Katedra i Zakład Bromatologii
Katedra i Zakład Bromatologii

prof. dr hab. n. farm.
Grzegorz Bazylak

Kierownik Katedry i Zakładu

ul. Jagiellońska 13
PL-85-067 Bydgoszcz

tel. (48) 52 585 3915
tel. (48) 52 585 3994
tel. (48) 52 585 3933
fax (48) 52 585 3817


Sekretariat:

ul. dr. A. Jurasza 2, PL-85-089 Bydgoszcz
Budynek Wydziału Farmaceutycznego, pok. 231, 233-236
tel. (48) 52 585 3916

Katedra i Zakład Bromatologii

Pracownicy:

 • prof. dr hab. n. farm. inż. Grzegorz Bazylak - kierownik Katedry i Zakładu
 • dr inż. Beata Sperkowska - asystent
 • mgr farm. Anna Gryn-Rynko - asystent
 • mgr inż. Anna Przybylska - st. specjalista nauk.-techn.


Profil dydaktyczny:

 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Bromatologia” (farmacja apteczna, IV r.)
 • wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu „Bromatologia” (kosmetologia, II r.)
 • wykłady fakultatywne (farmacja apteczna, IV i V r.; kosmetologia II r.)
 • seminarium magisterskie i pracownia magisterska (farmacja apteczna V r.; kosmetologia, V r.)
 • w katedrze działa od 2004 r. Studenckie Koło Naukowe Bromatologii (opiekun: Prof. dr hab. Grzegorz Bazylak)


Aktualna tematyka badawcza:

 • interakcje leków z natywnymi i genetycznie modyfikowanymi składnikami żywności,
 • czystość enancjomeryczna jako kryterium jakości leków, nutraceutyków i farmakoterapeutycznych składników żywności,
 • mikro- i nanosensory do skriningowego oznaczania pozostałości leków i hormonów w żywności,
 • charakterystyka właściwości naturalnych i syntetycznych materiałów nanokrystalicznych i polimerów,
 • infekcje bakteryjne i wirusowe w etiologii otyłości u człowieka,
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności biofunkcjonalnej i nutreokosmetyków z fitokomórek macierzystych,
 • analiza metabolomiczna i proteomiczna w badaniach farmaceutycznych, biomedycznych i żywieniowych.

Katedra i Zakład Bromatologii CM UMK uczestniczyła w latach 2004-2013 w pracach międzynarodowych sieci tematycznych: chemii żywności InterFoodNet, chemii supramolekularnej Global Supramolecular Network, spektroskopii biomolekularnej EU-NMR, a także była zaproszona do realizacji Narodowego Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości POL-HEALTH.


Niektóre publikacje z ostatnich lat:

 1. G. Bazylak, T.-H. Wu, P.-W. Wang, T.-L. Pan, Y.-L. Leu, Y.-C. Wu:
  A rise of kaempferol content in ethanolic extract from saffron stigmata (Crocus sativus L.) reduces chaperone proteins polyubiquitination in rat hepatic cells injured by ischemia-reperfusion,
  Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 121, Suppl. 5 (2017) 15.

 2. G. Bazylak, M. Siepak, A. Jaworowska:
  Disorders of microelements profile in serum of overweight/obese adult females with past and repeated adenoviral infection,
  FEBS Journal, 284, Suppl. S1 (2017) 365, DOI: 10.1111/febs.14174

 3. G. Bazylak, M. Siepak, A. Jaworowska:
  Disturbances of microelements profile in serum of overweight/obese adult females with acute and persistent pro-inflammatory Chlamydia pneumoniae infection,
  FEBS Journal, 283, Suppl. S1 (2016) 397, DOI: 10.1111/febs.13808

 4. G. Bazylak, R. Michalski, M. Siepak, A. Lyko, B. Sperkowska:
  Inorganic anions profile in the fresh aqueous brews of multi-herbal functional products used as vitalizing or slimming drinks,
  Planta Medica, 82(S01) (2016) P811; DOI: 10.1055/s-0036-1596833

 5. G. Bazylak, M. Siepak, A. Przybylska, A. Gryn, B. Sperkowska:
  Melatonin and selenium content in dried white mulberry leaves, hawthorn inflorescences and multiherbal blends used as functional dietary supplements,
  Planta Medica, 82(S01) (2016) P1056; DOI: 10.1055/s-0036-1597031

 6. A. Gryn-Rynko, G. Bazylak, D. Olszewska-Slonina:
  New potential phytopharmaceutics obtained from white mulberry (Morus alba L.) leaves,
  Biomedicine & Pharmacotherapy, 84 (2016) 628 – 636.

