Zasady uczestnictwa studentów w zajęciach dydaktycznych

Zasady uczestnictwa studentów w zajęciach dydaktycznych
Rada Wydziału podjęła uchwałę następującej treści:
  • udział w wykładach, które nie kończą się egzaminem, jest obowiązkowy,
  • udział w wykładach, które kończą się egzaminem nie jest obowiązkowy, chyba że prowadzący wykład zadecyduje inaczej.
  • Uchwała obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011.