Wiadomości archiwalne

ZAPROSZENIE

pdfOgólnopolska studencka konferencja naukowa "Crystallus - kryształy w chemii i naukach biomedycznych" 22.02.2018 r. Wrocław >>442.44 KB

rtfZgłoszenie >>4.2 MB


Szkolenie BHP
platforma Moodle w roku akademickim 2017/2018 zostanie uruchomione w terminie 16.10.2017-22.12.2017 r.


ĆWICZENIA z ANATOMII
Studentów wszystkich wydziałów obowiązuje posiadanie czystego stroju ochronnego: biały fartuch medyczny, czepek lub biała chustka, zmienne obuwie medyczne, rękawiczki jednorazowe i identyfikator. Ponadto na zajęciach należy posiadać pęsetę anatomiczną. szczegółowe informacje >>


"Aktywny Samorząd"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" oferujący pomoc finansową dla osób niepełnosprawnych. Termin przyjmowania wniosków w ramach modułu II w 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 trwa od 11 września 2017 r. do 10 października 2017 r.
szczegółowe informacje >>


 

Parking przy ul. Łukasiewicza 1 dla studentów Collegium Medicum UMK
szczegóły >>


Egzamin poprawkowy z Mikrobiologii dla studentów III roku Analityki medycznej 
- egzamin praktyczny 4 września 2017 r. godz. 10:00, sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii 
- egzamin teoretyczny 5 września 2017 r. godz. 10:00, sala ćwiczeń Katedry i Zakładu Mikrobiologii


Egzamin poprawkowy z Genetyki medycznej dla studentów IV roku Analityki Medycznej 
odbędzie się 8 września 2017 r. o godz. 9:30 w sali 220 w budynku dydaktycznym patomorfologii, I piętro.Egzamin poprawkowy z Biologii molekularnej, Genetyki Molekularnej dla IV roku kierunku Analityka medyczna
odbędzie się 5 września 2017 r. w godz. 10:00-13:00 w auli Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 46.


Egzamin poprawkowy z Biofizyki dla I roku kierunku Kosmetologia
 - Kosmetologia stacjonarna 6 września 2017 r. w godz. 11:00-12:30, sala 58 przy ul. Jagiellońskiej 13
 - Kosmetologia niestacjonarna 5 września 2017 r. w godz. 18:00 - 19:30 w Katedrze Biofizyki. 


13 czerwca 2017 r. (wtorek) Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego będzie wyjątkowo czynny w godzinach 10.00 - 16.00.


9 czerwca 2017 r. (piątek) nie będzie dyżuru (15.00-18.00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 10.06.2017 r. (sobota) w godzinach 07.00-15.00.docxWykłady wyłonione w konkurskie organizowanym i finansowanym przez JM Rektora, które realizowane będą w Bydgoszczy 15.38 KB
Pełna oferta zajęć ogólnouniwersyteckich http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie


I Ogólnopolskie Mistrzostwa Farmaceutów oraz Studentów Wydziałów Farmaceutycznych w Piłce Siatkowej
1-4 czerwca 2017 r. Lublin
pdfszczegóły462.32 KB


VI Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej na najlepszą studencką pracę oryginalną
pdfOgłoszenie o konkursie1.34 MB
pdfRegulamin konkursu 48.58 KB


Zapisy na wybrany temat pracy dyplomowej na kierunku Analityka medyczna
Szanowni Studenci kierunku Analityka medyczna,
Informuję, że dnia 24.03.2017 r. upływa ostateczny termin zapisów na wybrany temat pracy dyplomowej na kierunku Analityka medyczna. Wykaz tematów prac dyplomowych znajduje się w zakładce rok akademicki 2016/2017, tematy prac dyplomowych (obrony 2017/2018).
Z poważaniem
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. dr hab. Ewa Żekanowska


Akademickie Mistrzostwa Polski Pierwszej Pomocy
odbędą się w dniach 29-31 marca 2017 r. w Szczyrku
pdfzaproszenie 187.8 KB
pdfprogram 220.76 KB
pdfregulamin 403.96 KB
docformularz zgłoszeniowy 82.5 KB


Szkolenie BHP
Dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP w formie e-learningowej w semestrze zimowym, platforma Moodle zostanie ponownie otwarta w terminie 13.03.2017 r. - 30.04.2017 r.


REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE
Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze letnim 2016/2017 zostanie uruchomiona od 13 lutego 2017 r. godz. 13:00
Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku polskim potrwa do 5 marca 2017 r. do godz. 23:59.
Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku obcym potrwa do 12 marca 2017 r. do godz. 23:59.

docxWykłady, które wyłonione zostały w konkursie organizowanym i finansowanym przez Jego Magnificencję Rektora i które reaalizowane będą w Bydgoszczy 15.38 KB

Pełna oferta zajęć ogólnouniwersyteckich http://portal.umk.pl/web/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie


Rejestracja żetonowa na zajęcia z języków obcych
zostanie uruchomiona od dnia:
- I tura 18.02.2017 r. godz. 8:00 do 25.02.2017 r.
- II tura 01.03.2017 r. godz. 8:00 do 05.03.2017 r.


STUDENCI I ROKU - szkolenie biblioteczne
Biblioteka Medyczna informuje, że w dniach 11-20 stycznia 2017 r. został ponownie aktywowany kurs szkolenia bibliotecznego. Studenci, którzy nie rozwiązali testu i nie mają zaliczenia w systemie USOS, proszeni są o natychmiastowe dopełnienie tego obowiązku! Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie  https://moodle.umk.pl/BM/.
Wszelkie pytania można kierować: amarkowska@cm.umk.pl lub tel. 52 585-35-14.


STUDENCI PIERWSZEGO ROKU
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum przypomina o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego, którego termin upływa 30 listopada.
Kurs wraz z testem dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/ 
Studentom, którzy odbyli takie szkolenie w naszej Uczelni, zostanie przepisane zaliczenie na podstawie wcześniej złożonego podania.
Wszelkie pytania można kierować:
- w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek tel. 52 585-35-10
- w sprawie szkolenia bibliotecznego tel. 52 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl


25.11.2016 nie będzie dyżuru (15:00-18:00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 26.11.2016 (sobota), w godzinach 08:30 -11:00.


Szkolenie BHP
W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP platforma Moodle, dla osób przyjętych na studia w bieżącym roku akademickim otwarta będzie w terminie: 17.10-22.12.2016 r.


STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA - studia niestacjonarne
Studenci kierunku kosmetologia  studia niestacjonarne pierwszego stopnia, którzy nie podpisali umowy oraz nie odebrali legitymacji studenckich proszeni są o podejście do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, pokój nr 51, w piątek (07.10) w godzinach 10:00-18:00.


Egzamin poprawkowy z Biologii Molekularnej oraz Genetyki Molekularnej
dla  studentów IV roku kierunku analityka medyczna odbędzie się dnia 09.09.2016 r. o godz. 10:00 w budynku Biblioteki Medycznej w Auli nr 4.


Egzamin poprawkowy z Biofizyki
dla studentów I roku kierunku kosmetologia (dzienna, zaoczna) odbędzie się 2.09.2016 r. o godz. 11:45.


Egzamin poprawkowy z chemii organicznej
dla studentów I roku kierunku analityka medyczna odbędzie się 2.09.2016 r. o godz. od 09:00-10:30.


Ogólnopolski Konkurs "Otwarte Drzwi"
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepszą pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki zyskają nagrodzone prace – Laureatom przyznawane są nagrody finansowe. Szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.


II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka"
Zaproszenie jest skierowane szczególnie do pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów.
pdfKomunikat /j.polski/ 134.47 KB  
pdfKomunikat /j.angielski/ 137.88 KB 


III Ogólnopolska Olimpiada "Język angielski w naukach medycznych"
organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. Jacka Wysockiego. Dodatkowe informację będą dostępne na stronie internetowej Studium Języków Obcych UM w Poznaniu.
pdfRegulamin olimpiady  155.35 KB
pdfFormularz zgłoszeniowy  24.61 KB


Tytuł najlepszego absolwenta i studenta UMK oraz wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej.


3 czerwca br. nie będzie dyżuru (15:00-18:00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 4 czerwca br. (sobota), w godz. 07:00- 15:00


20 maja 2016 r. nie będzie dyżuru (15:00-18:00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 21 maja 2016 r. (sobota), w godzinach od 07:00 do 15:00.


Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Własność Intelektualna w Branży Farmaceutycznej"
Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w Partnerstwie z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Własność Intelektualna w Branży Farmaceutycznej”, która odbędzie się dnia 26 kwietnia br. o godz. 09:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (sala nr 8).
Konferencja ma na celu ukazanie interdyscyplinarnego charakteru prawa własności intelektualnej oraz roli, jaką ono odgrywa w konkretnym sektorze rynku, tj. rynku farmaceutycznym.Prelekcje konferencyjne dotyczyć będą m.in tematyki prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia: https://ippharma.wordpress.com.


Zaproszenie na międzynarodową konferencję "Using Technology to Innovate Teaching - Workshop"
pdfZaproszenie 318.8 KB
pdfProgram 408.34 KB


Szkolenie BHP - dodatkowy termin
Dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHP w formie e-learningowej w semestrze zimowym, platforma Moodle zostanie otwarta ponownie w terminie 14.03-30.04.2016 r.


UWAGA STUDENCI I ROKU (oprócz Kosmetologii II stopnia)
Biblioteka Medyczna informuje, że możliwość zaliczenia szkolenia bibliotecznego upływa 21 lutego o godzinie 23.59. (wyłącza się platforma e-learningowa). W związku z powyższym studentów, którzy jeszcze nie zaliczyli szkolenia, uprasza się o NIEZWŁOCZNE zapoznanie się z kursem  oraz rozwiązanie testu zamieszczonego na stronie https://moodle.umk.pl/BM/  (test Biblioteki Medycznej CM, a  NIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
w Toruniu). Jednocześnie informujemy, że studentom, którzy nie zaliczą szkolenia w terminie zostanie w wprowadzone do USOS-a „niezaliczenie”. Poprawa będzie możliwa po indywidualnym kontakcie z Biblioteką. Natomiast studentów, którzy już rozwiązali test uprasza się o sprawdzenie w USOS-ie, czy zaliczenie zostało wprowadzone.
Przypominamy, że osoby, które przeniosły się z innych uczelni zobowiązane są również do rozwiązania testu.     
Pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres amarkowska@cm.umk.pl lub telefonicznie (52) 585-35-14.


II Międzynarodowa Konferencja "Ekologia człowieka"
Zaproszenie jest skierowane szczególnie do pracowników naukowych oraz studentów i doktorantów.
pdfKomunikat /j.polski/ 134.47 KB
pdfKomunikat /j.angielski/ 137.88 KB


III Ogólnopolska Olimpiada "Język angielski w naukach medycznych"
organizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego. Dodatkowe informację będą dostępne na stronie internetowej Studium Języków Obcych UM w Poznaniu.
pdfRegulamin olimpiady 155.35 KB
pdfFormularz zgłoszeniowy 24.61 KB


V Edycja Konkursu Redaktor Naczelnej PAMW (Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej) na najlepszą studencką pracę oryginalną
pdfOgłoszenie o konkursie 146.62 KB
pdfRegulamin konkursu 93.79 KB


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - studenci I roku
docInformacja dla studentów I roku 23.5 KB
docxZasady korzystania z Biblioteki Medycznej 18.11 KB


22.04.2016 nie="" b="" dzie="" dy="" uru="" 15:00-18:00="" w="" dziekanacie="" wydzia="" u="" farmaceutycznego="" zamian="" zapraszamy="" strong="">23. 04.2016 (sobota), w godzinach 09:00 -11:00.


Z uwagi na spotkanie z JM Rektorem Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego dnia 11 lutego br. będzie czynny do godz. 12:45.


Z uwagi na Zebranie Wyborcze pracowników Wydziału Farmaceutycznego dnia 28 stycznia br. w godz. 11:45 - 12:45 Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego będzie nieczynny.


BHP
Uprzejmie informujemy, że dla osób przyjętych na studia Platforma Moodle na e-learningowe szkolenie BHP otwarta będzie w terminie 19.10 - 6.12.2015 r.


Z uwagi na zebranie wyborcze do Wydziałowej Komisji Wyborczej 1 grudnia br. w godz. od 10:00 – 10:45, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego będzie nieczynny.


28.11.2015 nie będzie dyżuru (15.00-18.00) w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, w zamian zapraszamy 29.11.2015 (sobota), w godzinach 09.30 -11.30.Wyjątkowo 30.10.2015 nie będzie dyżuru (15.00-18.00) w Dziekanacie Wydziału


Egzamin poprawkowy z chemii organicznej
dla studentów kierunku farmacja II roku odbędzie się 2.09.2015 w godz. 9:00 - 12:00 sali 35.


Egzamin poprawkowy z chemii organicznej
dla kierunku analityka medyczna I rok odbędzie się 4.09.2015 o godz. 13.00 w auli A na ul. Jagiellońskiej 13-15.


TERMINARZ OBRON PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM >>


Dyżury pracowników Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej 
docTerminy 27 KB


Tytuł najlepszego absolwenta i studenta UMK oraz wyróżnienie za osiągnięcie w danej dyscyplinie znaczącej pozycji na arenie międzynarodowej.


Godziny otwarcia Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w dniach:

 • 21.09.2015 - godz. 7:00-8:50, 13:15-15:00
 • 23.09.2015 - godz. 7:00-9:30
 • 24.09.2015 - godz. 7:00- 9:30

Powyższe podyktowane jest planem szkoleniowym dla pracowników Dziekanatu. Podania do Dziekana prosimy składać w kancelarii.


Szkolenie BHP
21 lipca 2015 r. w godz. 8.00-11.00 w sali B 209 (Patomorfologia) w SU1 odbędzie się dodatkowe szkolenie BHP dla studentów kierowanych na praktykę wakacyjną do Szpitala im. Jurasza


29.05.2015 r. w godz. 15.00-18.00 (z powodu remontu) dziekanat będzie nieczynny22.05.2015 w godz. 15.00-18.00 (z powodu remontu) dziekanat będzie nieczynnyOd dnia 18.05.2015 pokój nr 51 nieczynny (remont), prosimy o przejście do pokoju nr 53B


19.05.2015 dziekanat będzie czynny do godz. 11.45. W zamian zapraszamy 20.05.2015 r. w godz. 10.00-14.0024.04.2015 w godz. 15.00-18.00 dziekanat będzie nieczynny. W zamian zapraszamy w sobotę 25.04.2015 w godz. 07.30-14.00


docxSzkolenie BHP - dodatkowy termin 456.01 KB


Zajęcia ogólnouniwersyteckie, semestr letni 2014/2015
Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie została uruchomiona 16 lutego 2015 r. i potrwa do 15 marca 2015 r.
zajęcia ogólnouniwersyteckie >>


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE - STUDENCI I ROKU (oprócz Kosmetologii II stopnia)
Biblioteka Medyczna informuje, że możliwość zaliczenia szkolenia bibliotecznego upływa 17 lutego o godzinie 23.59. (wyłącza się platforma e-learningowa).
W związku z powyższym studentów, którzy jeszcze nie zaliczyli szkolenia uprasza się o niezwłoczne zapoznanie się z kursem zamieszczonym na stronie Biblioteki http://biblio.cm.umk.pl oraz rozwiązanie testu https://moodle.umk.pl/BM/(test Biblioteki Medycznej - NIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ).
Jednocześnie informujemy, że studentom, którzy nie zaliczą szkolenia w terminie zostanie wprowadzone do USOS-a „niezaliczenie”. Poprawa będzie możliwa po indywidualnym kontakcie z Biblioteką. Przypominamy, że studenci, którzy przenieśli się z innych uczelni zobowiązani są również do rozwiązania testu.
Pytania oraz wątpliwości prosimy kierować na adres amarkowska@cm.umk.pl lub telefonicznie (52) 585-35-14.