 7. G. Mitrofan, R.-I. Stefan-van Staden, I.R. Comnea-Stancu, J.F. van Staden, G. Bazylak, C.P. Kapnissi-Christodoulou, H.Y. Aboul-Enein:
  Fast screening of whole blood samples and pharmaceutical compounds for enantiorecognition of free L-T3, L-T4 and D-T4,
  Chirality, 27(12), (2015) 973 - 978, DOI: 10.1002/chir.22537

 8. G. Bazylak, Ł. Marczak, I. Bielińska, A. Tadeja:
  Atractylosides, chlorogenic acids and antioxidant capacity of raw green coffee beans (AGCB) used by regular and spontaneous dieters to supports body weight loss and slimming,
  Planta Medica, 81(16), (2015) 1556, PW233; DOI: 10.1055/s-0035-1565857

 9. G. Bazylak, A. Gryn:
  Antioxidant activity and total flavonoids content in variable phyto-stem cells extracts obtained by high-pressure homogenization method and assigned for use in biocosmetics,
  Planta Medica, 81(16), (2015) 1550, PW211; DOI: 10.1055/s-0035-1565835

 10. B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Application of near-infrared spectroscopy (NIR) for determination of oxalates in multi-herbal functional products. Part I-III, cykl artykułów w monografii: J. Chrzanowska, H. Różański (Red. nauk.) "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna",
  ISBN 978-83-64457-16-6, Wyd. PWSZ, Krosno-Wrocław, 2015, s. 403-475.

 11. G. Bazylak, M. Siepak, A. Gryn, A. Przybylska:
  Inorganic anions content in fresh aqueous infusions of dried hawthorn fruits and inflorescences used as ingredients of dietary supplements for hypertensive subjects,
  Planta Medica, 80(16), (2014) 1470 - 1471; P2P3

 12. G. Bazylak, M. Siepak, A. Gryn:
  Content of some inorganic anions in aqueous brews of white mulberry leaves used as components of dietary supplements for diabetic subjects,
  Planta Medica, 80(16), (2014) 1476; P2P23

 13. A. Gryn, G. Bazylak:
  A prospective role of citrate treatment for PKC: β II inhibition in hyperglycemia-damaged endothelial cells,
  FEBS Journal, 281, Suppl. 1 (2014) 90, SUN-072

 14. A. Gryn, A. Tadeja, G. Bazylak:
  Determination of antioxidant properties for diet supplements containing mulberry leaves,
  Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 47 (2014) 424-430.

 15. L. A. Gugoasa, R.-I. Stefan-van Staden, G. Bazylak, J. F. van Staden, G.-L. Radu:
  Amperometric microsensors based on inulins for the assay of L-T3 and L-T4,
  UPB Scientific Bulletin, Series B: Chemistry and Materials Science, 76(3), (2014), 67-74.

 16. R.I. Stefan-van Staden, S.C. Balasoiu, G. Bazylak, J.F. van Staden, H.Y. Aboul-Enein, G.L. Radu:
  Inulins as electroactive materials for enantioanalysis of chiral drugs,
  Journal of The Electrochemical Society, 160 (2013) B192 - B195.

 17. A. Przybylska, G. Bazylak:
  A comparison of the selectivity of nano-HPTLC systems used for determination of patulin in fruit juices from the internet stores and pharmacies,
  Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 26(2), (2013), 155-159.

 18. A. Gryn, B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Determination of vitamin C and selected low molecular weight organic acids in aqueous extract of mulberry leaves used as dietary supplements,
  Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 26(2), (2013), 221-224.

 19. B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Enzymatic spectrophotometric determination of soluble oxalate content in some multiherbal functional products reducing stress related health disorders,
  Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 26(2), (2013), 171-175.

 20. B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Estimation of microelements concentrations in dried multi-herbal functional products,
  Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 45 (2012) 241-247.

 21. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  A pilot study on the association between double positive Chlamydia pneumoniae serology and serum lipid indices alterations in obese adult females,
  Life Sciences, 89 (2011) 854 - 861.

 22. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  Chlamydophila pneumoniae antibodies may be independently associated with increased BMI and percentage of body fat among women,
  International Journal of Obesity (Lond), 35 (2011) 1225 - 1232. doi:10.1038/ijo.2010.267

 23. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  Possible Association of Altered Serum Lipids in Obese Adult Females with Adenoviral Infections,
  The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 4 (2011) 1-6.

 24. G. Bazylak, T.-L. Pan, P.-W. Wang, Y.-L. Leu, Y.-C. Wu, T.-H. Wu:
  HPLC/UPLC assay of flavonoid fraction in polar extracts from various parts of medicinal spice Crocus sativus L.,
  Acta Biochimica Polonica, 58, Suppl. 3, (2011) 6 - 8 (L2.1).

 25. G. Bazylak, T.-L. Pan:
  Mono- and poly-herbal extracts exerting selective anti-adenoviral activity,
  Acta Biochimica Polonica, 58, Suppl. 3, (2011) 53 - 57 (P5.33).

 26. G. Bazylak, T. Pan:
  Anti-adenoviral substances isolated from medicinal plants: current status and future prospects,
  Planta Medica, 76 (2010) 1321 (P505).

 27. G. Bazylak, T. Pan:
  Improved separation of green tea catechins and xanthines with calixarene bonded silica packings in narrow-bore HPLC systems,
  Planta Medica, 76 (2010) 1330 (P539).

 28. G. Bazylak, B. Sperkowska:
  Effect of extraction conditions on the content of soluble oxalate in aqueous infusions of green and herbal teas,
  Planta Medica, 76 (2010) 1336 –1337 (P561)

 29. B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Zawartość rozpuszczalnych szczawianów w wieloskładnikowych ziołowych herbatach odchudzających, witalizujących i upiększających,
  Szkice Humanistyczne OSW, tom X, nr 4 (vol.23), 2010, 175 - 185. 

 30. Y.C. Chen, P.W. Wang, T.L. Pan, G. Bazylak, J.J. Shen:
  Proteomic Analysis of Plasma to Reveal the Impact of Short-Term Etanercept Therapy in Pediatric Patients with Enthesitis-Related Arthritis: A Case Report,
  Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 13 (2010) 469 – 481.

 31. C.H. Lin, P.W. Wang, T.L. Pan, G. Bazylak, E.K.W. Liu, F.C. Wei:
  Proteomic profiling of oxidative stress in human victims of traffic-related injuries after lower limb revascularization and indication for secondary amputation,
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51 (2010) 784 – 794.

 32. Y.C. Hung, P.W. Wang, T.L. Pan, G. Bazylak, Y.L. Leu:
  Proteomic screening of antioxidant effects exhibited by Radix Salvia miltiorrhiza aqueous extract in cultured rat aortic smooth muscle cells under homocysteine treatment,
  Journal of Ethnopharmacology, 124 (2009) 463-474.

 33. G. Bazylak, T.L. Pan, P.W. Wang, Y.C. Hung, Y.L. Leu:
  Sensitive HPLC determination of bioactive phenolic acids in aqueous and water-soluble extracts of Salvia miltiorrhiza roots,
  Acta Biochimica Polonica, 56, Suppl. 1, (2009) 7 – 9.

 34. G. Bazylak, C. Ludwig, E. Fagadar-Cosma, U.L. Gunther
  Metabolomic profiling of serum from obese adult females infected by Chlamydophila pneumoniae,
  FEBS Journal, 276, Suppl. 1, (2009) 98, Abstract P1-10.

 35. G. Bazylak, C. Ludwig, U.L. Gunther
  Saturation transfer difference NMR study on the specific binding of sinomenine by human serum albumin,
  FEBS Journal, 276, Suppl. 1, (2009) 130, Abstract P2-8.

 36. E. Fagadar-Cosma, C. Enache, D. Vlascici, M. Vasile, G. Fagadar-Cosma, G. Bazylak:
  Novel nanomaterials based on 5,10,15,20-tetrakis(3,4-dimethoxyphenyl)-21H,23H-porphyrin entrapped in silica matrices,
  Materials Research Bulletin, 44 (2009) 2186 – 2193.

 37. E. Fagadar-Cosma, C. Enache, D. Vlascici, G. Fagadar-Cosma, H. Stadler, G. Bazylak:
  Nanostructured Glasses Based on Hybrid Silica Materials Incorporating a New Asymmetrical Phenyl-Substituted Porphyrin,
  The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 2 (2009) 99 – 106.

 38. G. Bazylak:
  Electrodriven Detection/Separation Systems for Advanced Drug Discovery Schemes and Bioassay Technologies,
  Current Pharmaceutical Analysis, 5 (2) (2009) 89 – 90.

 39. G. Bazylak, M.E. Monge, J. Everaert, L.J. Nagels:
  Hydrophobicity-aided potentiometric detection of catecholamines, beta-agonists, and beta-blockers in a mixed-solvent capillary electrophoresis system,
  Journal of Separation Science, 32 (2009) 135 – 146.

 40. B. Vissers, J. Everaert, J. Sekula, A. Malak, H. Bohets, G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Unique potentiometric detection systems for HPLC determination of some steroids in human urine,
  Journal of Separation Science, 32 (2009) 167 - 179.

