Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

dr hab. n. biol.
Tomasz Załuski, prof. UMK

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
budynek diagnostyczny patomorfologii, II piętro
pok. 46-48, 50, 52, 54, 55

tel. 52 585-38-01
tel. 52 585-38-02
tel./fax 52 585-38-07


Sekretariat:

lic. Anita Aleksandrowicz
pok. 55
tel. 52 585-38-07

Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej

Pracownicy:

  • dr hab. n. biol. Tomasz Załuski, prof. UMK – kierownik
  • dr n. biol. Dorota Gawenda-Kempczyńska – starszy wykładowca
  • dr n. biol. Iwona Paszek – starszy wykładowca
  • mgr Anna Nowakowska – specjalista naukowo-techniczny
  • mgr Judyta Ostrowska – technik
  • lic. Anita Aleksandrowicz – specjalista administracyjnyOpis działalności:

Tematyka badawcza jednostki dotyczy głównie zasobów naturalnych gatunków roślin leczniczych. Realizowane są poszczególne zadania badawcze, analizujące stan, uwarunkowania ekologiczne, dynamikę i zagrożenia zasobów populacyjnych wybranych roślin. Badane są najczęściej zasoby gatunków w kompleksach leśnych, rzadziej na łąkach, torfowiskach i nieużytkach porolnych. Część badań prowadzi się na stałych powierzchniach badawczych.

Od kilku lat realizuje się również badania dotyczące zmienności chemicznej wybranych gatunków roślin leczniczych. Badany jest surowiec roślinny pozyskiwany z różnych, nie tylko z wykorzystywanych dotychczas części roślin. Analizowane są także warunki ekologiczne roślin w miejscach zbioru, a następnie określane korelacje składu chemicznego i wybranych parametrów siedliska.

Pracownicy katedry biorą ponadto udział w tematach, najczęściej zespołowych, dotyczących flory i zbiorowisk roślinnych regionu i Polski. Obejmują one zagadnienia rozmieszczenia, dynamiki i zagrożeń flory i roślinności, klasyfikacji roślinności oraz waloryzacji i sposobów ochrony cennej szaty roślinnej. Pracownicy katedry byli kilkakrotnie głównymi organizatorami ogólnopolskich konferencji naukowych, takich jak 53. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Toruń-Bydgoszcz) w 2004 roku oraz kilka konferencji z cyklu „Szata roślinna łąk w procesie przemian” w latach 2011-2015.

Profil dydaktyczny jednostki dotyczy głównie przedmiotu Botanika (I rok farmacji), przekazującego studentom podstawową wiedzę na temat anatomii i morfologii roślin i grzybów, a także systematyki gatunków leczniczych. Dla studentów kosmetologii (II rok kosm., II stopień) adresowany jest przedmiot Botaniczne aspekty kosmetologii. Prowadzone są także wykłady fakultatywne, poszerzające wiedzę o roślinach leczniczych i użytkowych. Realizowane są prace magisterskie, zwykle na kierunku farmacja, dotyczące głównie dynamiki i zagrożeń naturalnych zasobów roślin leczniczych oraz zmienności fitochemicznej wybranych gatunków. Przy katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Botaniki Farmaceutycznej.