Terminy rejestracji żetonowej na język obcy w semestrze letnim 2014/2015:
- I tura rejestracji: od 12.02.2015 godz. 10:00 do 22.02.2015 do godz. 10:00
- II tura rejestracji: od 26.02.2015 godz.10:00 do 05.03.2015 do godz. 10:00


IV EDYCJA KONKURSU REDAKTOR NACZELNEJ POLSKIEGO ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ
na najlepszą studencką pracę oryginalną. Prace można zgłaszać do 15 kwietnia 2015 r.
pdfszczegóły >>202.62 KB
pdfregulamin konkursu >>426.85 KB


STUDENCI I ROKU
Biblioteka Medyczna przypomina o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego I oraz II stopnia (oprócz kier. kosmetologia II stopnia) do 17.02.2015 r. (TERMIN OSTATECZNY!)
Część teoretyczna szkolenia dostępna jest na stronie:

 • Biblioteki Medycznej Collegium Medicum http://biblio.cm.umk.pl/ lub
 • Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego w zakładce Dziekanat dla studentów - "Obowiązkowe szkolenie biblioteczne".

Test dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/ (test przygotowany przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum, a NIE Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu).
Wszelkie pytania można kierować:

 • w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek - tel. (52) 585-35-10
 • w sprawie szkolenia bibliotecznego - tel. (52) 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl


UBEZPIECZENIE OC/NNW STUDENTÓW
szczegóły >>


Od 21 października Dziekanat dodatkowo będzie czynny w każdy wtorek od godz. 7:30 do 14:30 oraz w piątki zjazdowe od godz.10:00 do 18:00.
docxTerminy zjazdów 27.71 KB


STUDENCI I ROKU
Informacja dot. szkolenia bibliotecznego 2014/2015
docszczegóły 25.00 KB


EGZAMIN dla studentów kierunku Kosmetologia II stopnia II rok (stacjonarna)
Przedmiot: Kosmetologia lecznicza
Data: 04.02.2015 r.
Godzina: 10:00 - 12:00
Miejsce: Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna
Egzaminujący: dr hab. Barbara Zegarska, prof. UMK 


Egzamin poprawkowy z Mikrobiologii

 • Farmacja I rok - 27.02.2015 r.  godz. 9:30 sala nr 132 (budynek Farmacji)
 • Kosmetologia (niestacjonarna) II rok - 27.02.2015 r.  godz. 11:30, sala nr 30 (budynek Biblioteki)

 Egzamin poprawkowy z Biofizyki

 • Farmacja I rok  -  25.02.2015 r. w godzinach 15:30 - 18:00 w auli A (Jagiellońska).
 • Analityka medyczna I rok  - 23.02.2015 r. w godzinach 9:30 - 11:30 w Katedrze Biofizyki.


I rok Kosmetologia (stacjonarna, niestacjonarna)
Egzamin poprawkowy z przedmiotu “Anatomia” odbędzie się 26.02.2015 r. o godz. 11:15 w sali nr 14 A.


Zajęcia ogólnouniwersyteckie, semestr letni 2014/2015
Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie została uruchomiona  dnia 16 lutego 2015 r. i potrwa  do 15 marca br.
pdfzajęcia ogólnouniwersyteckie >>94.48 KB


STUDENCI I ROKU
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum przypomina o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego I oraz II stopnia (oprócz kier. kosmetologia II stopnia) do 17.02.2015 roku (TERMIN OSTATECZNY).
Część teoretyczna szkolenia dostępna jest na stronie:

 • Biblioteki Medycznej Collegium Medicum http://biblio.cm.umk.pl/ lub
 • Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego CM w zakładce Dziekanat dla studentów - "Obowiązkowe szkolenie biblioteczne".


Test dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/ (test przygotowany przez Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum, a NIE Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu).
Wszelkie pytania można kierować:

 • w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek tel. 52 585-35-10
 • w sprawie szkolenia bibliotecznego tel. 52 585-35-14 lub amarkowska@cm.umk.pl

6.02.2015 w godz. 15.00-18.00 dziekanat będzie nieczynny. W zamian zapraszamy w sobotę 07.02.2015 w godz. 07.00-15.00, pokój nr 51.


Lider Nauk Farmaceutycznych
II edycja Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych skierowany do doktorantów Wydziałów Farmaceutycznych polskich Uczelni Medycznych, których obronione prace doktorskie zawierają elementy aplikacyjności.
szczegóły >>


Warsztaty językowe AIESEC University dla studentów Collegium Medicum
Weź udział w innowacyjnych warsztatach językowych AIESEC University - zapisz się do 9 stycznia
szczegóły >>


REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne w semestrze letnim 2014/2015 w systemie USOS
została uruchomiona od 15.12.2014 r. godz. 12:00 do 20.01.2015 r. godz. 15:00.


UBEZPIECZENIE OC/NNW STUDENTÓW
szczegóły >>


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE z BHP
W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP informujemy, że dla osób przyjętych na studia w CM w roku akad. 2014/15 platforma Moodle zostanie otwarta w terminie 16.10.- 21.12.2014 r.


STUDENCI I ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA ZAOCZNA
Pierwszą płatność należy uiścić na konto: 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
w tytule: czesne 1 rok kierunek kosmetologia zaoczna
wysokość opłat >> 


STYPENDIUM SPECJALNE
Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.


Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 października Dziekanat dodatkowo będzie czynny w każdy wtorek od godz. 7:30 do 14:30 oraz w piątki zjazdowe od godz.10:00 do 18:00.
Terminy zjazdów >>


STUDENCI I ROKU
Informacja dot. szkolenia bibliotecznego 2014/2015
szczegóły >>


Zmiana terminu zjazdu zaplanowanego na dni 2-4.01.2015 kierunek kosmetologia zaoczna 1 i 3 rok.
docI rok 62.00 KB
docIII rok 73.50 KB


DZIEKANAT NIECZYNNY
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMK w dniach: od 22.12.2014 r. do 28.12.2014 r. oraz od 01.01.2015 r. do 06.01.2015 r. Dziekanat Wydziału Farmaceutyczny będzie nieczynny.


REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne
w semestrze letnim 2014/2015 w systemie USOS, została uruchomiona od 15.12.2014 r. godz. 12 do 20.01.2015 r. godz. 15.


Stowarzyszenie Akademickie "Ad Astra" zaprasza na praktyczne szkolenia
docxszczegóły 27.02 KB


NAGRODA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą.
szczegóły >>


IV EDYCJA KONKURSU REDAKTOR NACZELNEJ POLSKIEGO ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ
na najlepszą studencką pracę oryginalną. Prace można zgłaszać od 1 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.
pdfszczegóły 202.62 KB
pdfregulamin konkursu 426.85 KB


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE z BHP
W związku z e-learningową formą obowiązkowego szkolenia BHP informujemy, że dla osób przyjętych na studia w Collegium Medicum w roku akademickim 2014/2015 platforma Moodle zostanie otwarta w terminie 16.10. - 21.12.2014 r.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH Z DZIEDZINY MEDYCYNY LABORATORYJNEJ
docszczegóły 34.00 KB


STUDENCI PIERWSZEGO ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA ZAOCZNA
Pierwszą płatność należy uiścić na konto: 51 1240 6478 1111 0000 4949 2293
w tytule: czesne 1 rok kierunek kosmetologia zaoczna
wysokość opłat >>>


Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jednocześnie rozpoczynające studia na UMK, a także osoby kontynuujące naukę, których orzeczenie utraciło ważność proszone są o dostarczenie oryginału aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność do biura Działu Dydaktyki CM, budynek A, pokój nr 12, II piętro.


Od 21 października Dziekanat dodatkowo będzie czynny w każdy wtorek w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz w piątki zjazdowe od godz.10:00 do 18:00.
docxTerminy zjazdów 27.71 KB


UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU
Informacja dot. szkolenia bibliotecznego 2014/2015
docszczegóły 25.00 KB


REJESTRACJA na zajęcia fakultatywne w systemie USOS zostanie uruchomiona od 06.10.2014 r. godz. 12:00 do 31.10.2014 r. godz. 15:00.
Realizacja fakultetu nastąpi w terminach uzgodnionych z Katedrą.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY - "Zdrowie - podaj dalej!"
pdfszczegóły konkursu 815.06 KB
jpgplakat 1.78 MB


W związku z obchodami 30-lecia powołania Wydziału Farmaceutycznego, dnia 11 września 2014 r. (czwartek) w godz. od 9.00-13.00 Dziekanat będzie nieczynny.


Egzamin poprawkowy z chemii organicznej
dla studentów I roku analityki medycznej odbędzie się 10 września 2014 r. w godz. 10:00 do 12:00 w sali B 309 – Budynek Patomorfologii.