 41. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  An outbreak of body weight dissatisfaction associated with self-perceived BMI and dieting among female pharmacy students,
  Biomedicine et Pharmacotheraphy, 63 (2009) 679 - 692.

 42. B. Sperkowska, G. Bazylak:
  Determination of sulfur dioxide in popular imported white wines,
  Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 42 (2009) 1067 – 1072.

 43. G. Bazylak:
  Supramolecular Transmembrane Nanocarriers for Targeted Terapeutics,
  Current Drug Discovery Technologies, 5 (2) (2008) 85.

 44. I. Ali, I. Hussain, K. Saleem, H.Y. Aboul-Enein, G. Bazylak:
  Supramolecular chiro-biomedical assays and enantioselective HPLC analyses for evaluation of profens
  as anti-inflammatory drugs, potential anticancer agents and common xenobiotics,
  Current Drug Discovery Technologies, 5 (2008) 105 – 120.

 45. G. Bazylak, A. Malak, I. Ali, T. Borowiak, G. Dutkiewicz:
  Diversity oriented high-throughput screening of 1,3,4-oxadiazole modified chlorophenylureas and
  halogenobenzamides by HPLC with peptidomimetic calixarene-bonded stationary phases,
  Current Drug Discovery Technologies, 5 (2008) 177 – 189.

 46. G. Bazylak, A. Rosiak, C. Wang, X. Hu:
  Free and calixarene encapsulated sinomenine binding by human serum albumin
  as determined by HPLC procedure, FEBS Journal, 275, Suppl. 1, (2008) 158, Abstract PP3A-6.

 47. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  HPLC assessment and multivariate predictability of serum retinol and ?-tocopherol
  concentrations in adult female subjects, The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 1 (2008) 11 – 21.

 48. G. Bazylak:
  Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era. Part 3,
  Comb. Chem. High Throughput Screen., 10 (2007) 493 – 494.

 49. G. Bazylak:
  Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era. Part 2,
  Comb. Chem. High Throughput Screen., 10 (2007) 397 – 398.

 50. G. Bazylak:
  Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era. Part 1,
  Comb. Chem. High Throughput Screen., 10 (2007) 299 – 300.

 51. G. Bazylak:
  Supramolecular approaches for improving drug delivery processes,
  Curr. Drug Discov. Technol, 4 (4) (2007) i.

 52. I. Ali, A. Hussain, H.Y. Aboul-Enein, G. Bazylak:
  Supramolecular system-based HPLC for chiral separation of beta-adrenergics and beta-adrenolytics in drug discovery schemes, Curr. Drug Discov. Technol., 4 (2007) 255 – 274.

 53. H. Chaberska, H. Kaczmarek, G. Bazylak:
  Viability of murine 3T3 fibroblasts on the poly(methyl methacrylate) surface modified by constant UV irradiation,
  Polim. Med., 37(3) (2007) 13 – 19.

 54. A. Jaworowska, G. Bazylak, E. Gospodarek:
  Seropositivity for Chlamydophila pneumoniae is associated with increased body mass index and serum lipid levels: evidence from a sample urban population in Bydgoszcz,
  Adv. Clin. Exp. Med. 16 (2007) 743 – 749.

 55. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  Dietary intake and body composition of female students in relation with their dieting practices and residential status,
  Adv. Med. Sci., 52 (2007) 240-245.

 56. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  Residential factors affecting nutrient intake and nutritional status of female pharmacy students in Bydgoszcz,
  Rocz. Panstw. Zakl. Hig., 58 (2007) 245 – 251.

 57. A. Jaworowska, G. Bazylak:
  Obesity development associated with viral infections,
  Postepy Hig. Med. Dosw., 60 (2006) 227 – 236.

 58. A. Jaworowska, A. Malak, G. Bazylak:
  Slimming diets, food intake and nutritional status of pharmacy students in Bydgoszcz,
  Bromat. Chem. Toksykol., 39 (2006) Suppl. 581 – 585.

 59. K. Przybyłowicz, A. Jaworowska, G. Bazylak, R. Cichoń:
  The analysis of correlation among the parental education and nutritional status of the 17-years old adolescents,
  Medical News – Nowiny Lekarskie, 7 (2005) 345 - 359.

 60. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Potentiometric detection of beta-adrenolytic and beta-adrenergic drugs in HPLC systems,
  Postepy Hig. Med. Dosw., 59 (2005) 554 - 569.

 61. G. Bazylak, L.J. Nagels, H.J. Geise:
  Potentiometric quasi-array employing calixarene derivatives for the high-throughput similarity/diversity screening of beta-adrenergic and beta-blocking chiral drugs by HPLC,
  Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 7 (2004) 345 - 359.

