Pracownicy dziekanatu

Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Lidia Król-Durmowicz
pokój 53a, tel. 52 585-34-01, e-mail: lidia.krol@cm.umk.pl

Danuta Derfert, tel. 52 585-37-00, pokój nr 50, e-mail: danuta.derfert@cm.umk.pl

 • rozliczanie środków finansowych na działalność dydaktyczną jednostek Wydziału Farmaceutycznego
 • ewidencja i wystawianie delegacji służbowych dla pracowników i studentów Wydziału Farmaceutycznego
 • przygotowanie zbiorczych kart obciążeń
 • współpraca z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą CM w zakresie działalności statutowej, badań własnych i grantów
 • ewidencja i sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej ze studiami podyplomowymi w zakresie analityki medycznej
 • obsługa administracyjna przewodów doktorskich Wydziału Farmaceutycznego

mgr Agnieszka Witkowska, tel. 52 585-39-52, pokój nr 50, e-mail: agnieszka.witkowska@cm.umk.pl

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:
 • analityka medyczna studia stacjonarne jednolite
 • kosmetologia studia niestacjonarne drugiego stopnia (zaoczne)

mgr inż. Grażyna Łukowiak, tel. 52 585-34-00, pokój nr 50, e-mail: grazyna.lukowiak@cm.umk.pl

 • prowadzenie spraw dotyczących świadczeń pomocy materialnej dla studentów wszystkich kierunków
 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:
  • farmacja studia niestacjonarne jednolite,
  • kosmetologia studia stacjonarne, niestacjonarna (wieczorowe) I stopnia
  • kosmeteologia studia stacjonarne II stopnia,
  • uruchamianie przedmiotów fakultatywnych w systemie USOS.


mgr Beata Nitka
, tel. 52 585-35-41, pokój nr 51, e-mail: beata.nitka@cm.umk.pl

 • obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego dla kierunków studiów:
  • kosmetologia I stopnia studia niestacjonarne (zaoczne)
  • farmacja studia stacjonarne jednolite


Magdalena Pilarska
, tel. 52 585-37-01, pokój nr 51, e-mail: magdalena.pilarska@cm.umk.pl

 • sprawy administracyjno-organizacyjne
 • dyscyplina pracy pracowników Wydziału Farmaceutycznego
 • obsługa administracyjna uczestników oraz procesu dydaktycznego studiów doktoranckich