Katedra Biofizyki
Katedra Biofizyki

prof. dr hab. n. farm.
Bronisław Grzegorzewski

Kierownik Katedry

ul. Jagiellońska 13
85-067 Bydgoszcz

tel. 52 585-34-02


Sekretariat:

Halina Chmielewska
tel. 52 585-34-02

Katedra Biofizyki

Strona własna jednostki: http://biofizyka.cm.umk.pl

W skład Katedry Biofizyki wchodzą:

 1. Zakład Biofizyki
  • Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Bronisław Grzegorzewski, e-mail: grzego@cm.umk.pl
  • dr n. fiz. Maciej Bosek - adiunkt
  • mgr Jerzy Pyskir - wykładowca
  • mgr Alicja Szołna-Chodór - wykładowca
  • mgr inż. Waldemar Pietrzak - st. specjalista nauk.-techn.
  • mgr inż. Joanna Cywińska - specjalista nauk.-techn.


 2. Zakład Fizyki Medycznej
  • Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Stefan Kruszewski, e-mail: skrusz@cm.umk.pl
  • dr n. fiz. Michał Cyrankiewicz - adiunkt
  • dr n. med. Tomasz Wybranowski - adiunkt
  • dr n. med. Blanka Ziomkowska - adiunkt

pracownicy Katedry Biofizyki

Katedra realizuje kształcenie w zakresie:

 • biofizyki
 • fizyki
 • diagnostyki laboratoryjnej

 

W Katedrze studenci ostatnich lat studiów wykonują badania doświadczalne na potrzeby prac magisterskich i licencjackich.

W Katedrze Biofizyki działa Studenckie Koło Naukowe - opiekun prof. dr hab. Stefan Kruszewski.