 62. B. Buszewski, K. Krupczynska, G. Bazylak:
  Effect of stationary phase structure on retention and selectivity tuning in the high-throughput separation of tocopherol isomers by HPLC,
  Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
  , 7 (2004) 383 – 391.

 63. G. Bazylak:
  Pharmacogenomic aspects of adrenergic receptors polymorphism in etiology and therapy of some cardiovascular diseases. A review,
  Ann. Acad. Med. Bydgostiensis, 18 (2004) 61 – 71.

 64. G. Bazylak, L.J. Nagels, M.E. Monge:
  Macrocycle versus podant-type neutral ionophore in potentiometric detection of mucolytic agents following separation by various HPLC modes,
  Chromatographia, 57 (2003) 757 – 766.

 65. L.J. Nagels, G. Bazylak, D. Zielinska:
  Designing potentiometric sensor materials for the determination of organic ionizable substances in HPLC,
  Electroanalysis, 15 (2003) 533 – 538.

 66. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Simultaneous high-throughput determination of clenbuterol, ambroxol and bromhexine in pharmaceutical formulations by HPLC with potentiometric detection,
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 32 (2003) 887 – 903.

 67. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  A novel potentiometric approach for detection of beta-adrenergics and beta-adrenolytics in high-performance liquid chromatography,
  Farmaco, 58 (2003) 591 – 603.

 68. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Integrated acquisition of analytical and biopharmaceutical screening data for beta-adrenergic drugs employing diversified macrocycle supported potentiometric detection in HPLC systems,
  Current Medicinal Chemistry, 9 (2002) 1547 – 1566.

 69. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Potentiometric detection of exogenic beta-adrenergic substances in liquid chromatography,
  Journal of Chromatography A, 973 (2002) 85 – 96.

 70. G. Bazylak, L.J. Nagels:
  Potentiometric detection of N,N’-diethylaminoethanol and lysosomotropic aminoalcohols in cation exchange high-performance liquid chromatography systems,
  Analytica Chimica Acta, 472 (2002) 11 – 26.

 71. G. Bazylak, H. Brozik, W. Sabanty:
  HPTLC screening assay for urinary cotinine as biomarker of environmental tobacco smoke exposure among male adolescents,
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24 (2000) 113 – 123.

 72. G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein:
  Linear free-energy relationships in series of alkanolamines as lysosomotropic agents and choline uptake inhibitors,
  Saudi Pharmaceutical Journal, 7 (2000) 150 – 175.

 73. G. Bazylak, H. Brozik, W. Sabanty:
  Combined SPE and HPTLC as a screening assay of urinary cotinine from male adolescents exposed to environmental tobacco smoke,
  Polish Journal of Environmental Studies, 9 (2000) 113 – 123.

 74. G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein:
  Supramolecular effects in chiral discrimination of clenbuterol enantiomers in RP-HPLC system with helically self-assembled mobile phase additive: Retention studies and molecular modeling approach,
  Chirality, 11 (1999) 387 – 393.

 75. G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein:
  In situ arrangement of supramolecules throughout separation of carbuterol enantiomers in RP-HPLC system with helical additives in mobile phase,
  Analytical Letters, 32 (1999) 521 – 551.

 76. G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein:
  Direct separation of labetalol stereoisomers in high-performance liquid chromatography system using helically self-assembled chelate as chiral selector in mobile phase,
  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 22 (1999) 1171 – 1192.

 77. E. Ciesielska, K. Studzian, G. Bazylak, E. Pastwa, W.A. Denny, L. Szmigiero:
  Uptake of acridinecarboxamide derivatives by L1210 cells,
  Acta Biochimica Polonica, 45 (1998) 1047 – 1051.

 78. G. Bazylak, H.Y. Aboul-Enein:
  Chemometric account for retention of lysosomotropic alkanolamines in planar chromatography systems,
  Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 20 (1997) 2327 – 2355.

 79. G. Bazylak, A. Rosiak, C.-Y. Shi:
  Systematic analysis of glucoiridoids from Penstemon serrulatus Menz. by high-performance liquid chromatography with pre-column solid-phase extraction,
  Journal of Chromatography A, 725 (1996) 177 – 188.

 80. G. Bazylak:
  Chiral separation of some amino alcohols by addition of helical nickel(II) chelate to the mobile phase used in reversed-phase high-performance liquid chromatography,
  Journal of Chromatography A, 665 (1994) 75 – 86.

 81. G. Bazylak:
  Reversed-phase high-performance liquid chromatography of the stereoisomers of some sweetener peptides with a helical nickel(II) chelate in the mobile phase,
  Journal of Chromatography A, 668 (1994) 519 – 527.