DIAMENTOWY GRANT - III edycja
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2014 r.
docxszczegóły 44.74 KB


DRZWI OTWARTE W ONKOLOGII 01.02.2014 r.
pdfszczegóły 119.72 KB


Ubezpieczenie OC/NNW
docxTerminy przyjmowania wpłat na obowiązkowe ubezpieczenie OC/NNW 10.75 KB


Obowiązkowe Szkolenie BHP
dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2013/2014 platforma Moodle zostanie otwarta w terminie od 21 października do 16 grudnia 2013 r.


STYPENDIUM FUNDACJI CRESCENDUM EST
pdfszczegóły 731.87 KB


DIAMENTOWY GRANT
docxszczegóły 44.74 KB


ZMIANA TERMINU GODZIN REKTORSKICH
W związku ze zmianą terminu Drzwi Otwartych w Collegium Medicum godziny rektorskie zostały przeniesione z dnia 24.01.2014 r. na dzień 06.03.2014 r. w godzinach od 9:00 - 15:00.


COROCZNY PRZEGLĄD PRAC MAGISTERSKICH Z ZAKRESU HISTORII FARMACJI
docxszczegóły 785.96 KB


NAGRODA PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą
szczegóły >>


AKADEMIA MŁODEGO FARMACEUTY
pdfzaprasza na bezpłatne wykłady >>697.93 KB


UWAGA STUDENCI I ROKU
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum przypomina o obowiązku zaliczenia online szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku studiów I i II stopnia (oprócz tych, którzy studiowali wcześniej na naszej Uczelni oraz studentów kier. Kosmetologia II stopnia).
Część teoretyczna szkolenia dostępna jest na stronie: Biblioteki Medycznej Collegium Medicum http://biblio.cm.umk.pl/ lub Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego CM w zakładce Dziekanat dla studentów - "Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku". Test dostępny jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/. Ostateczny termin upływa 16 lutego 2014 r.
Wpisy do USOS wprowadzone zostaną do 15 marca 2014 r.
Wszelkie pytania można kierować:
- w sprawie zapisywania się, zamawiania i wypożyczania książek tel. (52) 585-35-10
- w sprawie szkolenia bibliotecznego tel. (52) 585-35-14
- lub amarkowska@cm.umk.pl


UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU
Z uwagi na dużą liczę osób, które nie zaliczyły szkolenia bibliotecznego w wyznaczonym terminie, Biblioteka Medyczna informuje, że został on przedłużony do 23.02.2014 r. do godz. 23.59, jest to termin ostateczny! Studenci, którzy nie rozwiążą testu w wyznaczonym terminie, będą proszeni o indywidualny kontakt z Biblioteką. Kurs dostępny jest na stronie Biblioteki Medycznej http://biblio.cm.umk.pl/ , natomiast test zamieszczony jest na stronie: https://moodle.umk.pl/BM/. REJESTRACJA NA ZAJĘCIA FAKULTATYWNE (semestr letni 2013/2014) zostanie uruchomiona w systemie USOS od 17 lutego 2014 r. godz. 12 do 17 marca 2014 r. godz. 15


III EDYCJA KONKURSU REDAKTOR NACZELNEJ POLSKIEGO ARCHIWUM MEDYCYNY WEWNĘTRZNEJ na najlepszą studencką pracę oryginalną
Prace można zgłaszać do 15 marca 2014 r. 
pdfszczegóły 1.04 MB
pdfregulamin konkursu 25.01 KB


Prace dyplomowe
Prosimy o przesłanie do dnia 22.05.2014 r. dla kierunków: analityka medyczna, farmacja, kosmetologia  wykazu prac dyplomowych wraz z przypisanymi studentami, których obrony odbędą się w roku akademickim 2014/2015. Powyższa informacja niezbędna jest do rozliczania pensum dydaktycznego.


