Ubezpieczenie zdrowotne

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW W SPRAWIE UBEZPIECZNIA ZDROWOTNEGO
Informujemy, że studenci którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, (np nie są zatrudnieni, nie mają orzeczonej grupy inwalidzkiej lub ich małżonkowie nie są ubezpieczeni) mogą zostać ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia przez Uczelnię.
Wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego.