Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

dr hab. n. farm.
Barbara Bojko

Kierownik Katedry

ul. dr. A. Jurasza 2
85-089 Bydgoszcz
budynek Wydziału Farmaceutycznego
I piętro, pok. 117-120

tel. 52 585-35-64
fax 52 585-38-15


Sekretariat:

lic. Anna Trojanowska
pok. 119

Katedra Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej

W skład Katedry wchodzą:

 • Zakład Farmakodynamiki i Farmakologii Molekularnej
    kierownik: dr hab. n. farm. Barbara Bojko

 • Pracownia Doświadczalna „Zwierzętarnia”
   
  kierownik: dr Katarzyna BurlikowskaPracownicy:

Adiunkt:

Starsi wykładowcy:

 • dr n. farm. Anna Sloderbach
  e-mail: as@cm.umk.pl
  tel. 52 585-35-25, pok. 117

Asystenci:

Pozostali pracownicy:

 • mgr Iga Stryjak - badacz
 • dr Katarzyna Burlikowska - specjalista naukowo-techniczny, e-mail: k.burlikowska@cm.umk.pl
 • mgr Paulina Goryńska - specjalista naukowo-techniczny
 • mgr Beata Królikowska - starszy technik
 • lic. Marta Gorączkowska - starszy technik

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Joanna Bogusiewicz
 • mgr Paulina Zofia Goryńska
 • mgr Karol Jaroch
 • mgr Kamil Łuczykowski
 • mgr Iga Stryjak
 • mgr Natalia WarmuzińskaTematyka badawcza:

 • badania farmakologiczne nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym oraz leków cystostatycznych, ich komórkowego i molekularnego mechanizmu działania, metabolizmu, farmakokinetyki i biodostępności,
 • badania w zakresie farmakogenetyki i farmakologii molekularnej.


Działalność dydaktyczna:

 • Prowadzenie zajęć z przedmiotów: farmakologia i farmakodynamika, farmakokinetyka, biofarmacja dla III i IV roku kierunku Farmacja.
 • Realizacja prac magisterskich.
 • Kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz szkolenia ciągłego dla magistrów farmacji.metabolomin

 >> Metabolomic Circle 2016 <<

4-5 listopada 2016 r.
Bydgoszcz