Aktualności Wydziału Farmaceutycznego

Młodzi naukowcy docenieni

Młodzi naukowcy docenieni

Dwoje młodych naukowców, lek. Katarzyna Nowacka i mgr Dominika Ragin otrzymało prestiżowe nagrody w trakcie III Interdyscyplinarnej konferencji „Interdyscyplinarne Aspekty Chorób Skóry i Błon Śluzowych", będącej forum naukowym rezydentów specjalizujących się w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a także doktorantów i studentów. Naukowcy działają pod opieką naukową dr hab. Barbary Zegarskiej, prof. UMK - kierownik Katedry Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej...
 
 
Promuj profesjonalną opiekę farmaceutyczną! Głosuj na Lekolepki!

Promuj profesjonalną opiekę farmaceutyczną! Głosuj na Lekolepki!

Projekt LEKOLEPKI mgr. farm. Piotra Merksa, asystenta w Katedrze Technologii Postaci Leku został nominowany do "Soczewek Focusa 2016" - jednego z najważniejszych plebiscytów naukowych w Polsce w kategorii Innowacje medyczne. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu!
 
 
Stypendia rządu francuskiego dla polskich studentów

Stypendia rządu francuskiego dla polskich studentów

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) dla polskich studentów.
Program ten finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Szczegółowe informacje >>401.88 KB Prezentacja programu >>509.61 KB
 
 
Wydział Farmaceutyczny z uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Wydział Farmaceutyczny z uprawnieniem do nadawania stopnia doktora habilitowanego

19 grudnia 2016 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów nadała Wydziałowi Farmaceutycznemu Collegium Medicum UMK uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna.
 
 
Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym sie młodym uczonym

Nagroda im. Artura Rojszczaka przyznawana wyróżniającym sie młodym uczonym


Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej już po raz dwunasty ogłasza
konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przeznaczona dla młodych
uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim
humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
szczegóły konkursu >>>1.02 MB
 
 
Nagroda Naukowa i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy - 2017 rok

Nagroda Naukowa i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy - 2017 rok
W związku z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy uprzejmie informuję o możliwości składania wniosków do konkursu na Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta i Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz dla wyróżniających się młodych naukowców w trzech kategoriach:
wnioski z propozycją zgłoszenia kandydatów do stypendium Prezydenta Miasta dla wyróżniających się studentów (wraz z...
 
 
Najlepsi absolwenci analityki medycznej nagrodzeni przez KIDL

Najlepsi absolwenci analityki medycznej nagrodzeni przez KIDL

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych spośród kończących studia w 2016 roku na kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za najlepszego absolwenta analityki medycznej uznała Pana mgr Kamila Łuczykowskiego i przyznała Jemu w ramach tej nagrody 1000 zł. Natomiast Pani mgr Sandrze Raby, również tegorocznej absolwentce analityki medycznej, Krajowa Izba Diagnostów...
 
 
Nagroda dla studentki kierunku farmacja za najlepszy zaprezentowany poster

Nagroda dla studentki kierunku farmacja za najlepszy zaprezentowany poster

Pani Anna Fajkiel, studentka V roku farmacji, uczestniczyła 17 grudnia 2016 r. w konferencji organizowanej przez Sekcję Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, gdzie zdobyła nagrodę za najlepszy zaprezentowany poster pt. Oddziaływania w strukturze krystalicznej związku a jego aktywność biologiczna na przykładzie wybranych leków z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Dodatkowo jako laureatka została zaproszona do wygłoszenia referatu na kolejnym zjeździe SSPTChem...
 
 
Laureatka „Pomysłu na firmę”

Laureatka „Pomysłu na firmę”

Dr n. chem. Beata Szefler, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej została laureatką IV edycji konkursu „Pomysł na własną firmę”, realizowanego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.