 82. G. Bazylak:
  Chemometric characterization of alkanolamines using molecular descriptors and planar chromatography data,
  Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 7 (1994) 202 – 210.

 83. G. Bazylak:
  Chemometrically aided description of iminodiethanols retention on hydrocarbonaceous silica and cellulose layers,
  Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 7 (1994) 428 – 434.

 84. G. Bazylak:
  Differentiation of alkanolamines properties by multivariate analysis of database founded by their molecular parameters and chromatographic measurements results,
  Chemia Analityczna (Warsaw), 39 (1994) 295 – 308.

 85. G. Bazylak:
  Helical nickel(II) complexes as mobile phase additives in the reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of alkylamine enantiomers,
  Analyst, 117 (1992) 1429 – 1433.

 86. G. Bazylak:
  Solute-solvent interactions of aliphatic aminoalcohols in underivatized silica-binary eluent HPTLC systems,
  Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 5 (1992) 239 – 245.

 87. G. Bazylak:
  Retention behavior and molecular structure parameters of diethanolamine isomers in some reversed-phase HPTLC systems,
  Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 5 (1992) 275 – 279.

 88. M. Bukowska-Strzyżewska, W. Maniukiewicz, G. Bazylak, J. Maslowska:
  Synthesis and molecular structure of propylene-bis(benzoylacetoneiminato)copper(II), Cu(ba)-1,2-pd,
  J. Crystallogr. Spectrosc. Res., 21 (1991) 157 – 166.

 89. G. Bazylak, J. Masłowska:
  Chromatographic assay of PAHs in refined mineral oils used as dispersing agent for herbicides,
  International Journal of Environmental & Analytical Chemistry, 43 (1990) 1 - 9.

 90. G. Bazylak, J. Masłowska:
  HPLC determination of PAHs in mineral oils used as dispersing agents for herbicides,
  Fresenius' Journal of Analytical Chemistry, 336 (1990) 205 - 209.

 91. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Retention of some heterocyclic amines on mixed stationary phases containing nickel(II) Schiff base chelates,
  Collect. Czech. Chem. Commun., 54 (1989) 1530 - 1537.

 92. G. Bazylak, J. Masłowska:
  An evaluation of commercial HPLC silica gel columns for the separation of pericondensed PAHs mixture,
  Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie, 328 (1987) 662 - 663.

 93. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Thermofractographic determination of monocarbonyl compounds in animal waste fats used as feed fat,
  Animal Feed Science and Technology, 13 (1985) 227 - 236.

 94. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Investigations on the energetic heterogeneity of thermally pretreated magnesia and magnesite,
  Separation Science and Technology, 19 (1984) 613 - 622.

 95. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Chromatographic study of donor-acceptor complexes. Associations between aliphatic amines or alcohols and tetradentate ß-ketoamine nickel(II) chelates,
  Journal of Chromatography, 298 (1984) 211 - 216.

 96. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Some aspects of the chromatographic behaviour of ethanolamines,
  Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie, 316 (1983) 785 - 790.

 97. J. Masłowska, G. Bazylak:
  Adsorption properties of thermally pretreated magnesium oxide and magnesium carbonate,
  Chromatographia, 17 (1983) 191 - 194.Redakcja wydawnictw naukowych:

