Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Nagroda Naukowa im. J. Steffena za wybitną rozprawę doktorską

Nagroda Naukowa im. J. Steffena za wybitną rozprawę doktorską

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2017 roku przewidywane jest przyznanie Nagrody Naukowej im. Jana Steffena za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej.
 
 
Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

W dniach 25-27 września 2016 r. w Bydgoszczy odbędzie się XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego Prezesem jest prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, Kierownik Katedry i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum UMK.
 
 
Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020

24 maja 2016 r. odbyły się wybory Prodziekanów Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020. Wybrani zostali:
- Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Kształcenia na Kierunkach Analityka Medyczna, Kosmetologia – prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska
- Prodziekan ds. Studenckich i Studiów Doktoranckich – prof. dr hab. Ewa Żekanowska
-
Prodziekan ds. Nauki i Kształcenia na Kierunku Farmacja – dr hab. Michał Marszałł, prof. UMK
 
 
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 wybrany!

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 wybrany!

Uprzejmie informujemy, że Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego na kadencję 2016-2020 został Pan prof. dr hab. Stefan Kruszewski, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej obecnie pełniący funkcję Dziekana Wydziału Farmaceutycznego.

Serdecznie gratulujemy!
 
 
Onkogranty

Onkogranty

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.
Poszukiwane są oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, których realizacja ma szansę znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Szczegółowe informacje >>
 
 
Ocena zajęć dydaktycznych

Ocena zajęć dydaktycznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Rektora UMK z dnia 07.08.2014 r. w sprawie procedury oceny zajęć dydaktycznych w UMK (z późn. zm), uprzejmie proszę wszystkich studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2015/2016.

Oceny zajęć dokonać można przez system USOS do dnia 15 października 2016 r.

Serdecznie zapraszam do udziału w badaniu ankietowym.
...
 
 
European Journal of Hospital Pharmacy

European Journal of Hospital Pharmacy

Mgr farm. Piotr Merks, asystent w Katedrze Technologii Postaci Leku, jest współautorem artykułu opublikowanego na łamach European Journal of Hospital Pharmacy podsumowującego znaczenie wprowadzenia przepisów unijnej Dyrektywy ds. Leków Sfałszowanych do polskiego porządku prawnego.

 
 

Stypendia Ministra NiSW

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia przyznawane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1051).
Informacje dotyczące stypendiów ministra na rok akademicki 2016/2017 oraz wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i...
 
 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

Stypendia Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 przyznawane będą w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznanych studentom i doktorantom (art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 art. 187, art. 199 i art. 199c ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572, z późn. zm.)
 
 

UWAGA! Zielony Alarm

Szanowni Państwo,
w dniu 19 lipca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem nr 96 wprowadziła pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA – /alarm ZIELONY w UMK/) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP – dotyczy cyberprzestrzeni) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.