Stypendia Ministra NiSW

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1051).         

Informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2016/2017 oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra.

pdfZarządzenie Nr 136 Rektora UMK w Toruniu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sparwie procedury składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia doktorantom na rok akademicki 2016/2017 w UMK >>>238.49 KB

pdfzałącznik nr 1-3 do zarządzenia Nr 136 >>>532.5 KB


Wnioski w wersji papierowej i elektornicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego,  w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 09.09.2016 r.