 1. G. Bazylak - Editor-in-Chief (2008-2013): The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), http://benthamopen.com/tocbmj/home
 2. G. Bazylak - Regional Editor (from 2010): Current Drug Discovery Technologies, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), http://benthamscience.com/journal/editorial-board.php?journalID=cddt#top
 3. G. Bazylak - Associate Editor (2014): The Open Analytical Chemistry Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), http://benthamopen.com/TOACJ/home/
 4. G. Bazylak - Guest Editor (2015): Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, (Hindawi Publishing Corporation, New York, NY, USA), IF = 2.1, http://www.hindawi.com/journals/ecam/osi/
 5. G. Bazylak - Member of Editorial Advisory Board (from 2007): Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 2.5, http://benthamscience.com/journal/editorial-board.php?journalID=cchts#top
 6. G. Bazylak - Member of Editorial Advisory Board (from 2008): Current Pharmaceutical Analysis, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 1.2, http://benthamscience.com/journal/editorial-board.php?journalID=cpa#top
 7. G. Bazylak - Lifetime Member of Managing Editorial Board (2006-2010): Frontiers in Bioscience (FBS Publications, Albertson, NY, USA), IF = 3.6, http://www.bioscience.org/
 8. G. Bazylak - Lifetime Member of Managing Editorial Board (2006-2010): Encyclopedia of Bioscience, (FBS Publications, Albertson, NY, USA), http://www.bioscience.org/
 9. G. Bazylak - Member of Editorial Board (from 2012): Journal of Pharmaceutics (Hindawi Publishing Corporation, New York, NY, USA), http://www.hindawi.com/journals/jphar/editors/
 10. G. Bazylak - Editorial Board Member (from 2014): Drug Development and Therapeutics, (Wolter Kluwers Health Medknow),
  http://www.ddtjournal.org/editorialboard.asp/
 11. G. Bazylak - Member of Editorial Board (2010-2013): Current Chemical Research (Mehta Press, Gujarat, India), http://www.publicationhosting.org/mehtapress/Journals/Current-Chemical-Research/
 12. G. Bazylak - Editorial Board Member (2010-2013): Chronicles of Young Scientists (Medknow Publ, Mumbai, India), http://www.cysonline.org/
 13. G. Bazylak - Member of Editorial Advisory Board (2008 - 2010): Current Drug Discovery Technologies, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), IF = 1.6, http://benthamscience.com/journal/editorial-board.php?journalID=cddt#top
 14. G. Bazylak - Member of Editorial Advisory Board (2007/2008): The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), http://benthamopen.com/tocbmj/home
 15. G. Bazylak - Managing Editor (2007): Supramolecular materials and devices: status and prospects for pharmacy and nutrition, Frontiers in Bioscience (FBS Publications, Albertson, NY, USA), The Special Issue, Vol. 13, January 2008, IF = 2.7, https://www.bioscience.org/special-issues-and-managing-editors
 16. G. Bazylak - Guest Editor (2009): Electrodriven Detection/Separation Systems for Advanced Drug Discovery Schemes and Bioassay Technologies, Current Pharmaceutical Analysis (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 5, No. 2, May 2009, IF = 1.2, http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cpa&issueID=6209
 17. G. Bazylak - Guest Editor (2008): Supramolecular Transmembrane Nanocarriers for Targeted Therapeutics, Current Drug Discovery Technologies (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Hot Topic Issue, Vol. 5, No. 2, June 2008, IF = 1.6, http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cddt&issueID=5792
 18. G. Bazylak - Guest Editor (2007): Supramolecular approaches for improving drug delivery processes, Current Drug Discovery Technologies (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 4, No. 4, December 2007, (IF = 1.6), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cddt&issueID=4099
 19. G. Bazylak - Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 1, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 5, June 2007, (IF = 2.5), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cchts&issueID=3912
 20. G. Bazylak - Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 2, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 6, July 2007, (IF = 2.5), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cchts&issueID=3911
 21. G. Bazylak - Guest Editor (2007): Supramolecular devices for the high-throughput screening of drugs, nutrients and metabolites in postgenomic era – Part 3, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Oak Park, IL, USA), Special Issue, Vol. 10, No. 7, August 2007, (IF = 2.5), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cchts&issueID=3908
 22. G. Bazylak - Guest Editor (2004): Supramolecular and QSAR approaches for extension of the high-throughput screening methodologies, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, San Francisco, CA, USA), Special Issue, Vol. 7, No. 4, June 2004, (IF = 2.5), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cchts&issueID=4535
 23. G. Bazylak - Guest Editor (2000): Multifunctional high-throughput screening in chiral drug research and biomedical protocols, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening (Bentham Science Publishers, Boca Raton, FL, USA), Special Issue, Vol. 3, No. 6, December 2000, (IF = 2.3), http://benthamscience.com/journal/contents.php?journalID=cchts&issueID=5344  Prezentacje konferencyjne Studenckiego Koła Naukowego Bromatologii
(opiekun: Prof. dr hab. n. farm. Grzegorz Bazylak):

 1. A. Przybylska, G. Bazylak: “Porównanie selektywności układów nano-HPTLC stosowanych do oznaczania patuliny w sokach owocowych dostępnych w sklepach i aptekach internetowych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Farmacja dziś i jutro – wytwarzanie i ocena jakości produktów farmaceutycznych. Lublin, 13-14.06.2013, poster P-05, str.17. - Druga Nagroda w konkursie na najlepszy poster

 2. G. Bazylak, B. Sperkowska, A, Gryn, J. Łukaszewicz: „Oznaczanie kofeiny w lekach OTC metodą spektrofotometryczną i wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej”, Poster, II Ogólnopolskie Sympozjum - Nowoczesne techniki badawcze w ocenie jakości produktów leczniczych, Lublin, 24-25.09.2009, Materiały konferencyjne, P-23, str. 50.

