Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

prof. dr hab. n. chem.
Piotr Cysewski

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Kurpińskiego 5
85-950 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-14


Sekretariat:

mgr inż. Anna Cieślińska
tel. 52 585-36-11

Katedra i Zakład Chemii Fizycznej

Strona własna jednostki: http://chemfiz.cm.umk.pl/ 

Pracownicy:

Adiunkci:

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

 • mgr inż. Anna Cieślińska - specjalista nauk.-techn.
 • inż. Tomasz Miernik - samodzielny referent
Tematyka badawcza:

GRUPA TEMATYCZNA A
Opis właściwości zasad azotowych oraz ich pochodnych zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego.

 • Reaktywność chemiczna
  Charakterystyka takich właściwości jak równowagi tautomeryczne, właściwości kodujące, parametry elektrostatyczne w oparciu o metodykę in silica
  Realizacja: prof. dr hab. Piotr Cysewski

 • Oddziaływania boczne (stakingowe)
  Charakterystyka zdolnościach stakujących nukleozydów zmodyfikowanych i porównanie z analogicznymi właściwościami kanonicznych nukleozydów
 • Trwałość wiązania N-glikozydowego
  Wyznaczenie energii wiązania N-glikozydowego oraz mechanizmu nieenzymatycznej hydrolizy nukleozydów.
 • Właściwości trifosforanów
  Opis właściwości trifosforanów zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego.
  Realizacja: dr Beata Szefler

 • Modelowanie sfer solwatacyjnych
  Wyznaczenie różnic w oddziaływaniach z cząsteczkami polarnego oraz i niepolarnego rozpuszczalnika oraz charakterystyka struktury solwatacyjnej
  Realizacja: mgr Katarzyna Kozłowska

 • Opis wpływu środowiska na właściwości parowania zasad azotowych oraz ich wolnorodnikowych pochodnych
  Charakterystyka zdolności kodujących z uwzględnieniem wpływu zjawisk solwatacyjnych.
  Realizacja: prof. dr hab. Piotr Cysewski


GRUPA TEMATYCZNA B
Projektowanie molekularne leków oraz opis mechanizmów ich działania - modelowanie reakcji enzymatycznych

 • Opis właściwości wybranych leków interkalujacych
  Charakterystyka strukturalna, energetyczna oraz dynamiczna wybranych związków chemicznych o charakterze leków interkalujących oraz ich oddziaływań z cząsteczką DNA
 • Opis właściwości przeciw-uzależnieniowych ibogainy i jej pochodnych

 • Opis właściwości chemicznych oraz aktywności biologicznej pochodnych kwasu 1,2,4-triazoloakrylowego
  Charakterystyka strukturalna, energetyczna, elektrostatyczna, właściwości kwasowo-zasadowych pochodnych kwasy TrA i jego pochodnych.

 • Mechanizm hydrolizy glikozydów zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego

 • Mechanizm hydrolizy trifosforanów do difosforanów nukleozydów zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego

 • Metodyka enzymologii obliczeniowej

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 1. P. Cysewski, R. Oliński,
  Structural, electronic and energetic consequences of epigenetic cytosine modifications.
  Phys. Chem. Chem. Phys. 2015 : Vol. 17, s. 19616-19624.
 2. P. Cysewski, M. Przybyłek, T. Miernik, M. Kobierski, D. Ziółkowska,
  On the origin of surfaces-dependent growth of benzoic acid crystal inferred through the droplet evaporation method.
  Struct. Chem. 2015 : Vol. 26, s. 705-712.
 3. M. Przybyłek, P. Cysewski, M. Pawelec, Dorota Ziółkowska, M. Kobierski,
  On the orgin of surface imposed anisotropic growth of salicylic and acetylsalicylic acids crystals during droplet evaporation.
  J. Mol. Model. 2015 : Vol. 21, s. 49, 1-12.
 4. M.V. Diudea, B. Szefler,
  Topology of C20 based spongy nanostructures.
  Comput. Meth. Sci. Technol. 2015 : Vol. 21, nr 2, s. 65-68.
 5. M.V. Diudea, B. Szefler,
  Cluj and omega polynomials in PAHs and fullerenes.
  Curr. Org. Chem. 2015 : Vol. 19, nr 4, s. 311-330.
 6. M.V. Diudea, B. Szefler, C.L. Nagy, A. Bende,
  Exotic allotropes of carbon (Exotic properties of carbon nanomatter: : advances in physics and chemistry).
  Carbon Materials: Chemistry and Physics 2015 : Vol. 8, s. 185-201
 7. P. Czeleń, B. Szefler,
  Molecular dynamics study of the inhibitory effects of ChEMBL474807 on the enzymes GSK-3β and CDK-2.
  J. Mol. Model. 2015 : Vol. 21, s. 74, 1-8.
 8. B. Szefler, M.V. Diudea,
  Spongy nanostructures.
  J. Nanosci. Nanotechnol. 2015 : Vol. 15
 9. T.E. Harsa, A.M. Harsa, M.V. Diudea, B. Szefler,
  QSAR and docking studies of dopamine derivatives by similarity cluster prediction.
  Rev. Roum. Chim.2015 : Vol. 60, nr 7-8, s. 727-733.
 10. B. Szefler, T.E. Harsa, A.M. Harsa,
  QSAR and docking study on indolizines by similarity clustering.
  Stud. Univ. Babes-Bolyai Chem. 2015 : Vol. 60, nr 4, s. 201-212.
 11. R. Maties, B. Szefler, M.V. Diudea,
  QSAR study on dioxins.
  Stud. Univ. Babes-Bolyai Chem. 2015 : Vol. 60, nr 4, s. 193-200.
 12. P. Krawczyk,
  Time-dependent density functional theory calculations of the solvatochromism of some azo sulfonamide fluorochromes.
  J. Mol. Model. 2015 : Vol. 21, s. 118, 1-18.
 13. B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, P. Krawczyk, M. Samoć,
  Synthesis and linear and nonlinear optical properties of three push-pull oxazol-5(4H)-one compounds.
  J. Org. Chem. 2015 : Vol. 80, s. 9641-9651.
 14. P. Cysewski,
  Apparent basicities of the surfaces characterizing the dominant crystal habits of distinct polymorphic forms of 4-aminosulfonamide.
  J. Mol. Model. 2014 : Vol. 20 s. 2276, 1-10.
 15. E. Makarewicz, P. Cysewski, A. Michalik, D. Ziółkowska,
  Properties of acid or alkali treated cadmium pigments.
  Dyes Pigments 2013 : Vol. 96 s. 338-348.
 16. B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Pietrzak, M. Gordel, K. Matczyszyn, M. Samoć, P. Cysewski,
  Styryl dye possessing donor-π-acceptor structure - synthesis, spectroscopic and computational studies.
  Dyes Pigments 2013 : Vol. 99 s. 673-685.
 17. P. Czeleń, P. Cysewski,
  Structural and energetic properties of canonical and oxidized telomeric complexes studied by molecular dynamics simulations.
  J. Mol. Model. 2013 : Vol. 19 s. 3339-3349.
 18. P. Cysewski, T. Jeliński,
  Accuracy of color prediction of anthraquinone dyes in methanol solution estimated from first principle quantum chemistry computations.
  J. Mol. Model. 2013 : Vol. 19 s. 4089–4097.
 19. P. Cysewski,
  Structural origin of apparent surface basicities of p-aminosulanamide polymorphs.
  Cryst. Res. Technol. 2013 : Vol. 48 s. 1055–1065.
 20. T. Jeliński, P. Cysewski, E. Makarewicz
  Application of alizarin colorimetric measurements for quantification of amine extraction by model food simulants from epoxy polymer
  SpringerPlus 2013 : Vol. 2 s. 593-603.
 21. P. Cysewski
  Application of aromaticity indices as molecular descriptors for prediction of optical properties of 9,10-anthraquinone derivatives in ethanol solution
  Journal of Theoretical and Computational Chemistry 2013 : Vol. 12 nr 6 s. 130050-1-130050-1.