Studenckie Towarzystwa Naukowe Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki, Biologii i Botaniki Farmaceutycznej oraz Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić 30 maja 2014 r. na The International Young Scientists Symposium ”Plants in Pharmacy & Nutrition”
pdfszczegóły 514.13 KB


Szkolenie BHP
W związku z wyrażeniem zgody przez Panią Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Beatę Przyborowską, prof. UMK, uprzejmie informuję, że dla osób, które nie zaliczyły szkolenia BHP w formie e-learningowej w semestrze zimowym, platforma Moodle zostanie otwarta ponownie w terminie 10.03-30.04.2014 r.


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej VIA VIATORES QUAERIT MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA W DZIEJACH KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, która odbędzie się w Gdyni w dniach od 29-30 maja 2014 r. 
docszczegóły 1.52 MB


Interdyscyplinarny, międzywydziałowy wykład monograficzny
W dniach 2-16 czerwca w Instytucie Fizyki UMK odbywać się będzie cykl wykładów pt. "ELEMENTY ANALIZY GENOMÓW: Od Sekwencji DNA Do Interwencji Terapeutycznych". Wykład będzie odbywał się w języku angielskim. Przeznaczony jest głównie dla studentów Collegium Medicum oraz studentów wydziału biologii, informatyki, fizyki. Wykładowcą będzie wybitny znawca tematu, prof. Jarosław Meller. J. Meller jest profesorem na Univ. of Cinncinnati (USA) i pracuje też w Katedrze Informatyki Stosowanej Wydziału fizyki. Po wysłuchaniu wykładów odbędzie się egzamin, na podstawie którego będzie można uzyskać wpis do indeksu (do USOS-a). Koordynatorem wykładu jest Rafał Adamczak raad@fizyka.umk.pl. Wszelkie pytania i chęć udziału w wykładzie prosimy zgłaszać do koordynatora wykładu.
pdfszczegóły 45.34 KB


Spotkanie Informacyjne dotyczące procedur uzyskania wizy, karty pobytu i legalnej pracy w Polsce
pdfszczegóły 228.01 KB


II Edycja konkursu EUROStaż
EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. ogłasza konkurs EUROStaż na najlepszą pracę magisterską z zakresu serologicznej diagnostyki chorób autoimmunologicznych lub alergii. Konkurs skierowany jest do studentów kierunku Analityka Medyczna, Medycyna Laboratoryjna oraz Biotechnologia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014 r.
szczegóły konkursu >>


ZAGADNIENIA na egzamin dla studentów kierunku kosmetologia I stopnia


W związku ze szkoleniem, Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego w dniach 23-24 września 2014 r. będzie nieczynny.


Studenci kierunku kosmetologia zobowiązani są o dostarczenie do Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej dzienników praktyk oraz porozumień, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2014 r.


STYPENDIA MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
docInformacja Dziekana 43.00 KB
rtfWzór wniosku 232.12 KB
Informacja z Ministerstwa Nauki dot. stypendium dla studentów >>


Informacja dla Kandydatów - Przyszłych Studentów Wydziału Farmaceutycznego
szczegóły >>


Dyżury asystentów we wrześniu dla studentów kierunku Kosmetologia
pdfszczegóły 


"Zdrowie i odporność psychiczna" 
II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna, 26-27 wrześna 2014 r.
pdfszczegóły 262.28 KB


Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi"
Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "Otwarte Drzwi", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.
docxszczegóły 706.23 KB


"Ochrona własności intelektualnej"
Rozpoczyna się rekrutacja słuchaczy na V edycję Studiów Podyplomowych realizowanych przez Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2014/2015 w ramach projektu Kształcenia kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotów: Ochrona własności intelektualnej.
docxszczegóły 1.11 MB


OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY - "Zdrowie - podaj dalej!"
pdfszczegóły konkursu 815.06 KB
jpgplakat 1.78 MB


Zasady korzystania z zajęć sportowych dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2013/2014


STUDENCI I ROKU KIERUNKU KOSMETOLOGIA ZAOCZNA
Proszę o podejście do dziekanatu (p. nr 51) dnia 17.10.2014 r. w godz. 7.30-18.00


Wyjątkowo w godz. 15-18 dnia 05.12.2014 (piątek) dziekanat będzie nieczynny.
W zamian zapraszamy w sobotę 06.12.2014 w godz. 7-15, pokój nr 51.


17 stycznia 2014 (sobota) Dziekanat będzie czynny w godzinach od 10:00- 14:00.