 3. G. Bazylak, K. Goryński: „Szybka metoda oceny kardioselektywności beta-blokerów na podstawie parametrów farmakologicznych, molekularnych, chromatograficznych i potencjometrycznych”, Poster, XX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Katowice-Spodek, 25-28.09.2007, Streszczenia. Tom I, S.03.P-24, str. 85-86.

 4. K. Goryński, G. Bazylak: „Zależności retencja-aktywność beta-blokerów wyznaczone w układach HPLC wykorzystujących kolumny monolityczne”, Ustny, II Ogólnopolski Kongres Młodych Farmaceutów, Poznań, 13-15.06.2007, Akademia Medyczna w Poznaniu, Materiały konferencyjne, str. 7. - Pierwsza Nagroda w Sesji Studenckiej.

 5. K. Goryński, G. Bazylak: „Wstępna ocena efektywności rozdzielania beta-blokerów metodą HPLC przy użyciu kolumny monolitycznej”, Ustny, I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 30.03.2007, Streszczenia prac, Nr 19. - Druga Nagroda w Sesji Biomedycznej.

 6. K. Goryński, G. Bazylak: „Preliminary study on separation of beta-blockers with monolithic HPLC column”, Poster, 15th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, 10-12.05.2007, Akademia Medyczna w Gdańsku, Abstracts wyd. CD ROM, a.id. 138, str. 183.

 7. G. Bazylak, K. Goryński, A. Jagodzińska: „Screening of beta-blockers with monolithic silica C18 and calixarene-type stationary phases in HPLC systems”, Poster, 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE’2007: Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development, Toruń, Wydział Chemii UMK, 09-12.09.2007, Abstract Book, S7.9-PS2-4, str. 261.

 8. G. Bazylak, A. Jaworowska, T. Przybysz: „Simultaneous determination of tea catechins and xanthines with calixarene-type stationary phase in HPLC system”, Poster, 50 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 11th International Conference on Chemistry and the Environment ICCE-DCE’2007: Chemistry, Environment & Human Activity in Civilization Development, Toruń, Wydział Chemii UMK, 09-12.09.2007, Abstract Book, S7.9-PS2-5, str. 262.

 9. K. Goryński, G. Bazylak: „Wykorzystanie kannabinoidów w terapii – stan obecny i perspektywy na przyszłość”, Ustny, I Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji, Konkurs Studenckich Prac Naukowych, Warszawa, 9-10.12.2006, Centrum Dydaktyczne Akademii Medycznej w Warszawie, Streszczenia prac, str. 16.

 10. A. Jurgoński, G. Bazylak: „Naturalna, transgeniczna i modyfikowana inulina – prebiotyk, nutrikosmetyk i składnik leków”, Ustny, I Sympozjum Naukowe „Nutrikosmetyka”, Olsztyn, 26.05.2006, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Streszczenia, K3, s. 5-7.

 11. A. Malak, G. Bazylak: „Formaldehyde in cosmetics”, Ustny, I Sympozjum Naukowe „Nutrikosmetyka”, Olsztyn, 26.05.2006, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Streszczenia, K4, s. 8-10.

 12. G. Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels, J. Everaert, B. Grzegorzewski: “Potentiometric detection of mono- and dialdehydes in HPLC and CE systems”, Poster, VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej “Analityka w rozwoju cywilizacji”, Toruń, 3-7.07.2005, SAR”Pomorze”, Toruń 2005, ISBN 83-88245-31-7, P-5-III-SC, str. 232.

 13. G. Bazylak, A. Malak, L.J. Nagels: “Inclusion complexes of hydrazones with calixarenes used in construction of liquid-membrane electrodes for potentiometric detection in HPLC and CE systems”, Ustny, VIIth Conference of the Polish Supramolecular Chemistry Network, Krutyń, 11-14.09.2005, Programme and Abstracts, p. 8.

 14. A. Jurgoński, G. Bazylak, T. Długosz: „Inulina – znaczenie żywieniowe, interakcje z lekami”, Ustny, 3rd International Conference of Students’ Scientific Society, 2-3.12.2005, Bydgoszcz-Torun, druk w: “Medical and Biological Sciences”, 19, Suppl. 1 (2005), str. 27. - Wyróżnienie w Sesji Biomedycznej.

 15. A. Malak, G. Bazylak, L.J. Nagels, B. Grzegorzewski: „Potentiometric detection of glutaraldehyde and other aldehydes in HPLC and CE systems”, Ustny, 3rd International Conference of Students’ Scientific Society, 2-3.12.2005, Bydgoszcz-Torun, druk w: “Medical and Biological Sciences”, 19, Suppl. 1 (2005), str. 36 - Wyróżnienie w Sesji Biomedycznej.