Katedra Biochemii Klinicznej
Katedra Biochemii Klinicznej

dr hab. n. med.
Marek Foksiński

Kierownik Katedry

ul. Karłowicza 24
85-092 Bydgoszcz
III piętro

tel. 52 585-37-51
tel. 52 585-37-45
tel. 52 585-37-70
fax 52 585-37-71


Sekretariat:

mgr inż. Rozalia Graul
tel. 52 585-37-45

Katedra Biochemii Klinicznej

Strona własna jednostki: http://edukacja.cm.umk.pl/


W skład Katedry Biochemii Klinicznej wchodzą:

 1. Zakład Biochemii Klinicznej
  kierownik: dr hab. n. med. Marek Foksiński

 2. Zakład Enzymologii
  kierownik: dr hab. n. med. Karol Białkowski, prof. UMK

 3. Pracownia Metabolomiki i Markerów Nowotworowych
  kierownik: dr hab. n. med. Daniel GackowskiPracownicy:

pracownicy Katedry Biochemii Klinicznej, 2016 r.

Profesorowie:

 • prof. dr hab. n. biol. Ryszard Oliński
 • dr hab. n. med. Karol Białkowski, prof. UMK, karolb@cm.umk.pl

Adiunkci:

 • dr hab. n. med. Marek Foksiński, marekf@cm.umk.pl
 • dr hab. n. med. Daniel Gackowski, danielg@cm.umk.pl
 • dr hab. n. med. Rafał Różalski
 • dr hab. n. med. Agnieszka Siomek-Górecka
 • dr n. med. Tomasz Dziaman
 • dr n. med. Jolanta Guz, jolaguz@cm.umk.pl
 • dr n. med. Ewelina Zarakowska

Starsi wykładowcy:

Pozostali pracownicy:

 • starszy specjalista nauk.-techn.: dr n. med. Anna Szpila, szpila@cm.umk.pl
 • starszy technik: mgr inż. Sonia Schmidt-Kozłowska

Uczestnicy studiów doktoranckich:

 • mgr Maciej Gawroński
 • mgr Kinga Linowiecka
 • mgr Anna Łabejszo
 • mgr Martyna Modrzejewska
 • mgr Marta Starczak
 • mgr inż. Justyna SzpotanTematyka badawcza:

W Katedrze Biochemii Klinicznej prowadzone są badania nad znaczeniem wolnych rodników tlenowych (WRT) głównie w rozwoju i patogenezie chorób nowotworowych i układu krążenia. Głównie badania koncentrują się na:

 • ocenie zmian aktywności enzymów antyoksydacyjnych,
 • ocenie uszkodzeń zasad azotowych w komórkowym DNA,
 • analizie witamin o znaczeniu antyoksydacyjnym,
 • analizie produktów reperacji DNA.W badaniach stosujemy metody: chromatografię gazową ze spektrometrią masową i selektywnym monitorowaniem jonów (CG/MS-SIM) oraz wysokociśnieniową chromatografię cieczową (HPLC).

Kierunek i profil działania jednostki:

 1. Badania nad molekularną patogenezą nowotworów oraz wykorzystanie metod biologii molekularnej, genomiki i proteomiki dla wczesnego wykrywania, optymalizacji leczenia i rozwoju nowych metod terapii nowotworów złośliwych. Zdolność reperacji oksydacyjnych uszkodzeń DNA jako czynnik predysponujący do nowotworów jelita grubego odbytnicy.
 2. Sterowanie rozwojem przewodu pokarmowego pokarmowego noworodków zwierząt w celu zwiększenia ich przeżywalności i poprawy stanu zdrowotnego Wpływ bioaktywnych składników diety na proliferację i apoptozę w procesie dojrzewania nabłonka jelitowego oraz zewnątrzwydzielniczą funkcję trzustki u nowo narodzonych prosiąt. Rola leptyny i greliny w regulacji dojrzewania przewodu pokarmowego noworodków prosiąt.
 3. Analiza oksydacyjnych uszkodzeń DNA u pacjentów chorych na nowotwory, poddanych chemioterapii; czy oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być markerami oceniającymi skuteczność terapii? Celem pracy jest wyjaśnienie: Czy chemoterapia najczęściej stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi (adriblastyną, cis-platyną, 5-fluorouracylem) związana jest ze stresem oksydacyjnym i oksydacyjnymi uszkodzeniami DNA? Czy badane parametry określające oksydacyjne uszkodzenia DNA mogą być biomarkerami prognozujących remisje/progresje choroby nowotworowej?
 4. Weryfikacja zasad technologii wytwarzania i wykorzystywania żywności bogatej w naturalne antyoksydanty pod względem jej działania prozdrowotnego. Ustalenie związku pomiędzy spożywaniem surowców uznanych za specjalizację produkcyjną polskiego rolnictwa, przygotowanych w procesach pozwalających na uzyskanie wartościowego i bezpiecznego produktu.Wyposażenie aparaturowe Katedry:

Katedra jest w posiadaniu chromatografu gazowego ze spektrometrem masowym (GC/MS) firmy Hewlett Packard model 5890, aparatów do HPLC firmy Gynkotek i Dionex wraz z detektorami UV, elektrochemicznym i fluorometrycznym. Jesteśmy również zaopatrzeni w sprzęt niezbędny do preparatyki DNA z tkanek oraz 8-oksoG i 8-oksodG z moczu (wirówki, liofilizator „spid vac”). Dysponujemy zestawem znakowanych stabilnymi izotopami oksydacyjnie zmodyfikowanych zasad azotowych i 8-oksodG.

wyposażenie Katedry Biochemii Klinicznej wyposażenie Katedry Biochemii KlinicznejCzłonkostwa z wyboru prof. Olińskiego w organizacjach krajowych i międzynarodowych oraz w zarządach innych prestiżowych organizacji krajowych:

 • Society of Free Radical Research (Europe)
 • Europejskie Towarzystwo Metagenezy
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne
 • European Standardization Committee of DNA Damage (ESCOD)Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe.