K. Macur, L. Bober, Rapid HPLC method development of the separation of polynuclear aromatic hydrocarbons based on quantitative structure-retention relationships, J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 32 (2009) 668-679
 30. T. Bączek, R. Kaliszan, Predictions of peptides’ retention times in reversed-phase liquid chromatography as a new supportive tool to improve protein identification in proteomics, Proteomics, 9 (2009) 835-847
 31. M. Koba, K. Koba, T. Bączek, Determination of oxazepam in pharmaceutical formulation by HPTLC UV-densitometric and UV-derivative spectrophotometry methods., Anal. Lett., 42 (2009) 1831-1843
 32. M. Koba, K. Koba, T. Bączek, Is DNA Minor Groove Binding Crucial for Biological Activity of Triazoloacridinones with Cytotoxic and Antitumor Properties?, Lett. Drug Des. Discov., 6 (2009) 242-245

  2008
 33. M. Koba, K. Koba, L. Przyborowski, Application of UV-derivative spectrophotometry for determination of some bisphosphonates drugs in pharmaceutical formulations., Acta Pol. Pharm., 65 (2008) 289-294
 34. M.P. Marszałł, R. Moaddel, S. Kole. M. Gandhari, M. Bernier, I.W. Wainer, Ligand and protein fishing with heat shock protein 90 coated magnetic beads, Anal. Chem., 80 (2008) 7571-7575
 35. M.P. Marszałł, R. Moaddel, K. Jozwiak, M. Bernier, I.W. Wainer, Initial synthesis and characterization of an immobilized heat shock protein 90 column for online determination of binding affinities, Anal. Biochem., 373 (2008) 313-321
 36. T. Bączek, K. Bodzioch, E. Michalska, R. Kaliszan, Predictions of reversed-phase gradient elution high-performance liquid chromatography separations supported by quantitative structure-retention relationships (QSRR), Chromatographia, 68 (2008) 161-166
 37. Bączek, M. Sieradzka, The influence of acetyl and amide groups on peptides RP-LC retention behaviour, J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol., 31 (2008) 2417-2428
 38. T. Bączek, Computer-assisted optimization of liquid chromatography separations of drugs and related substances, Curr. Pharm. Anal., 4 (2008) 151-161

  2007
 39. M. Koba, M. Szostek, J. Konopa, Limitation of usage of PicoGreen dye in quantitative assays of double-stranded DNA in the presence of intercalating compounds., Acta Biochim. Pol., 54 (2007) 883-886
 40. M. Koba, J. Konopa, Interactions of antitumor triazoloacridinones with DNA., Acta Biochim. Pol., 54 (2007) 297-306
 41. R. Moaddel, M.P. Marszałł, F. Bighi, Q. Yang, X. Duan, I.W. Wainer, Automated ligand fishing using human albumin-coated magnetic beads, Anal. Chem., 79 (2007) 5414-5417
 42. M.P. Marszałł, R. Kaliszan, Application of ionic liquids in liquid chromatography, Crit. Rev. Anal. Chem., 37 (2007) 127-140

  2006
 43. M. Koba, K Koba., Research of the ability of actinomycin D to form covalent DNA cross-links in free cells system after sodium borohydride activation., Med. Biol. Sciences, 20 (2006) 27-30
 44. M.P. Marszałł, T. Bączek, R. Kaliszan, Evaluation of the silanol suppressing potency of ionic liquids, J. Sep. Sci, 29 (2006) 1138-1145
 45. M.P. Marszałł, M.J. Markuszewski, R. Kaliszan, Separation of nicotinic acid and its structural isomers using 1-ethyl-3-methylimidazolium ionic liquid as a buffer additive by capillary electrophoresis, J. Pharm. Biomed. Anal., 41 (2006) 329-332

  2005
 46. M. Koba, Modifications of actinomycin D structure as example of actinomycins structure-activity relationship., Postepy Hig. Med. Dosw. (online), 59 (2005) 276-282
 47. M. Koba, J. Konopa, Actinomycin D and its mechanisms of action., Postepy Hig. Med. Dosw. (online), 59 (2005),290-298
 48. T. Bączek, P. Wiczling, M.P. Marszałł, Yvan Vander Heyden, Roman Kaliszan, Prediction of peptide retention at different HPLC conditions from multiple linear regression models, J. Proteome. Res., 4 (2005) 555-563
 49. M.P. Marszałł, R. Kaliszan, T. Bączek, Reduction of silanophilic interactions in liquid chromatography with the use of ionic liquids, Anal. Chim. Acta, 547 (2005) 172-178
 50. T. Bączek, M.P. Marszałł, R. Kaliszan, Ł. Walijewski, W. Makowiecka, B. Sparzak, Z. Grzonka, K. Wiśniewska, P. Juszczyk, Behavior of peptides and computer-assisted optimization of peptides separations in normal-phase thin-layer chromatography system with and without the addition of ionic liquid in the eluent, Biomed. Chromatogr., 19 (2005) 1-8